Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Aki Haapaniemi

Uutta tietoa konserttisalien akustiikan havaitsemisesta
CS defence SCI computer science

DI Aki Haapaniemi väittelee keskiviikkona 21.11.2018 klo 13 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassa "Perceptual studies in concert hall acoustics" tutkittiin konserttisalien akustiikan havaintoon liittyviä tekijöitä kuuntelukokein, hyödyntäen nykyaikaisia salivasteiden mittaus, analysointi, ja auralisointimenetelmiä.

Vaikka konserttisalien akustiikkaa on tutkittu jo yli sata vuotta, on sen havaintotekijöiden ymmärrys vielä varsin riittämätöntä. Tässä väitöskirjassa tutkittiin saliakustiikan havaintomaailmaa kuuntelukokein, hyödyntäen nykyaikaisia menetelmiä, joiden avulla konserttisalien akustiikka pystytään taltioimaan ja toistamaan laboratoriossa lähes autenttisesti. Menetelmät mahdollistavat konserttisalien viiveettömän vertailun vakioherätteellä, sekä salien vasteiden eri aika-alueiden muokkauksen.

Väitöskirjan päätulokset ovat:
- Konserttisalin vasteen ensimmäiset 80 ms ovat salin tunnistettavuuden kannalta merkittävämpi tekijä kuin jälkikaiuntavaste.
- Viinitarhasalissa on luultavasti puutetta varhaisista heijastuksista, kun asiaa tarkastellaan äänikentän komponenttien optimaalisten tasosuhteiden näkökulmasta. Kenkälaatikkosalissa vastaava tasosuhde on lähtökohtaisesti lähempänä optimaalista.
- Konserttisalin penkkirivien aiheuttama katsomovaimennus, jonka on oletettu merkittävästi huonontavan bassovastetta, saadaan kuulumattomiin, kun kaiuntaa on riittävästi. Tämä jättää suunnittelijoille ja arkkitehdeille vapaammat kädet salin suunnitteluun, koska katsomovaimennusta ei tarvitse minimoida penkkirivien suunnittelulla.
- Äänilähteiden paikannuskynnys suoran äänen ja kaiunnan suhteena on riippuvainen konserttisalista, äänilähteen ominaisuuksista, sekä niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi ero tarkan ja epätarkan paikannuskynnyksen välillä on siinä määrin suuri, että anekdootit paikannushavainnon yhtäkkisestä muutoksesta kuunteluetäisyyden kasvaessa vaikuttavat liioitelluilta.

Tutkimukset viittaavat myös sointivärin tärkeään rooliin konserttisalien välisissä laatueroissa sekä tunnistettavuudessa. Salien välisiä sointivärieroja ei ole aiemmin juuri tutkittu.

Vastaväittäjä: Associate Professor Michelle Vigeant, The Pennsylvania State University, Yhdysvallat

Kustos: professori Tapio Lokki, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8280-6

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu