Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Mikko Raatikainen

Ohjelmistojen varioituvuuden mallintaminen
mikko raatikainen

Diplomi-insinööri Mikko Raatikainen väittelee perjantaina 8.2.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassa "On the Practice of Modeling Software Variability” tutkittiin ohjelmistojen varioituvuuden mallitustapoja sekä niiden käytännön soveltamista.

Varioituvuus on ohjelmistoihin suunniteltu ominaisuus, jolla ohjelmistosta voidaan tehdä samanaikaisesti erilaisia versioita. Ohjelmistotuoteperhe, joka tarkoittaa erilaisia tuotteita perustuen laajalti samaan ohjelmistoalustaan, on yksi varioituvuuden keskeinen sovelluskohde. Varioituvuutta tarvitaan esimerkiksi ohjelmiston – tai ohjelmistotuoteperheen tuotteiden – mukauttamiseen eri asiakastarpeisiin tai laiteympäristöihin. Varioitavuuden mallittamisessa muodostetaan ja dokumentoidaan abstrahoitu ymmärrys varioituvuudesta. Mallintaminen on yksi ohjelmistotuotannon keskeinen käytäntö.

Väitöskirjassa keskityttiin olemassa olevien mallitustapojen käyttöön. Olemassa olevia mallitustapoja kartoitettiin sekä tutkittiin erilaisten mallitustapojen käyttöä. Erilaisia varioituvuuden mallitustapoja löydettiin kymmenittäin. Mallitustapojen konkreettisista käyttökokemuksista ja konteksteista on raportoitu yksittäisiä tutkimuksia. Lisäksi väitöskirjassa identifioitiin myös yleisiä näkökulmia, joita tulisi käytännössä huomioida varioituvuutta mallittaessa.

Vastaväittäjä: Associate Professor Paul Grünbacher, Johannes Kepler Universität Linz, Itävalta

Kustos: professori Marjo Kauppinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: