Koulutustarjonta

Pukusuunnittelu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Kiinnostaako sinua, miten elokuvien tai teatterin roolihenkilöt syntyvät? Pukusuunnittelun pääaine tarjoaa sinulle ainutlaatuisen ja laaja-alaisen koulutuksen pukusuunnittelusta esittävien taiteiden, elokuvan ja television alueilla. Sen lisäksi että kehität pukusuunnittelijana monipuolisesti taiteellista ilmaisuasi, teknistä tietouttasi ja teoreettista ajatteluasi, kehität ammatillista osaamistasi myös ihan oikeissa todellisissa elokuva- ja esittävän taiteen tuotannoissa, yhdessä tulevien elokuva- ja teatterialan ammattilaisten, kuten ohjaajien, lavastajien, kuvaajien ja näyttelijöiden kanssa. Haluaisitko olla osa tätä tulevien taiteilijoiden ammattikuntaa?
Costume design

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Pääaineen kuvaus

Elokuvataiteen kandidaattiohjelman pukusuunnittelun pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset, teoreettiset ja tekniset perusvalmiudet sekä ilmaisukeinot toimia pukusuunnittelijana esittävän taiteen, elokuvan ja television alueilla. Opinnot perustuvat taiteellisiin ja ammatillisiin käytäntöihin, ja niissä hyödynnetään alan uusinta tutkimusta.

Opetuksen keskiössä on kehittää tarinankerrontaa erilaisissa esittämisen muodoissa karaktäärien ja pukujen kautta, tuottaa merkityksiä puvun ja esittäjän kehon välityksellä sekä luoda karaktäärejä. Keskeisiä osaamisalueita ovat dramaturginen ja käsitteellinen ajattelu, pukujen suunnittelu, materiaalituntemus, komiulotteinen hahmottaminen, ideoiden tuottaminen, kehittäminen, esittäminen ja visuaalinen ilmaisu. Osaamisalueisiin kuuluvat myös elokuvan, median ja esittävän taiteen historian perinteiden ja nykysuuntausten tuntemus. Opintojen aikana osallistutaan aktiivisesti monipuolisiin luoviin prosesseihin sekä kehitetään ajanhallintaa, uusia työtapoja sekä viestintä- ja ryhmätyötaitoja. Opinnoilla tuetaan analyyttisen ja kriittisen ajattelun sekä kokeilevan ja tutkivan asenteen kehittämistä.

Pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut kykenee:

  • luomaan karaktäärejä erilaisiin esitysmuotoihin
  • tuottamaan pukusuunnittelun ideoita materiaalin, muodon ja erilaisten luonnostelutekniikoiden avulla
  • tunnistamaan pukusuunnittelun roolin osana lavastustaiteen ja elokuvataiteen historiaa, traditioita ja nykysuuntauksia
  • hallitsemaan erilaisia taiteellisia prosesseja ja elokuvan ja esittävän taiteen tuotantoihin liittyviä teknologioita; soveltamaan ja laajentamaan taiteellista ja suunnitteluosaamista sekä erityisosaamista pukusuunnittelussa
  • toimimaan taiteellisen työryhmän jäsenenä ja tuottamaan ideoita luovassa yhteistyössä
  • tunnistamaan henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteensa ja vahvuutensa ja kehittämään omaa taiteellista näkemystään pukusuunnittelijana
  • hankkimaan itsenäisesti tietoa ja täydentämään osaamistaan
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Opetuskielet

Pukusuunnittelun pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opintojen rakenne

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä opinnoista, pääaine- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhteistyössä elokuvataiteen muiden pääaineiden kanssa sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien kanssa. Yhteinen opetus ja yhteistuotannot harjaannuttavat opiskelijoita luovaan yhteistyöhön ja tarjoavat mahdollisuuksia tutustua sekä samoilla alueilla työskenteleviin taiteilijoihin että erilaisiin taiteen tekemisen traditioihin, kulttuureihin ja työn prosesseihin.

Oppiminen perustuu luentoihin ja käytännössä toteutettaviin projekteihin, joita toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmätyönä, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskusteluun pohjautuvan vuorovaikutuksen avulla. Opiskelijat perehdytetään pukusuunnitteluun harjoitusten, konseptisuunnittelun ja todellisten toteutettavien tuotantojen kautta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua pukusuunnittelijan ammattikuvaan vierailujen ja työharjoittelujen kautta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Pukusuunnittelun pääaineen kandiopintojen aikana opiskelijalla on valinnaisten ja sivuaineopintojen avulla mahdollisuus painottaa opintojaan esimerkiksi esittävien taiteiden, elokuvan, television tai animaation alueille.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus pukusuunnittelun pääaineen kandiopintojen aikana suorittaa sivuaine- ja vaihto-opintoja Aalto-yliopiston liikkuvuuskumppaniyliopistoissa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus verkostoitua pukusuunnittelun kansainväliseen kenttään konferenssien, seminaarien ja kilpailujen kautta esim. Critical Costume Conference, The Prague Quadrennial, World Stage Design.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteen kandidaatin (TaK) opinnot suoritettuaan pukusuunnittelun opiskelija voi jatkaa opintojaan elokuvataiteen maisteriohjelmassa pukusuunnittelun pääaineessa.

Uramahdollisuudet

Elokuvataiteen kandidaattiohjelman pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut opiskelija voi työskennellä puku- ja karaktäärisuunnittelijana laajalla esittävien taiteiden, elokuvan, television ja median- ja alueilla - kaikissa niissä esittämisen muodoissa, joissa karaktäärejä luodaan. Pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut voi jatkaa opintojaan ja suorittaa taiteen maisterin tutkinnon.

Tehtävänimikkeitä: pukusuunnittelija, puvustuksen suunnittelija (costume concept artist), johtava puvustaja, avustava pukusuunnittelija, hahmosuunnittelija (esim. pelimaailmat).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhteistyössä elokuvataiteen muiden pääaineiden kanssa sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien kanssa.

Koulutuksen yhteystiedot

Pukusuunnittelun pääainevastaava Merja Väisänen ([email protected])

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu