Tapahtumat

Väitös alalta International Design Business Management, TkL Satu Rekonen

Monitulkintaiset ongelmat houkuttelevat hyppäämään ennenaikaiseen loppuratkaisuun
Väitöstilaisuus Satu Rekonen

Tekniikan lisensiaatti Satu Rekonen väittelee perjantaina 30.8.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Managing for knowledge creation in exploratory projects" tutkittiin miten luovan ongelmanratkaisun tuöskentelytapoihin tottumattomat projektipäälliköt ja ammatinharjoittajat lähestyivät monitulkintaisia ongelmia ja minkälaista tukea tähän haastavaan työhön tulisi tarjota. Yhdeksi keskeisimmäksi haasteeksi nousi taipumus hypätä nopeasti loppuratkaisuun erilaisten mahdollisten kehityssuuntien tutkimisen ja kokeiluista oppimisen sijaan.

Automaation vallatessa rutiininomaisia töitä ja teknologisen kehityksen alati kiihtyessä nousee kyky monitulkintaisten ongelmien ratkaisuun yhä keskeisemmäksi vaatimukseksi niin työelämässä jo oleville, kuin vasta työuraansa aloittavillekin. Tämä lisää tarvetta ymmärtää entistä syvällisemmin, miten voimme tukea monitulkintaisten ongelmien väistämättä vaatimaa luovaa ongelmanratkaisua ja monialaista yhteistyötä.

Satu Rekosen väitöskirjatutkimus osoittaa, että monien luovalle ongelmanratkaisulle luonteenomaisten toimintatapojen omaksuminen tuottaa merkittäviä haasteita tämänkaltaiseen työskentelyyn tottumattomille projektipäälliköille ja ammatinharjoittajille. Yhdeksi keskeisimmistä tavoista monimutkaisten ja monitulkintaisten ongelmien ratkaisuun on todettu nopeat, toistuvat kokeilut, joiden kautta luodaan ymmärrystä parhaasta mahdollisesta ratkaisusta. Väitöskirjatutkimuksen löydökset kuitenkin osoittavat, että luovan ongelmanratkaisun suhteen kokemattomilla on taipumus hypätä nopeasti loppuratkaisuun erilaisten mahdollisten kehityssuuntien tutkimisen ja kokeiluista oppimisen sijaan. Oleellisiksi haasteiksi nousevat myös monialaisen ryhmän tietopääoman hyödyntäminen sekä erilaiset lähestymistavat ongelman ja ratkaisumahdollisuuksien vaiheittaisessa laajentamisessa ja kaventamisessa.

Tutkimus pohjautuu eksploratiivisista projekteista ja erityisesti kokeiluiden suunnittelemisesta ja toteutuksesta kerättyyn aineistoon, joka kattaa 81 haastattelua ja 7,5 tuntia videoaineistoa. Väitöskirja avaa tutkimusaiheen ympäriltä poikkitieteellisen keskustelun eri tieteenalojen välillä yhdistäen innovaatiojohtamisen, designtutkimuksen sekä projektijohtamisen keskusteluja.

Vastaväittäjä: Prof. Dr. Alexander Kock, Technische Universität Darmstadt, Saksa

Kustos: professori Karlos Artto, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Väitöskirjan verkkosivu

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu