Lahjoita tulevaisuus

Aalto sijoittaa vastuullisesti

Aalto-yliopistolle lahjoitetut varat sijoitetaan vastuullisen toiminnan rahastoihin.
Iivo Paukkeri seisoo katsoen kameraan.

Sijoitustoimintamme on läpinäkyvää ja hallintomme on järjestetty hyvän hallinnon periaatteiden mukaan.

Iivo Paukkeri, Aalto-yliopiston sijoitusjohtaja

”Sijoitussalkkuun pääsevät rahastot, jotka sitoutuvat toiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Esimerkiksi sijoitusten ympäristövaikutusten arviointi on tällöin luonnollinen osa sijoituspäätöstä”, kertoo Aalto-yliopiston sijoitusjohtaja Iivo Paukkeri. Yksi keskeinen vastuullisuuden kriteeri on sijoitusten hiili-intensiteetti eli yhtiöiden toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt suhteessa liikevaihtoon. Aallon pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku.

Sijoitustiimi seuraa tarkasti salkussa olevien rahastojen sijoitustoimintaa ja vastuullisuutta. Tähän käytetään rahastojen itse raportoimia mittareita sekä kolmansien osapuolien keräämää ESG-dataa (Environmental, Social and Governance) muun muassa kansainvälisistä normirikkomuksista ja hiili-intensiteetistä. Salkkua läpivalaistaan myös yhtiökohtaisesti.

”Oma sijoitustoimintamme on läpinäkyvää ja hallintomme on järjestetty hyvän hallinnon periaatteiden mukaan. Jatkossa viestimme ja raportoimme myös vastuullisuudesta entistä avoimemmin ja kerromme esimerkiksi salkun hiili-intensiteetistä”, Paukkeri jatkaa.

Sijoitusten tuotosta ei tingitä

Sijoitustoiminnan tulee olla sekä tuottavaa että vastuullista. Aallon salkunhoidon tavoitteena on 5-6 % vuosituotto. Tässä on onnistuttu hyvin: vuonna 2019 tuotto oli 15,5 % ja salkku kesti hyvin myös koronavuoden 2020, jolloin päästiin 3,7 %:n tuottoon.

Jatkossa sijoitusalalla kiinnitetään yhä enemmän huomiota siihen, kuinka tehokkaasti sekä salkunhoidon tuottavuuteen että vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet saavutetaan. ”Vastuullisen sijoittamisen suosio globaaleilla rahoitusmarkkinoilla on kasvussa. Asia on ollut korostetusti esillä viimeaikaisten isojen muutosten, kuten koronapandemian takia. Myös EU:n lainsäädäntö tuo lisää vastuullisuusteemoihin liittyviä raportointivaatimuksia”, Paukkeri toteaa.

Marianna Bom hymyilee ja katsoo kameraan.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään erilaisia mahdollisuuksia, joilla lahjoittajat pääsevät osallistumaan yliopiston kehittämiseen.

Marianna Bom, Aalto-yliopiston talousjohtaja

Lahjoitusvarojen käyttö

Lahjoitusvaroja käytetään sekä yliopiston pitkäaikaiseen kehittämiseen että välittömän toiminnan tarpeisiin. Lahjoituksen voi halutessaan kohdentaa esimerkiksi tiettyyn tieteenalaan tai professuuriin.

”Pääomittavien rahastojen tuotto käytetään yliopiston pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tuotoista käytetään opetukseen ja tutkimukseen vain reaalituotto, jolloin lahjoitusten arvo säilyy yli ajan”, kertoo Aalto-yliopiston talousjohtaja Marianna Bom.

Tulouttavien rahastojen varat käytetään yliopiston lyhyen aikavälin tarpeisiin lahjoittajien kanssa sovitulla tavalla. Hybridirahastojen lahjoitukset ja niistä kertynyt tuotto käytetään rahoittamaan professuureja pitkän mutta rajallisen ajan. Lahjoituksella voidaan esimerkiksi perustaa 20-vuotinen tenure track -professuuri.

Aalto pyrkii jatkuvasti kehittämään erilaisia mahdollisuuksia, joilla lahjoittajat laajalti eri ryhmistä pääsevät osallistumaan yliopiston kehittämiseen. ”Tänä vuonna avautuu uusi lahjoitusvaihtoehto. Sen myötä alumnit voivat lahjoittaa yliopistolle säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain”, Bom iloitsee.

Teksti: Marjukka Puolakka

Lue lisää Aallon sijoitustoiminnasta

An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

Aalto-yliopiston rahastojen sijoitustoiminta

Rahastojen sijoitustoiminnan tuottojen tarjoama rahoitus tukee Aalto-yliopiston opetusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.

Aalto-yliopisto
A-logo on dock

Lahjoita Aalto-yliopistolle

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu