Tapahtumat

Väitös systeemisen neurotieteen alalta, DI Juulia Suvilehto

Sosiaalinen koskettaminen Suomessa ja maailmalla

Diplomi-insinööri Juulia Suvilehto väittelee torstaina 15.11. 2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa Dipolin Lumituuli-auditoriossa, Otakaari 24, Espoo. Väitöskirjassa "Maintaining social bonds via touching: A cross-cultural study" osoitetaan, kuinka sosiaalinen kosketuksen käytön tavat ja prosessointi aivoissa riippuvat siitä, millainen suhde koskettajan ja kosketettavan välillä on. Sosiaalinen kosketus eri kulttuureissa on vähemmän erilaista kuin mitä aiemmin on uskottu.

Käytämme sosiaalista kosketusta arjessa monin eri tavoin ja sen käyttö riippuu siitä, kenen kanssa kommunikoimme. Saatamme esimerkiksi tervehtiä halaamalla, poskisuudelmilla tai kättelemällä, riippuen siitä ketä tervehdimme. Aiemmin ei kuitenkaan ole systemaattisesti tutkittu miksi ja miten käytämme kosketusta sosiaalisen verkostomme eri henkilöiden kanssa. Tässä väitöskirjassa tutkittiin laajasti sitä, miten sosiaalista kosketusta käytetään läheisten ihmisten, vähemmän läheisten ihmisten, sekä vieraiden kanssa. Väitöksessä vertaillaan sitä, miten suomalaiset, venäläiset, italialaiset, ranskalaiset, britit ja japanilaiset antavat eri henkilöiden koskea itseään. Tämän lisäksi väitöksessä kuvataan sitä, miksi ja missä suomalaiset koskevat sosiaalisen verkostonsa eri jäseniä; miten seksuaalisesti kiihottavaksi koetut alueet eroavat masturboidessa ja harrastettaessa seksiä partnerin kanssa; sekä sitä, miten saman kosketuksen aivovaste riippuu siitä, onko koskettaja tuttu vai vieras henkilö.

Tulokset korostavat sosiaalisen kosketuksen riippuvan vahvasti riippuvainen sosiaalisesta suhteesta. Aiemmista tuloksista poiketen tässä väitöskirjassa esitetyt tulokset osoittavat, että sosiaalisen kosketuksen käyttö on aiemmin uskottua samankaltaisempaa eri maissa. Erityisesti sosiaalisen suhteen läheisyys oli samalla tavalla yhteydessä kosketukselle hyväksyttäviin kehon alueisiin kaikissa tutkituissa kulttuureissa.

Sosiaalinen kosketus saattaakin olla aiemmin tiedettyä tärkeämpi sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto kaikissa ihmissuhteissa. Väitöskirjan tulosten perusteella voidaan sanoa, että sosiaalisesta kosketuksesta voidaan päätellä sosiaalisen suhteen läheisyys. On myös erittäin todennäköistä, että sosiaalista kosketusta voidaan käyttää apuna sosiaalisten suhteiden muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Tämä tulos on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska elämme ajassa, jossa entistä suurempi osa kommunikaatiosta tapahtuu teknisten välineiden välityksellä.

Vastaväittäjä: professori Francis McGlone, Liverpool John Moores University, UK

Kustos: professori Mikko Sams, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8264-6

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu