Palvelut

ACRIS: julkinen tutkimusportaali

Tietoa ACRISin julkisen portaalin Research.aalto.fi ominaisuuksista.

Sormenjäljet

Fingerprint-hakukone louhii tekstidokumentteja kuten julkaisujen abstrakteja, projektien yhteenvetoja ja patenttitekstejä. Niiden pohjalta luodaan tekstiä määrittelevä painotettujen termien indeksi, niin sanottu sormenjälki-visualisointi. Sormenjäljet auttavat hahmottamaan sisältöä. Elsevierin Fingerprint-hakukone hyödyntää OmniScience-tesaurusta, joka kattaa laajan kirjon tieteenaloja ja yhdistää yli miljoona käsitettä eri sanastoista, taksonomioista ja tesauruksista. Voit määrittää, mitkä sormenjälkikäsitteet näkyvät omassa profiilissasi. Lisätietoja: ACRIS-profiilin tarkistaminen ja muokkaaminen.

Portal profile

Kestävän kehityksen tavoitteiden avainsanat

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avainsanat lisätään automaattisesti ACRISin seuraaviin sisältötyyppeihin:

 1. Profiilisivut: Maija Taka — Aalto University's research portal
 2. Julkaisut: Climate change risks pushing one-third of global food production outside the safe climatic space — Aalto University's research portal
 3. Yksikköjen sivut: Department of Built Environment — Aalto University's research portal
 4. Projektit: Towards more resilient food system in the face of uncertainty — Aalto University's research portal

Tutkimustuotoksille kestävän kehityksen tavoitteiden avainsanat luodaan analysoimalla otsikko, tiivistelmä ja avainsanat. Henkilöille avainsanat luodaan profiilin kuvauksen (tutkimusintressit) ja avainsanojen perusteella. Lisäksi kestävän kehityksen tavoitteiden avainsanat välittyvät suoraan tutkimustuotoksesta henkilöille, organisaatioille ja projekteille, jotka on linkitetty tutkimustuotoksiin.

Käyttäjät voivat poistaa epärelevantteja kestävän kehityksen tavoitteiden avainsanoja, tai lisätä omia tutkimusaihettaan kuvaavia avainsanoja. Ohjeet tunnisteiden poistamiseen tai lisäämiseen (PDF).

Kestävän kehityksen tavoitetta numero 17 (kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi) ei lisätä automaattisesti sisältöihin. Tämä johtuu siitä, että tavoite ei liity suoraan mihinkään tiettyyn sisältöön, vaan keskittyy yhteistyöhön muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävän työn kanssa. Tavoite 17 voidaan lisätä profiileihin manuaalisesti, mikäli katsotaan, että se täyttää YK:n asettamat vaatimukset.

Kattavan yleiskatsauksen kestävän kehityksen tavoitteista löydät YK:n viralliselta SDG-verkkosivustolta.

Multimedian lisääminen tutkimustuotoksiin tai yksiköihin

Mediasisältöä voi upottaa tutkimustuotoksiin ja tutkimusyksiköihin (koulut, laitokset tai tutkimusryhmät). Mediasisältö on julkisesti saatavilla Aalto-yliopiston tutkimusportaalissa. Tällä hetkellä tuetut mediapalvelut ovat YouTube ja Vimeo.

Huom! Jos haluat upottaa mediasisältöä tutkimusyksikön sivuille, sinulla tulee olla muokkausoikeudet organisaation sisältöön. Lisätietoja: [email protected]

URL-osoitteen haku - YouTube
Etsi YouTube.com-sivustolta video, jonka haluat upottaa. Kun olet videon sivulla, käytä jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kopioi selaimen URL.
 • Klikkaa videota hiiren kakkospainikkeella ja valitse Copy video URL/Kopioi videon URL,
 • Käytä Share/Jaa-painiketta ja napsauta Copy/Kopioi avautuvassa valintaikkunassa.

URL-osoitteen haku - Vimeo
Etsi Vimeo.com-sivustolta video, jonka haluat upottaa. Kun olet videon sivulla, käytä jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kopioi selaimen URL.
 • Klikkaa Share/Jaa-painiketta (tai kuvaketta) ja napsauta sitten linkkiä valintaikkunassa kopiodaksesi osoitteen.

Mediasisällön tuominen ACRISiin

Julkaisut

 1. Kirjaudu ACRISiin.
 2. Avaa tutkimustuotos, johon haluat lisätä videon.
 3. Mene kohtaan Electronic versions > Other links.
 4. Liitä avautuvassa ikkunassa videolinkki Web-osoite (URL) -kenttään ja lisää (valinnainen) kuvaus, valitse Link type -valikosta Portal multimedia ja klikkaa Create. Tallenna tutkimustuotos (Save-painike on tietueen alaosassa).

Tutkimusyksikkö

 1. Kirjaudu ACRISiin.
 2. Avaa tutkimusyksikön tietue, johon haluat lisätä videon.
 3. Klikkaa Add link.
 4. Liitä videolinkkii avautuvassa ikkunassa Web-osoite (URL) -kenttään ja lisää (valinnainen) kuvaus, valitse Link type -valikosta Portal multimedia ja klikkaa Create. Tallenna tutkimustuotos (Save-painike on tietueen alaosassa).
Adding image to research unit.jpg

Kuvan lisääminen tutkimusyksikön sivuille

Voit kehittää tutkimusyksikkösi visuaalista ilmettä lisäämällä tutkimusyksikölle portaalissa näkyvän kuvan. Kuvia voidaan lisätä laitoksien, koulujen, tutkimusryhmien tai tutkimusalueitten sivuille.

 • Huom! Muutoksen tekeminen vaatii muokkausoikeudet organisaation sisältöön. Lisätietoa: [email protected]
 1. Kirjaudu ACRISiin.
 2. Etsi haluamasi organisaatioyksikkö (Organisational Unit) Master Data -välilehdeltä ja avaa muokkausnäkymä.
 3. Etsi Photo-osio ja valitse Add file. Lataa valitsemasi kuva, valitse kuvatyypiksi Hero image, klikkaa Create ja tallenna tietue.

Koska kuvan vakiokorkeus on 300 pikseliä, suosittelemme kuvakooksi 300 (korkeus) x 1920 (leveys) pikseliä. Kuva on responsiivinen, joten se mukautuu näytön koon mukaan. Huomaa: Suurikokoiset tiedostot voivat hidastaa sivun latausaikaa.

ACRISin ja tutkimusportaalin metriikka

Research.aalto.fi-sivustolla on tarjolla kolme metriikkaa, joiden avulla voi tarkastella tutkimuksen näkyvyyttä ja käyttöä. Alla on lyhyt johdanto ja linkkejä lisätietoihin.

Huomioi, että tutkimusportaalissa esitetyt metriikat ovat vain osa saatavilla olevista mittareista, ja ne ovat merkityksellisiä vain tietyillä tutkimusaloilla. Metrikkaa tulisi aina käyttää yhdessä laadullisen arvioinnin kanssa.

PlumX

PlumX pyrkii kattamaan laaja valikoiman tutkimustuotoksia (yhteensä 67), lehti- ja konferenssiartikkeleista muihin sisältöihin kuten videoihin, verkkosivuihin, julisteisiin ja näyttelyihin. Perinteisiin metriikoihin verrattuna PlumX voi tarjota käyttökelpoisempaa aineistoa humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen arviointiin.

plum

PlumX-metriikka on jaettu viiteen kategoriaan:

 1. Käyttö ‐  esimerkiksi latausten ja klikkausten määrä
 2. Tallennukset - kuinka monta kertaa tuotos lisätään kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin/ sitaatit tallennetaan
 3. Maininnat - missä tutkimus mainitaan (Wikipedia, blogikirjoitukset, uutiset)
 4. Sosiaalinen media - tykkäykset, jako
 5. Viittaukset - tutkimukseen kohdistuvat viittaukset; mukana on useita viittauslähteitä, esim. SSRN, PubMed ja politiikkaviittaukset (policy citations)

Kun klikkaat tutkimusportaalissa See details, voit tarkastella lisätietoja kustakin kategoriasta. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja PlumX:stä.

Altmetric doughnut

Altmetriikka

Altmetriikka arvioi tutkimuksen mainintojen ja tallennusten määrää eri alustoilla, kuten uutisissa, Twitterissä, Mendeleyssä, blogeissa ja Wikipediassa. Napsauttamalla See more details research.aalto.fi-sivustolla kunkin yksittäisen tuotoksen kohdalla voit selvittää missä päin maailmaa tutkimuksesi on saanut huomiota sekä nähdä viestit ja artikkelit, joissa tutkimus on mainittu.

Tutustu altmetriikkaan.

Viittaukset

Scopus-viittauksia kerätään artikkeleista, kirjan luvuista, kirjoista ja konferenssijulkaisuista. Ne ovat erityisen keskeisiä luonnontieteiden ja teknisten alojen tutkimuksessa. Altmetrics- ja PlumX-tiedot ovat usein saatavilla ennen Scopus-viittauksia. Viittausmäärä näyttää, kuinka monta kertaa julkaisua on viitattu Scopus-tietokannassa olevissa lähteissä. Lisätietoja viittausmääristä ja niiden alkuperästä saat lukemalla lisää bibliometrisistä indikaattoreista Scopuksessa.

Lue lisää bibliometriikasta.

A picture of a collaboration map between Department of Mechanical Engineering and Massachusetts Institute of Technology

Yhteistyökartta

Koulujen, laitosten, tutkimusryhmien ja profiilien yhteistyökartat ovat visualisointi Aalto-yliopiston kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyökumppaneista. Yhteistyökartat löytyvät klikkaamalla Network-kuvaketta koulun, laitoksen, tutkimusryhmän tai henkilön pääsivulta.

Visualisointi/Visualization

 • Visualization-välilehdellä voit tarkastella verkostoa profiilien, ulkopuolisten henkilöiden, tutkimusyksiköiden tai ulkopuolisten tutkimusyksiköiden pohjalta tai yhdistämällä eri vaihtoehtoja. 
 • Voit myös rajata näkymää vuosien mukaan ja määritellä yhteistyön vähimmäismäärän. 
 • Klikkaamalla kahden kohteen (kuten laitoksen ja ulkopuolisen tutkimusyksikön) välistä viivaa voit tarkastella yhteisjulkaisuja.

Kartta/Map

 • Map-välilehdellä voit tutkia verkostoa visuaalisesti kartalla. Yksityiskohtia voi tarkastella klikkaamalla kartalla olevia pisteitä tai valitsemalla maan/alueen luettelosta.

Tutkimusyksiköt/Research Units

 • Research Units -välilehti näyttää sekä sisäiset että ulkoiset tutkimusyksiköt ja linkit jaettuihin tutkimustuotoksiin.
Picture of a project record with relations
Record of the CreaTures project in ACRIS with relations to research output, activities, and press/media content

Relaatiot 

ACRISissa tietueet voidaan linkittää toisiinsa osoittamaan niiden välisiä yhteyksiä. Esimerkiksi julkaisu voidaan linkittää projektiin tai infrastruktuuriin.

Projektien ja infrastruktuurien linkittäminen tutkimustuotoksiin, datasetteihin, aktiviteetteihin ja mediatietueisiin rikastuttaa projektien ja infrastruktuurien näkymiä portaalisivustolla.

Kuvagallerian lisääminen

Voit lisätä kuvagallerian henkilökohtaiselle profiilisivullesi tutkimusportaalissa

 1. Kirjaudu ACRISiin.
 2. Valitse Edit profile.
 3. Valitse Profile photos
 4. Lataa kuva ja valitse kuvatyypiksi Gallery
 5. Tallenna

Takaisin ACRIS-ohjeiden pääsivulle:

Kaikki ACRIS-ohjeet

Tälle sivulle on koottu linkit kaikkiin ACRIS-ohjeisiin. ACRIS, Aalto Current Research Information System, on Aalto-yliopistoon tutkimustietojärjestelmä. Tutkimustietojärjestelmään tallennetut tiedot näytetään julkisessa Research.aalto.fi-portaalissa.

ACRIS-ohjeet

ACRIS (Aalto Current Research Information System) on Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmä. Järjestelmässä on ajantasaista tietoa Aalto-yliopiston tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta. Tiedot näkyvät julkisesti Research.aalto.fi-portaalissa.

Yellow dots and a magnifying glass
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: