Palvelut

Opettajapalveluiden kysely kehittämisen työkaluna

Opettajapalveluiden kyselyssä käsitellään opettamisen kokemukseen ja opettamisen tukipalveluihin liittyviä teemoja. Tiedonkeruun tarkoituksena on opetukseen liittyvien palveluiden käyttäjälähtöinen kehittäminen. Tiedonkeruun tulokset raportoidaan yhteenvetoina ja johtopäätöksinä, joista yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteon tukena kyselyn teemojen mukaisesti.
Opettajapalveluiden kokonaisuus

Kyselyn tietosuojailmoitus

Tietoa kyselyyn osallistuvalle


Tämä kysely on suunnattu koko Aalto-yliopiston opettavalle henkilökunnalle ja sen tarkoitus on selvittää, miten opettajapalvelut voivat tukea opettamista yhä paremmin tulevaisuudessa. Opettajapalvelut on olemassa opettajan arjen tueksi, joten mielipiteelläsi ja kokemuksellasi on väliä.

Linkki kyselyyn 

Varsinaisia kysymyksiä on 23 ja kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 min. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastata voi suomeksi tai englanniksi. Tiedonkeruu toteutetaan ajalla 22.1-6.2.2024. Kyselyssä käsitellään opettamisen kokemukseen ja opettamisen tukipalveluihin liittyviä teemoja. Tiedonkeruun tarkoituksena on opetukseen liittyvien palveluiden käyttäjälähtöinen kehittäminen. Tiedonkeruun tulokset raportoidaan yhteenvetoina ja johtopäätöksinä, joista yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteon tukena kyselyn teemojen mukaisesti. Tuloksista tiedotetaan soveltuvin osin Aalto-yhteisölle verkkosivuilla ja sopivissa uutiskirjeissä. Voit lukea lisää palveluistamme Opetuksen ja oppimisen sivuilta aalto.fi:ssä.


Tietojen käsittely ja säilyttäminen


Aalto-yliopisto on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Henkilötiedot säilytetään Aalto-yliopistossa tietoturvallisesti käyttöoikeuksin rajoitettuna tietoon oikeutetuille 5 vuoden ajan. Tietoja käsittelevät ne Aalto-yliopistoon työsuhteessa olevat henkilöt, joiden työtehtäviin asian käsittely kuuluu. Tässä mainittuja henkilötietoja kerätään ainoastaan suoraan kyselyyn vastanneilta eikä niitä yhdistellä muihin henkilötietoihin. Lisää tietoa Aalto-yliopiston henkilötietojen käsittelystä (tutkimukseen osallistuvan oikeudet, henkilötietojen käsittely, vaikutukset osallistujalle, käsittelyperuste): aalto.fi:ssä.


Tiedonkeruun yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö tiedonkeruuta koskevissa asioissa on: Tiina Lehtonen, [email protected], puh. 050 4011752.

Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: