Tapahtumat

Väitös alalta johtaminen, organisaatiot ja työpsykologia, DI Emma Nordbäck

Ovatko globaalit yritykset valmiina jaettuun johtajuuteen?

Diplomi-insinööriEmma Nordbäck väittelee perjantaina 5.10.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa H304, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Shared Leadership in Global Virtual Teams: Building Conditions for its Emergence and Team Effectiveness" tutkittiin jaetun johtajuuden esteitä ja mahdollisuuksia kuudessa monikansallisen yrityksen globaaleissa tiimeissä. Tutkimuksen mukaan jaetun johtajuuden synnyttämiseksi tarvitaan sekä tiimin että paikallisorganisaatioiden kannustavaa ilmapiiriä ja teknologista tukea.

Jaettu johtajuus on johtajuusmuoto, missä tiimijäsenet pääsevät kukoistamaan omalla asiantuntijuudellaan johtaessaan tiimiä kohti onnistumista yhdessä muiden tiimijäsenten kanssa. Tämä johtamismuoto on erityisen tärkeä globaalisti hajautetuille tiimeille, joissa yksi johtaja ei voi olla läsnä jokaiselle tiimijäsenelleen. Harvoin nämä tiimit kuitenkaan onnistuvat synnyttämään jaettua johtajuutta. Mistä tämä johtuu? Emma Nordbäck tutkii väitöskirjassaan jaetun johtajuuden esteitä ja mahdollisuuksia kuudessa monikansallisen yrityksen globaaleissa tiimeissä.

Nordbäckin väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin este jaetulle johtajuudelle on hajautetusti työskentelevien jäsenten paikallisorganisaatioiden johto, ilmapiiri ja teknologinen infrastruktuuri. Monet tutkimukseen osallistuneet tiiminjäsenet esimerkiksi kertoivat, että he joutuvat tasapainoilemaan paikallisten johtajien ja globaalin tiimin johtajan vaatimusten ristipaineessa, eivätkä siksi pysty osallistumaan tiimin jaettuun johtajuuteen vaikka haluaisivat. Ei riitä, että globaalin tiimin johtaja kannustaa jäseniä jakamaan johtajuutta, jos paikalliset johtajat eivät anna työntekijöille riittävästi autonomiaa johtaa yhteistyötä. Jaetun johtajuuden synnyttämiseksi tarvitaan myös sekä tiimin että paikallisorganisaatioiden kannustavaa ilmapiiriä ja teknologista tukea. Usein jaettu johtajuus vaikuttaa kuitenkin kaatuvan tiimistä riippumattomaan tukeen. Siksi Nordbäck suositteleekin, että monikansalliset organisaatiot arvioisivat omaa johtamisstruktuuriaan kriittisesti - vastaako se nykypäivän tarpeita ja annetaanko tiimeille riittävästi autonomia toimia omatoimisesti.

Jaettu johtajuus ei kuitenkaan ole oikotie onneen tai itseisarvo globaalien tiimien onnistumiselle. Nordbäck havaitsi tutkimuksessaan, että jaettua johtajuutta täytyy koordinoida hyvin, jotta se tukee tiimin työskentelyä. Usein koordinointi ei kuitenkaan ole jaetun johtajuuden onnistumisen suurin haaste, jos tiimin jäsenet vain saadaan osallistumaan johtajuuteen. Nykypäivän teknologia ja yhteistyön tavat voivat jopa tuoda yllättävän helppoja ratkaisuja jaetun johtajuuden koordinoimiseksi, Nordbäck sanoo.

Vastaväittäjä: Associate Professor B. Sebastian Reiche, IESE Business School, University of Navarra, Espanja

Kustos: professori Matti Vartiainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8177-9

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu