Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, TaM Heli Kautonen

Malli käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamiseen julkisella sektorilla
Heli Kautonen dissertation

Taiteen maisteri Heli Kautonen väittelee perjantaina 22.2.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirja "BAIST-viitemalli julkista arvoa tuottavaan digitaaliseen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun" tarkastelee käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamista julkisten digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Tutkimuksen tärkein tuotos on BAIST-viitemalli, joka tarjoaa uudenlaisen kokonaiskuvan käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisista osa-alueista.

Digitalisaation edetessä yhä useamman julkisen sektorin toimijan on hyvä ymmärtää, miten käyttäjien tarpeet huomioidaan tietojärjestelmien kehittämisessä. Väitöskirjassa esitelty tutkimus lisää tietoa käyttäjäkeskeisen suunnittelun edellytyksistä ja käytännöistä julkisella sektorilla. Tutkimuksen on tarkoitus saada palveluja tuottavat organisaatiot tarkastelemaan kriittisesti nykyisiä digitaalisten palvelujen kehittämiseen liittyviä toimintatapojaan.

Tutkimus yhdistää olemassa olevaa tietämystä ja havaintoja digitaalisten palvelujen suunnitteluprosesseista strategisen tason viitemalliksi. Keskeinen tutkimuksessa tarkastelluista julkisista palveluista on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutettu, Kansalliskirjaston kehittämä Finna-hakupalvelu.

Tutkimuksen tuloksena esiteltävä BAIST-viitemalli sovellusohjeineen tarjoaa julkisten digitaalisten palvelujen suunnittelutyöstä vastaaville henkilöille uusia välineitä valintojen tekemiseen. Viitemalli kuvaa digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisia elementtejä. Malli ohjaa ottamaan huomioon asioita, jotka nousevat esiin myös julkisista palveluista ja digitalisaatiosta käydyissä keskusteluissa: sidosryhmien osallistaminen, suunnittelutoiminnan hyödyllisyys ja resurssien sitominen. BAIST-malli täydentää aiempia käyttäjäkeskeisen suunnittelun malleja tuomalla ajallisuuden käsitteen osaksi suunnittelutyön hallintaa.

Tutkimuksen taustaoletus on, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu tuottaa – organisaation muiden toimintojen ohella – julkista arvoa. Tämä julkisen arvon tavoittelu erottaa julkisen palvelun yksityisestä, mikä on huomioon otettavaa myös tietojärjestelmien kehittämisessä.

Vastaväittäjä: professori Netta Iivari, Oulun yliopisto

Kustos: professori Marko Nieminen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos 

Elektroninen väitöskirja: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36195

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu