Tapahtumat

Väitös energiatieteiden alalta, DI Eemeli Tsupari

Tehokas ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää toimenpiteiden vaikutusten laajaa tarkastelua
DI Eemeli Tsupari, väitöstilaisuus 18.1.2019

Diplomi-insinööri Eemeli Tsupari väittelee perjantaina 18.1.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa K213a, Otakaari 4, Espoo. Väitöskirjassa “Impact of system boundaries on the effectiveness of climate change mitigation actions” tutkittiin ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen tehokkuutta ja kannattavuutta erilaisilla järjestelmärajauksilla. Liian kapeasti rajatut tarkastelut johtavat pahimmillaan päinvastaisiin tuloksiin kuin laajemman järjestelmän huomiointi.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii päästöjen vähentämistä globaalisti. Paikalliset ratkaisut eivät auta, jos ne lisäävät päästöjä toisaalla. Pahimmillaan hyvässä tarkoituksessa tehdyt päästövähennystoimet ovat erittäin tehottomia ja kalliita. Usein syy tehottomiin toimiin on liian kapeasti rajattu tarkastelu ilmastovaikutuksista.

Koska globaalit päästöt ratkaisevat, pyritään laajoihin kansainvälisiin sopimuksiin. Euroopassa ilmastopolitiikan kulmakivi on EU:n laajuinen päästökauppa, joka osaltaan varmistaa päästövähennystavoitteen saavuttamisen Euroopan laajuisesti, koska päästöoikeuksia ei ole käytettävissä tavoitetta enempää. Vastaavasti päästökaupan kanssa päällekkäiset ilmastotoimet eivät aidosti vähennä päästöjä, ellei käytössä olevien päästöoikeuksien määrää vähennetä.

Päästökaupassa yli 11 000 Euroopan suurinta hiilidioksidin päästäjää ratkaisevat päästöoikeuden hinnan perusteella, missä kohteissa ja millä ratkaisuilla päästövähennyksiä kannattaa toteuttaa. Väitöskirjassa tarkasteltiin erilaisten esimerkkiratkaisujen kannattavuutta mm. päästöoikeuden hintaan verraten. Tuloksissa korostuu myös tarkastelurajausten ja oletusten ratkaiseva vaikutus tuloksiin. Päästöoikeuksien määrän huomioimisen lisäksi sähköjärjestelmän kehityksen rooli on esimerkkitapauksissa tärkeä. Fossiilisen energian korvautuminen sähköön perustuvilla ratkaisuilla niin teollisuudessa, liikenteessä kuin asumisessa on merkittävässä osassa monessa ilmastoskenaariossa. Tämä edellyttää merkittävää sähköntuotannon lisäystä. Koska päästöoikeuksien määrä ratkaisee sähköntuotannon päästöt Euroopan osalta, huomio keskittyy tuontiin ja vientiin päästökaupan rajojen yli. Lisääntyvä sähkön käyttö voi johtaa päästöjen kasvuun, mikäli se vaikuttaa tuontiin tai vientiin Euroopan rajojen yli.

Vastaväittäjä: Assistant Professor Erik Delarue, KU Leuven, Belgia

Kustos: professori Peter Lund, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8358-2

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu