Koulutustarjonta

Pukusuunnittelu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Huom! Ei haussa vuonna 2021!

Kiinnostaako sinua, miten elokuvien tai teatterin roolihenkilöt syntyvät? Pukusuunnittelun pääaine tarjoaa sinulle ainutlaatuisen ja laaja-alaisen koulutuksen pukusuunnittelusta esittävien taiteiden, elokuvan ja television alueilla. Sen lisäksi että kehität pukusuunnittelijana monipuolisesti taiteellista ilmaisuasi, teknistä tietouttasi ja teoreettista ajatteluasi, kehität ammatillista osaamistasi myös ihan oikeissa todellisissa elokuva- ja esittävän taiteen tuotannoissa, yhdessä tulevien elokuva- ja teatterialan ammattilaisten, kuten ohjaajien, lavastajien, kuvaajien ja näyttelijöiden kanssa. Haluaisitko olla osa tätä tulevien taiteilijoiden ammattikuntaa?
Costume design

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

HUOM! EI haussa vuonna 2021.

 

Koulutuksen tavoite

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pukusuunnittelun pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset, teoreettiset ja tekniset valmiudet sekä ilmaisukeinot toimia pukusuunnittelijana esittävän taiteen, elokuvan ja television alueilla. Opinnot perustuvat taiteellisiin ja ammatillisiin käytäntöihin, ja niissä hyödynnetään alan uusinta tutkimusta

Pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut kykenee

•    luomaan karaktäärejä erilaisiin esitysmuotoihin
•    tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja oman taiteellisen näkemyksensä ja kehittämään niitä tietoisesti
•    hankkimaan itsenäisesti tietoa ja täydentämään osaamistaan
•    tunnistamaan pukusuunnittelun rooli osana lavastustaiteen ja elokuvataiteen historiaa ja traditioita
•    tunnistamaan pukusuunnittelun käytännöt, käsitteet, taiteelliset ilmaisukeinot ja prosessit erilaisissa työskentelymetodeissa ja tuotantoympäristöissä
•    toimimaan taiteellisen työryhmän jäsenenä ja tuottamaan ideoita luovassa yhteistyössä
•    jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Opetuskielet

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Pukusuunnittelun pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Uramahdollisuudet

Opiskelijaa tuetaan opintojen aikana henkilökohtaisella ohjauksella ja opintosuunnitelmalla (HOPS) suuntaamaan ja täydentämään opintojaan omia kiinnostuksenkohteita tukevilla sivuaineopinnoilla ja valinnaisilla opinnoilla.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut opiskelija voi työskennellä puku- ja karaktäärisuunnittelijana laajalla esittävien taiteiden, elokuvan, television ja median- ja alueilla - kaikissa niissä esittämisen muodoissa, joissa karaktäärejä luodaan. Pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut voi jatkaa opintojaan ja suorittaa taiteen maisterin tutkinnon.

Tehtävänimikkeitä: pukusuunnittelija, puvustuksen suunnittelija (costume concept artist), johtava puvustaja, avustava pukusuunnittelija, hahmosuunnittelija (esim. pelimaailmat).

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä opinnoista, pääaine- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhteistyössä elokuvataiteen ja lavastustaiteen muiden pääaineiden kanssa sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien kanssa. Yhteinen opetus ja yhteistuotannot harjaannuttavat opiskelijoita luovaan yhteistyöhön ja tarjoavat mahdollisuuksia tutustua sekä samoilla alueilla työskenteleviin taiteilijoihin, että erilaisiin taiteen tekemisen traditioihin, kulttuureihin ja työn prosesseihin.

Pukusuunnittelun keskiössä on kehittää tarinankerrontaa erilaisissa esittämisen muodoissa karaktäärien ja pukujen kautta, tuottaa merkityksiä puvun ja esittäjän kehon välityksellä sekä luoda karaktäärejä.

Pukusuunnittelun keskeisiä osaamisalueita ovat dramaturginen ja käsitteellinen ajattelu, ideoiden tuottaminen, kehittäminen ja esittäminen, visuaalinen ilmaisu ja pukujen suunnittelu. Opinnoilla tuetaan analyyttisen ja kriittisen ajattelun sekä kokeilevan ja tutkivan asenteen kehittämistä. Osaamisalueisiin kuuluvat myös elokuvan, median ja esittävän taiteen historian perinteiden ja nykysuuntausten tuntemus. Opintojen aikana osallistutaan aktiivisesti monipuolisiin luoviin prosesseihin sekä kehitetään ajanhallintaa, uusia työtapoja sekä viestintä- ja ryhmätyötaitoja.

Oppiminen perustuu luentoihin ja käytännössä toteutettaviin projekteihin, joita toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmätyönä henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskusteluun pohjautuvan vuorovaikutuksen avulla. Opiskelijat perehdytetään pukusuunnitteluun konseptisuunnittelun ja todellisten toteutettavien tuotantojen kautta. Lisäksi opiskelijat tutustuvat pukusuunnittelijan ammattikuvaan vierailujen ja työharjoittelujen kautta.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan osallistumaan kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin ja harjoitteluihin ulkomailla sekä tärkeisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin, kuten näyttelyihin, festivaaleihin ja kilpailuihin. Useat kansainväliset vierailevat opettajat tuovat oman lisänsä ohjelmaan.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu