Tapahtumat

Väitös rakennustekniikan alalta, Ergo Pikas, M.Sc. (Eng.)

Oire: Rakennushankkeiden ongelmallisuus. Diagnoosi: Suunnitteluprosessin puutteellinen ymmärtäminen. Hoito: Suunnittelun teknisten ja sosiaalisten näkökulmien yhdentäminen.

Ergo Pikas, M.Sc. (Eng.), väittelee 13.5.2019 kello 12.00 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella, aiheesta Kausaliteetti ja tulkinta: suunnittelun teknisten ja sosiaalisten näkökulmien yhdentäminen. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Causality and Interpretation: Integrating the Technical and Social Aspects of Design. Väitöksen ala on rakennustekniikka, suunnittelu, suunnittelun johtaminen

Rakennusteollisuus on kärsinyt huonosta maineesta pitkään. Monet ongelmat, luultavasti suurin osa, aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti huonoista suunnittelun ja sen johtamisen prosesseista. Korjaustoimenpiteitä on yritetty, mutta tehokkaita ratkaisuja ei ole syntynyt. Katson, että juuriongelma on vallitseva näkemys suunnittelun teknisten (suunnittelu funktiota varten menetelmiä soveltamalla) ja sosiaalisten (suunnittelu ihmisiä varten ihmisten kanssa) näkökulmien yhteensopimattomuudesta.

Väitöskirjassa esitetään suunnittelun teknisten ja sosiaalisten näkökulmien täydentävän toisiaan. Samalla on rakennettu uusi suunnittelumallin kahden antiikkiin juurensa juontavan menetelmän avulla: geometrinen ongelmanratkaisumetodi (tekninen näkökulma) ja retoriikka (sosiaalinen näkökulma). Uuden suunnittelumallin soveltaminen kolmessa tapaustutkimuksessa on tuottanut seuraavat tulokset:

1. Saavutetaan parempi ymmärrys suunnittelutehtävästä

2. Suunnitellaan energian ja kustannusten kannalta tehokkaampi rakennus

3. Saavutetaan merkittäviä määrällisiä ja laadullisia parannuksia suunnittelun johtamiskäytännöissä 

Väitöstutkimus tuottaa perusteita hylätä syvälle juurtunut olettamus, jonka mukaan suunnittelu on joko teknistä tai sosiaalista toimintaa. Tutkimus osoittaa suunnittelun teknisten ja sosiaalisten näkökulmien yhdentämisestä koituvan teoreettisen ja käytännöllisen hyödyn.

Vastaväittäjät: Professori Amaresh Chakrabarti, Centre for Product Design and Manufacturing, Indi-an Institute of Science, Intia, ja professori Gorse, School of Built Environment and Engineering, Leeds Beckett University, UK

Valvoja: Professori Jari Puttonen, Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37550

Väittelijän yhteystiedot: Ergo Pikas, Tanskan teknillinen yliopisto DTU, [email protected], tel +372 56 455 953

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu