Lahjoita tulevaisuus

Yhdessä tekemistä ja jatkuvaa oppimista

Työelämäprofessorit tuovat opetukseen ja tutkimukseen käytännön kokemusta, verkostoja ja innostavaa tekemisen meininkiä.
Kuvassa on opiskelijoita luentosalissa työskentelemässä pöytien ääressä.

Risto Sarvas kouluttaa yhteiskunnallisesti valveutuneita ja ketteriä digiosaajia. Anna Mikola vie jätevesien käsittelyä kohti kiertotaloutta ja luo kasvualustaa uusille innovaatioille. Molempien viisivuotiset professuurit on perustettu lahjoitusvaroin.

Kasvokuva työelämäprofessori Risto Sarvaksesta.
Risto Sarvaksen professuuri on sijoitettu Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden ja tietotekniikan laitoksille.

”Tulevaisuuden työelämä tarvitsee moniosaajia, jotka sopeutuvat muutoksiin, eivätkä pelkää epävarmuutta”, sanoo työelämäprofessori Risto Sarvas. Hän johtaa Aalto-yliopiston Informaatioverkostot-opintokokonaisuutta, joka yhdistää bisnes- ja tietotekniikkaosaamista yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen.

Sarvas on pidetty ja palkittu opettaja, joka kehittää jatkuvasti uusia opetusmenetelmiä.   Informaatiomanipulaatio-kurssilla opiskelijat leikkivät James Bond -leffan pahiksia, kun he miettivät erilaisia tapoja, joilla yhteiskuntaa voi rikkoa tietotekniikan keinoin.  

”Opimme paremmin ymmärtämään informaatiovaikuttamista, kun olemme hetken verkossa vaanivia pahiksia. Kurssin jippona on, että sen lopuksi opiskelijat ideoivat vastatoimia pahojen aikomusten torjumiseen”, Sarvas kertoo.

Sarvas avaa työelämän ja yliopiston välisiä ovia. Opetuksessa on mukana noin 40 yritystä, julkista toimijaa ja organisaatiota. Yhteistyömuotoja on monia käytännön projektitöistä opiskelijoiden mentorointiin ja vierailijaluentoihin. ”Ajatuksia vaihdetaan ja tuuletetaan puolin ja toisin. Opiskelijat ovat yliopiston aarteita ja tulevaisuuden osaajia, joilla on paljon annettavaa myös työelämäkonkareille. Rekrytointikin helpottuu, kun kursseilla tullaan tutuiksi.” 

Osa kursseista toimii avoimin ovin. Facilitating Change -kurssin suosio oli niin suuri, että sen ilmoittautuminen piti sulkea, kun työelämästä oli tulossa satamäärin osallistujia.

Oppimista täytyy ylläpitää 

Sarvas painottaa opetuksessa kokonaisuuksien hahmottamista ja taitoa toimia epävarmuuden keskellä: ”Tulevaisuus on sumun peitossa. Siksi epävarmuuden sietokyky on tärkeä työelämätaito.” 

Oleellista on myös se, kuinka organisoitua ja toimia osana isoa porukkaa. ”Vuorovaikutustaidot eivät ole vain kuorrutus teknisen insinööriosaamisen päälle, vaan ydinosaamista. Eikä kaikkea voi lukea kirjoista, tarvitaan myös kädet savessa tekemistä yhdessä työelämän edustajien kanssa.” 

Oppiminen ei pääty tutkintoon. Yritykset ja organisaatiot elävät keskellä globaalien haasteiden tuomia muutoksia. ”Yritysten kilpailukyvyn kannalta on aivan keskeistä, kuinka ne ylläpitävät henkilöstönsä osaamista ja organisoivat itsensä jatkuvan oppimisen ympärille.” 

”Koulutusohjelmamme nuoriso on ihan huipputyyppejä. On hienoa saattaa työelämään vuosittain kymmeniä yhteiskunnallisesti ja eettisesti valveutuneita tekniikan kandeja ja diplomi-insinöörejä”, Sarvas iloitsee.

Kasvokuva Ilona Rahnastosta.
Ilona Rahnasto

”Risto kuuntelee aidosti opiskelijoita ja pyrkii ymmärtämään opiskelijoiden kokemuksia opetuksesta sekä kehittämään kursseja jatkuvasti. Sain Ristolta kandityöhöni todella hyvää ja henkilökohtaista tukea”, kertoo informaatioverkostojen opiskelija Ilona Rahnasto

”Risto hyödyntää opetuksessa paljon työelämäosaamista. Vierailijaluennoitsijoita, projektiaiheita sekä kurssien opettajia on tullut ympäri yritysmaailmaa, mikä vahvistaa opiskelijoiden kokemusta omasta identiteetistä sekä mahdollisuuksista tulevaisuuden työelämässä.”

Kasvokuva Anna Mikolasta.
Anna Mikolan professuuri on Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitoksella.

Uusia teknologioita jätevesien käsittelyyn

Jätevesien puhdistamoista on tulossa monipuolisia resurssitehtaita. Kun jätevedet ennen vain puhdistettiin, otetaan niistä nyt talteen arvokkaita ravinteita ja energiaa.  

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on vahvasti kytköksissä siihen, kuinka yhteiskunnassa käsitellään vesiä. Uusilla teknologioilla voidaan pienentää jätevesien käsittelyn hiilijalanjälkeä ja edistää kiertotaloutta. Samalla alalle syntyy uutta yritystoimintaa”, kertoo yhdyskuntajätevesien puhdistuksen työelämäprofessori Anna Mikola. ”Tutkimushankkeissa pienikin vesilaitos pääsee tekemään tehokkaasti isoja asioita, kun yliopisto, yritykset ja vesilaitokset yhdistävät voimansa.”

Yksi osa Mikolan vetämää tutkimusta on haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja lääkeaineiden poisto jätevesistä: ”Ihmiskehon antibioottijäämien ohella jätevesiin päätyy antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita. Näiden bakteerien kasvun riskit pitää saada haltuun.”

Mukana maailmaa parantamassa 

Aallossa kehitetty NPHarvest-prosessi tuottaa jätevesistä kierrätyslannoitetta sekä säästää energiaa ja luonnonvaroja. Tekniikkaa on pilotoitu Suomessa ja seuraavaksi sitä testataan Ruotsissa Helsingborgin kiertotalouskaupunginosassa. 

Fosforin talteenottoa kehitetään myös yli kymmenen miljoonan asukkaan Pariisin jätevesistä. Aallon vetämässä hankkeessa on mukana vesilaitoksia Suomesta ja Ranskasta sekä yrityksiä. ”Jos suomalaisyritykset tahtovat menestyä, on niiden hyvä jo tutkimusvaiheessa ymmärtää, minkälaisia tarpeita Suomen ulkopuolella on”, Mikola sanoo. Vesialan osaajille riittää kysyntää. Tänäkin päivänä lähes 80 prosenttia maailman jätevesistä päätyy suoraan luontoon. Aalto antaa hyvät eväät maailmanluokan osaajille.  

Oman työnsä mielekkyyttä tai merkittävyyttä ei Mikolan tarvitse kahta kertaa miettiä: ”Olen kutsumusammatissani, jossa voin konkreettisesti parantaa maailmaa. Lisäviehätystä työhön tuo se, että jätevesien käsittelyssä yhdistyy niin monen alan osaaminen.” Opetuksessa hän iloitsee siitä, kuinka opiskelijan silmät alkavat loistaa, kun tämä innostuu vaikkapa diplomityöstään. "Saan joka vuosi nähdä, kuinka vastavalmistuneet diplomi-insinöörit lähtevät jatkamaan työtä alan kehittämiseksi.”

Kasvokuva Maria Valtarista
Maria Valtari

”Annan työelämäprofessuurilla oli aivan ratkaiseva rooli siinä, että tulin Aaltoon väitöskirjatutkijaksi”, kertoo tohtorikoulutettava Maria Valtari.

”Anna on meritoitunut alan toimija ja rautainen ammattilainen. Hän on loputtoman innostunut alan kehittämisestä ja uusista tuulista. Annan laajat verkostot antavat erinomaiset lähtökohdat tehdä merkityksellistä tutkimusta, josta hyötyvät kaikki yhteistyöosapuolet.” 

Teksti: Marjukka Puolakka

Risto Sarvaksen professuuriin ovat lahjoittaneet

Accenture Oy, Accountor Finago Oy, CapMan Oyj, The Boston Consulting Group Nordic AB, Espoon kaupunki, Futurice Oy, Inventure Oy, KPMG Oy Ab, Reaktor Innovations Oy, Sofigate Oy, ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sr.

Anna Mikolan professuuriin ovat lahjoittaneet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, HS-Vesi, Vaasan Vesi, Mikkelin vesilaitos, Lappeenrannan Energia Oy, Kuopion Vesi, Porvoon vesi, Jyväskylän seudun puhdistamo Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy.

A-logo on dock

Lahjoita Aalto-yliopistolle

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu