Palvelut

Hallintohenkilöstön liikkuvuus – Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on sitoutunut tarjoamaan yhä runsaslukuisemmille kansainvälisille työntekijöille parempia palveluita, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi koulu tukee henkilökuntansa kansainvälistä liikkuvuutta. Täältä saat tietoa henkilöstön liikkuvuusrahoituksesta ja hakumenettelyistä.

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuusapuraha

Yksi Aalto-yliopiston tärkeimmistä strategisista tavoitteista on työyhteisömme kansainvälistyminen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on sitoutunut tarjoamaan yhä runsaslukuisemmille kansainvälisille työntekijöille parempia palveluita, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi koulu tukee henkilökuntansa kansainvälistä liikkuvuutta.

Henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden tavoitteena on

 • tarjota henkilöstölle lisää kansainvälisiä ja kulttuurienvälisiä kokemuksia, jotta saapuville kansainvälisille työntekijöille voidaan tarjota parempia palveluita
 • vertailla muiden tahojen parhaita käytäntöjä
 • antaa henkilöstölle mahdollisuus hankkia työssä tarvittavaa erityistietoa tai käytännön taitoja
 • auttaa rakentamaan yhteistyötä organisaatioiden välille sekä lisäämään kulttuurit ylittävää osaamista.

Jokaisen palveluyksikön kaikkien tasojen työntekijöitä rohkaistaan hankkimaan kansainvälistä kokemusta.  

Henkilöstön liikkuvuusrahoituksen ohjeistus

Kansainvälistä liikkuvuutta on monenlaista:  

 • Kursseja ja työpajoja, joiden sisältö tukee hakijan ammatillista kehitystä.
 • Työharjoittelu yrityksessä, yliopistossa tai organisaatiossa.
 • Kansainväliseen viikkoon osallistuminen kumppanuusyliopistossa.

Työntekijä vastaa matkan käytännön järjestelyistä ja vierailun kohteen varmistamisesta. Saat luettelon kansainvälisistä kumppanuusorganisaatioistamme sekä apua yhteyden ottamiseen olemalla yhteydessä kansainvälisten asioiden päällikköön [email protected].

Kelpoisuusedellytykset

 • Voidakseen saada liikkuvuusapurahan on lähtevän hallintohenkilöstön jäsenen oltava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun palveluksessa. Liikkuvuusohjelma on pääasiallisesti suunnattu nykyisille pitkäaikaisille työntekijöille, joiden kansainvälisestä liikkumisesta on hyötyä organisaation kansainvälistymistavoitteille.
 • Vierailun vähimmäispituus on viisi työpäivää ja enimmäispituus neljä viikkoa.

Matkakustannukset

Matkakustannukset katetaan Aallon matkaohjeistuksen mukaisesti.  Liikkuvuusapuraha on enintään 1 500 euroa henkeä kohden, ja se maksetaan laitokselle. Vierailusta aiheutuvat ylimenevät kulut maksaa lähtevän henkilön hallintoyksikkö tai laitos.   Kukin työntekijä voi hakea henkilöstön liikkuvuusapurahaa kerran vuodessa. Etusijalla ovat hakijat, joille apurahaa ei ole aiemmin myönnetty.  

Hakumenettely

 • Keskustele ohjaajasi kanssa halukkuudestasi hakea henkilöstön liikkuvuusapurahaa.
 • Voit edetä hakuprosessissa, mikäli ohjaajasi uskoo vierailun hyödyttävän laitostasi ja henkilökohtaista kehitystäsi. Hakemukseen tulee sisällyttää kustannuslaskelma, matkasuunnitelma ja yksityiskohtainen työsuunnitelma, josta selviää, miten sinä ja laitoksesi hyötyisitte vierailusta kyseiseen organisaatioon ja miten aiot jakaa organisaatiossa oppimaasi tietoa.
 • Pyydä ohjaajaasi/laitosjohtajaa (yksikön budjettivastaava) lähettämään hakemus sähköpostitse HR-asiantuntija Maija Suralle ([email protected]).
 • Henkilöstöpalvelut esittelee hakemukset dekaanille, joka tekee lopullisen päätöksen. Hakijalle, hänen ohjaajalleen, kontrollerille ja laitoksen HR-koordinaattorille ilmoitetaan dekaanin päätöksestä sähköpostitse (liitteenä skannattu kopio allekirjoitetusta päätösasiakirjasta).
 • Saatuasi rahoituspäätöksen voit valmistella matkasuunnitelman M2-matkahallintajärjestelmässä. Liitteeksi tarvitaan kopio työsuunnitelmasta sekä rahoituspäätöksestä.
 • Kun ohjaajasi on hyväksynyt matkasuunnitelman M2-järjestelmässä, voit ottaa yhteyttä laitoksesi matkasihteeriin varataksesi lennot ja majoituksen.

Jälkeenpäin

Kuukauden kuluessa paluustasi:

 • Toimita matkaraporttisi kansainvälisten asioiden toimistolle [email protected] sekä henkilöstöpalveluille [email protected] (Liitteenä esimerkkiraportti matkasta Columbia-yliopistoon)
 • Viimeistele matkasuunnitelma M2-järjestelmään lisäämällä todelliset kustannukset.
 • Valmistele ja pidä esitelmä oppimiskokemuksestasi tiimillesi ja muille tahoille laitoksellasi tai organisaatiossasi.

Jos haluat lisätietoa kansainvälisestä liikkuvuusapurahasta tai hakuprosessista, otathan yhteyttä HR-asiantuntija Maija Suraan ([email protected]).

Tätä palvelua tarjoaa:

Kauppakorkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: