Akateemiset tapahtumat ja perinteet

Tekniikan kunniatohtorit 2019

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut myönsivät kesäkuussa 2019 kunniatohtorin arvon seitsemälle merkittävälle tieteen, tekniikan ja arkkitehtuurin vaikuttajalle.
TechPromootio2019_Kunniatohtorit
Aalto University / Matti Rajala
TechPromootio2019_Lavernia
Aalto University / Matti Rajala

Enrique J. Lavernia on University of Californian provosti ja varakansleri. Hän on tehnyt lähes 30 vuotta yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun ja myöhemmin Aalto-yliopiston kanssa siitä lähtien, kun hän suoritti tohtoriopintonsa Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT). Tuolloin hän aloitti yhteistyönsä Mauri Veistisen kanssa, joka myöhemmin perusti Neorem Magnets Oy:n. Professori Lavernialla oli läheinen yhteys emeritus professori Veikko Lindroosiin, ja hän toimi useita kertoja vastaväittäjänä sekä arvioijana materiaalitekniikan alan professuureissa. Professori Lavernia on toiminut Kemian tekniikan korkeakoulun tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä vuosina 2012–2014. Hänen panoksensa neuvottelukuntaan on ollut tärkeä korkeakoulun ja erityisesti materiaalitekniikan alan kehittämisessä. Professori Lavernia on aina toiminut positiivisessa yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Hän on myös järjestänyt opiskelijoille opintomatkoja, mm. Metallikerhon vierailun Kaliforniassa. Professori Lavernialla on ollut poikkeuksellinen ura sekä tieteessä että yliopiston kehittämisessä. 

TechPromootio2019_Kauhanen
Aalto University / Matti Rajala

Matti Kauhanen toimii teknologiajohtajana ABB-konsernin Drives-liiketoimintayksikössä. Vuodesta 2000 lähtien Matti Kauhanen on ollut avainhenkilö ABB:n ja Aalto-yliopiston välisen pitkäkestoisen, aktiivisen ja monitahoisen yhteistyön luomisessa. Hän on toiminut ABB:n vastuuhenkilönä ja toiminnan edistäjänä useissa Aallolla toteutetuissa ja ABB:n rahoittamissa suurissa tutkimusprojekteissa. Hankkeista on tullut yli 100 tieteellistä julkaisua, 10 väitöskirjaa ja useita patentteja. Kauhanen on toiminut säännöllisesti myös lukuisissa Aallon opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen liittyvissä luottamus- ja asiantuntijatehtävissä. Hän oli esimerkiksi panelisti Sähkötekniikan korkeakoulun tieteellisen neuvottelukunnan vierailulla lokakuussa 2016 sekä Professors’ Summitissa kesäkuussa 2017. Hän toimi myös teollisuuden edustajana Energy RAI -haastattelussa elokuussa 2018. Kauhanen on järjestänyt säännöllisesti erilaisia tutustumiskäyntejä ABB:n tiloissa Aallon henkilökunnalle ja vierailijoille, kuten vastaväittäjille ja konferenssien osallistujille. 

TechPromootio2019_Kokkonen
Aalto University / Matti Rajala

Arvo Kokkonen valmistui maanmittauksen diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1981. Hän on tällä hetkellä Maanmittauslaitoksen pääjohtaja. Arvo Kokkonen on toiminut aktiivisesti Maanmittauslaitoksen ja Teknillisen korkeakoulun sekä myöhemmin Aalto-yliopiston välisen yhteistyön kehittämisessä 20 vuoden ajan. Tämä yhteistyö on näkynyt osallistumisena moniin kansainvälisiin tapahtumiin. Hänen pääjohtajuutensa aikana Maanmittauslaitos ja Aalto-yliopisto ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, perustaneet yhteisrahoitteisen professuurin sekä uudistaneet rakennetun ympäristön laitoksen toimintaa koskevan sopimuksen. Lisäksi Arvo Kokkonen on kehittänyt navigointialan yhteistyötä Aalto-yliopiston meritekniikkatutkimuksen kanssa sekä Maanmittauslaitoksen yhteistyötä Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusaseman kanssa.  

TechPromootio2019_Makarow
Aalto University / Matti Rajala

Marja Makarow on Biokeskus Suomen johtaja. Hän on ollut Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja (2012–2016), Euroopan tiedesäätiö ESF:n johtaja (2008–2011) ja Helsingin yliopiston vararehtori (2003–2007). Hän väitteli tohtoriksi biokemian alalta Helsingin yliopistossa, missä on ollut sovelletun biokemian ja molekyylibiologian professorina 2003—2012. Hän oli Aalto-yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja 2008–2012 ja Tampereen yliopistosäätiön puheenjohtaja 2017—2018. Marja Makarow on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) hallituksen jäsen, Geneven yliopiston hallituksen jäsen ja Taideyliopiston hallituksen jäsen. Makarow toimi pääministerin johtamassa Suomen tiede- ja teknologianeuvostossa ja eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area) hallituksessa 2007—2012. Marja Makarow on kansainvälisen Millennium-palkintolautakunnan puheenjohtaja.

TechPromootio2019_Mäkelä
Aalto University / Matti Rajala

Jukka Mäkelä on toiminut Espoon kaupunginjohtajana vuodesta 2011. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1992. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu valitsi Jukka Mäkelän vuoden alumniksi 2018. Jukka Mäkelä on toiminut aktiivisesti Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen kehittämisessä ja sen nousussa ainutlaatuiseksi maailmanluokan innovaatioekosysteemiksi. Hänellä on ollut keskeinen rooli päätöksenteossa, joka on johtanut Helsingin metrojärjestelmän laajentamiseen länteen sekä Espoon nykytilaan houkuttelevana yliopistokaupunkina.  

TechPromootio2019_Pesonen
Aalto University / Matti Rajala

Jussi Pesonen on toiminut UPM Oyj:n toimitusjohtajana tammikuusta 2004. Hän on ollut myös yhtiön hallituksen jäsen maaliskuusta 2007 lähtien. Lisäksi hän toimii Suomen kauppakamarin ja ICC Finlandin hallituksen puheenjohtajana sekä Metsäteollisuusliiton (FFIF) varapuheenjohtajana ja työkomitean jäsenenä. Hän toimii myös Euroopan paperiteollisuuden keskusliiton (CEPI) johtokunnan jäsenenä ja East Office of Finnish Industries Oy:n jäsenenä. Pesonen toimi Teknillisen korkeakoulun hallituksen jäsenenä vuosina 2008–2009. Jussi Pesonen on edistänyt merkittävästi UPM:n ja Aalto-yliopiston yhteistyötä metsätalouden alalla. Viimeisten 10 vuoden aikana metsätuoteteollisuus on käynyt läpi merkittäviä muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia talouden lisäksi myös alan koulutukseen. Aalto-yliopiston ja UPM:n tutkimusyhteistyön johdosta vuonna 2008 perustettiin UPM:n, Aallon ja VTT:n yhteinen Finnish Centre for Nanocellulosic Technologies. Tutkimuskeskuksesta kehittyi kolmessa vuodessa globaali johtaja perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen avulla. UPM on kehittänyt Aalto-yliopiston kanssa uusia kestäviä materiaaleja. Teollisen alan luennoitsijat ja useat gradut osoittavat yrityksellä olevan tärkeä rooli myös koulutuksessa.  

TechPromootio2019_Tilli
Aalto University / Matti Rajala

Markku Tilli toimii Okmetic Oy:n tutkimusjohtajana. Hän suoritti materiaalitekniikan tutkinnon (fysikaalinen metallurgia) Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1974. Vuoteen 1980 asti hän toimi TKK:ssa erilaisissa kiteiden kasvatusteknologiaan erikoistuneissa tutkimus- ja opetustehtävissä. Vuosina 1981–1984 hän johti prosessitutkimusta ja -kehitystä Silicon-projektissa TKK:n piikiekkojen valmistuksen pilottilaitoksessa. Vuodesta 1985 hän on toiminut Okmetic Oy:ssä erilaisissa tutkimuksen, kehityksen ja asiakastuen johtotehtävissä. Mikrosysteemien parissa hän on työskennellyt vuodesta 1983, jolloin hän kehitti prosessin kaksipuolisten kiillotettujen piikiekkojen valmistukseen mikrokoneistetuille antureille. Sittemmin hän on kehittänyt uusia piikiekkotyyppejä mikrosysteemeille, kuten erityisiä epitaksiaalikiekkoja sekä SOI-kiekkoja. Markku Tilli on tukenut Aalto-yliopiston sähkötekniikan, perustieteiden ja kemian tekniikan korkeakoulujen professoreita tekemällä useita tutkimusaihe-ehdotuksia ja tuomalla teollisen näkökulman tohtoriopiskelijoiden tutkimukseen. Markku Tilli on poikkeuksellisen ennakkoluuloton ja kansainvälisesti verkostoitunut teknologian asiantuntija, joka ei ole pelkästään ajanut oman yrityksensä etua vaan on ollut halukas vahvistamaan alansa yleistä teknologista osaamista ja asiantuntemusta Suomessa.  

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: