Palvelut

Koulutusaineistot

Sekä tutkijoiden että tukihenkilöstön datanhallintaa koskevien taitojen ja tietojen parantamiseksi on monia erilaisia koulutusaineistoja.
RDM training

Miksi tutkimusdatan hallintaan (Research Data Management, RDM) liittyvät taidot ovat tärkeitä tutkijoille?

 • Datanhallintaan liittyvät taidot ja tiedot ovat edellytys datan laadun, dokumentoinnin ja datan säilyttämisen ja uudelleenkäytön varmistamiselle.
 • Datanhallinnan taitoja tarvitaan erityisesti tutkimusprosessin alussa, kun kirjoitetaan aineistonhallintasuunnitelmia tutkimusrahoittajan vaatimusten täyttämiseksi.
 • Ennen keräysvaiheen aloittamista kaikkien lupien ja lisenssien on ehdottomasti oltava kunnossa.
 • Datanhallintaan liittyvää tietämystä tarvitaan myös datan avaamisessa.

Aalto-yliopisto tarjoaa koulutusta datanhallinnasta ja avoimesta tieteestä

Kevään 2020 koulutukset

Maalis-toukokuussa 2020 järjestettiin sarja tutkimusdatan hallintaan liittyviä koulutuksia. Esitystallenteet ja -kalvot ovat saatavilla alla. Jos tarvitset lisätietoja tai haluat ehdottaa aihetta tulevia koulutuksia varten, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

 1. Introduction to Research Data Management | 26.03, 10:00-10:45 | Webinaarin tallenne on saatavilla täällä ja esityskalvot täällä
 2. Handling of personal data | 01.04, 13:00-14:30 | Webinaarin tallenne on saatavilla täällä ja esityskalvot täällä
 3. How to store research data? | 07.04, 10:00-10:45 | Webinaarin tallenne on saatavilla täällä ja esityskalvot täällä
 4. How to store and share personal and confidential data? | 14.04, 10:00-10:45 | Webinaarin tallenne on saatavilla täällä ja esityskalvot täällä
 5. How to make your code reusable? | 28.04, 13:00-13:45 | Webinaarin tallenne on saatavilla täällä ja esityskalvot täällä
 6. Why and how to publish datasets? Introduction and practical steps | 23.04, 10:00-10:45 | Webinaarin tallenne on saatavilla täällä ja esityskalvot täällä
 7. Help in publishing datasets | Klikkaa linkkiä jos haluat varata neuvonta-ajan

Henkilökohtaista neuvontaa yksittäisille tutkijoille ja tutkimusryhmille tarjotaan pyynnöstä. Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected] tai klikkaa yllä olevaa linkkiä.

Jos haluat tilata koulutuksen/työpajan tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä (esimerkiksi laitokselle, tutkimusryhmälle, projektille tai tohtoriopiskelijoille), ota yhteyttä [email protected]

Esimerkkejä koulutusvideoista:

Research Data Management (RDM) training: Introduction and Basics: Videos and presentation materials of the event

Research Data Management (RDM) training : best practices in RDM and personal data handling: Video and presentation materials of the event

Muita työkaluja

 ACRIS - Avoimiin julkaisuihin liittyviä tietoja kootaan ACRIS-tutkimustietojärjestelmään. ACRIS on myös Aallon tutkimusdatan metadataluettelo.

Visual Resource Centre (VRC) - VRC-palvelu auttaa löytämään ja käyttämään hyvälaatuisia, luotettavia ja ajankohtaisia kuvatiedonlähteitä monista eri aiheista. VRC tarjoaa maksutonta kuva-aineistoihin liittyvää koulutusta, joka on avointa kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle. Koulutuksessa käsitellään myös tekijänoikeuksia ja Creative Commons -lisenssejä.

Tutkijatunnisteet ja -profiilit, esim. ORCID. Tutkijatunnisteiden tarkoitus on vähentää ongelmia, joita tutkijoiden nimiin liittyvät epäselvyydet aiheuttavat. Aalto-yliopisto suosittelee ORCID-tunnisteen käyttöä.

Koulutusaineistoja

Koulutuksen nimi

Kohderyhmä ja sisältö

Muuta huomioitavaa

Arviointi

Expert tour guide on Data Management

Tämän verkkokurssin kohdeyleisöä ovat yhteiskuntatieteiden tutkijat, mutta se on hyödyllinen kaikille tutkijoille, jotka työskentelevät tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä saatavan määrällisen ja laadullisen datan kanssa.

Kurssin tuottaa Euroopan yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen infrastruktuuriyhteenliittymä CESSDA ERIC (the Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium).

Kokonaisvaltainen kurssi on hyvin jäsennelty, ja sitä on helppo seurata. Suositellaan!

University of Bristol: Research data bootcamp

Tämä 30-minuuttinen verkko-opastus soveltuu kaikille yliopiston jäsenille, jotka tekevät digitaalisuuteen jollakin tavalla liittyvää tutkimusta

 

Opastus tarjoaa paljon tietoa, ja sitä on helppo seurata.

Mantra Research Data Management Training

Mantra on verkkokoulutuskurssi, jossa perehdytään koko tutkimusdatan hallinnan prosessiin. Mantra jakautuu yhdeksään oppimismoduuliin: dokumentointiin ja metadataan, datanhallinnan suunnitteluun, jakamiseen, järjestämiseen, säilyttämiseen ja turvallisuuteen. Kurssissa esitellään tutkimusdatan hallintaa yleisesti mutta ei anneta vastauksia nimenomaisiin käytännön kysymyksiin.

Mantra on kehitetty Edinburghin yliopistossa, ja Edinburghin yliopiston kirjastonhoitajat päivittävät sitä.

 

Avoimen tieteen verkkokurssi/ An open introductory course into the practices of Open Science

Avoimessa johdantokurssissa avoimen tieteen käytännöistä selitetään, miten avoimen tieteen nykyisiä tuotoksia voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Kurssi sopii kaikille avoimesta tieteestä kiinnostuneille.

Suurin osa kurssista on suomeksi, mutta jotkin osat ovat saatavilla englanniksi (esim. Open Access as the basic principle of science, Research planning that enables Open Access, Open Science Knowledge Test).

 

Finnish Doctoral Studies Network course on open science

Kuukauden kestävä kurssi (tai pidempään, mikäli opiskelet itsenäisesti) esittelee avoimen tieteen perusasiat. Kurssi koostuu neljästä kokonaisuudesta: avoin tiede, avoin julkaiseminen, avoin data ja avoin tutkimusprosessi.

Kurssi sopii erinomaisesti vasta-alkajille.

Paljon videoita ja lisämateriaalia Pääsy kurssiin Haka autentikoinnin kautta.

 

Hyvä peruskurssi

Open Science training content by FOSTER

Laaja kokoelma koulutuksia eri aiheista: avoin tiede, tekstin- ja datanlouhinta, vastuullinen tutkimus ja innovaatiot. Kursseja voi lukea ja sisältöä ladata ilmaiseksi, mutta rekisteröityminen kurssille on usein pakollista.

 

FOSTER Plus (Fostering the practical implementation of Open Science in Horizon 2020 and beyond)  on kahden vuoden EU-rahoittenen projekti, johon osallistuu 11 kumppania kuudesta eri maasta.

 

The Australian National Data Service guides and other resources

Kokoelma ohjeita ja resursseja Australian kansalliselta datapalvelulta. Lue lisäksi ohjeita matadatasta, viitaamisesta ja FAIR-periaatteista sivulta https://www.ands.org.au/working-with-data

The Australian National Data Servicen (ANDS) tarkoituksen on nostaa Australian tutkimusdatan arvoa tutkijoille, tutkimusorganisaatioille ja valtiolle.

 

Käsikirjat

Käsikirjassa käsitellään avoimen tieteen ja tutkimuksen tärkeimpiä aiheita.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ohjeet auttavat ymmärtämään datanhallintaan liittyviä aiheita tutkimusdatan elinkaaren näkökulmasta. Ohjeissa on kahdeksan aihetta: datan hallinnan ja uudelleenkäytön tarkoitus, aineistonhallinnan suunnittelu, tiedottaminen tutkimukseen osallistujille, määrällisen ja laadullisen datan käsittely, anonymisointi ja säilytys. Kaikkien tutkimusalojen tutkijat hyötyvät kattavista ohjeista, mutta eniten ne hyödyttävät kyselyitä ja tekstidataa käyttäviä tutkijoita.

Ryhmä avoimen tieteen harrastajia aloitti helmikuussa 2018 luoda avointa, elävää käsikirjaa avoimen tieteen koulutuksista. Korkealaatuiset koulutukset ovat välttämättömiä, kun pyritään muuttamaan toimintakulttuuria ja toteuttamaan avoimen tieteen periaatteita. Koulutusten aiheet vaihtelevat avoimuuden käsitteistä ja periaatteista esimerkkeihin ja käytännön ohjeistukseen.

Ehdota uutta aineistoa tähän luetteloon

Edellä kuvatut koulutusaineistot ovat suosittelemiamme aineistoja. Ehdota rohkeasti uusia lähteitä luetteloon. Arvostamme apuasi! Ota yhteyttä osoitteisiin [email protected] ja [email protected] 

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu