Koulutustarjonta

Master's Programme in People Management and Organizational Development

People Management and Organizational Development -maisteriohjelma antaa opiskelijoille asiantuntemuksen sekä analyyttiset, viestinnälliset ja tiimityöskentelyyn liittyvät taidot, joiden avulla tehokas ja kestävä henkilöstöresurssien johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen on mahdollista. Valmistumisen jälkeen opiskelijat työskentelevät henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ohjelmassa opiskelevilla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto Queenslandin (AU) tai South Carolinan (US) yliopistossa. Ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Näin opiskelijat ovat tuoreimman henkilöstöjohtamista ja organisaatioiden kehittämistä koskevan tiedon äärellä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Etsimme alasta kiinnostuneita hakijoita, joilla on kandidaatin tutkinto ja 60 opintopistettä seuraavilta aloilta: kauppa- ja taloustiede, oikeustiede, sosiaalitieteet tai tuotantotalous.
Two Aalto University business students on campus in Otaniemi.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

31.12.1799 – 31.12.1799

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoitteet

Aalto-yliopisto on yksi Euroopan johtavista yliopistoista johtamisen alalla, kahdeksas vuonna 2021 (Academic Ranking of World Universities). People Management and Organizational Development -maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa vastuullisia ammattilaisia ja tulevaisuuden johtajia, jotka osaavat johtaa henkilöstöresursseja menestyksellisesti ja kehittää organisaatioiden toimintoja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ohjelma on monitieteinen ja se pohjautuu johtamisen teorioihin sekä psykologian, sosiologian ja viestinnän tutkimukseen. Teoreettinen tieto kytketään ohjelmassa vahvaan käytännön orientaatioon. Opintojen tavoitteena on oppia kehittämään ketteriä, tehokkaita ja kestäviä organisaatiota hyvien HR-käytäntöjen ja organisaatioiden kehittämistoimien avulla.

Ohjelman suorittaneilla opiskelijoilla on:

Asiantuntijatietoa ja -taitoa. Valmistuneilla on viimeisin tieto ihmisten johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyvistä käytännöistä, työkaluista, trendeistä ja teorioista.

Strateginen ajattelutapa. Valmistuneet pystyvät ajattelemaan strategisesti ja kehittämään ihmisten johtamista ja organisaation toimintoja siten, että organisaatio menestyy ja säilyy hengissä.

Johtamispotentiaalia. Valmistuneet osaavat motivoida ihmisiä ja kantaa vastuuta itsensä, tiimin ja projektin johtamisesta sekä suunnitella ja edistää laajempia organisatorisia muutoksia tehokkaasti ja eettisesti.

Analyyttinen orientaatio. Valmistuneilla on tieto-orientoitunut asenne ja he osaavat kerätä ja analysoida kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa sekä ymmärtää big-datan pohjalta tehtyjä analyysejä sekä käyttää niitä ihmisten johtamista ja organisaation kehittämistä koskevan päätöksenteon tukena.

Viestintätaidot. Valmistuneilla on hyvät kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot ja valmius käsitellä monimutkaisia viestinnällisiä haasteita organisaatioiden muuttuvissa tilanteissa.

Tulevaisuuteen orientoituva ajattelutapa. Valmistuneet osaavat katsoa tulevaisuuteen ja tunnistaa taustalla tapahtuvia muutoksia ja niiden pohjalta kehittää uusia tapoja johtaa ihmisiä ja kehittää organisaatioiden toimintoja.

Opetuskieli

People Management and Organizational Development -maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Opiskelijat kaikista kieli- ja kulttuuritaustoista ovat tervetulleita opiskelemaan ohjelmassa.

Opintojen rakenne

People Management and Organizational Development -maisteriohjelma on kokonaisuudessaan 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotisen maisteriohjelman rakenne:

 • Ohjelmakohtaiset opinnot, mukaan lukien pro-gradu tutkielma (96 op)
 • Valinnaiset opinnot / Sivuaine / Vaihto / (24 op)

When people have the right environment and a chance to do what they truly enjoy the positive outcomes are significant.

Linh Tran, student

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelijat kehittävät vankan henkilöstöresurssien johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyvän osaamispohjan. Toisena vuotena opiskelijat voivat suorittaa joko sivuaineen, vapaavalintaisia opintoja tai lähteä kansainväliseen vaihtoon. Toisena opintovuotena opiskelijat tekevät myös opinnäytetyön.

Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät kriittisesti siihen, miten organisaatioita johdetaan ja kehitetään tänä päivänä. Opiskelijat oppivat ajattelemaan organisaatioita, johtamista ja työn tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. Opinnot nojaavat ongelmalähtöiseen oppimiseen ja projektipohjaiseen työskentelyyn. Keskeisessä roolissa ovat asiantuntijavierailijat sekä konsultointia muistuttavat projektit, joita tehdään yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Ohjelma on erittäin interaktiivinen ja ohjelman aikana opiskelijat oppivat käyttämään sekä teorioita että käytännön työkaluja löytääkseen hyvät ratkaisut organisaatioiden haasteisiin.

Kursseilla käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Liiketoiminta ja yhteiskunta
 • Globaalit trendit ja haasteet  
 • Organisaatoiden johtaminen
 • Johtajuus
 • Kestävä kehitys ja etiikka
 • Viestintä ja projektijohtaminen
 • Organisaatiokäyttäytyminen ja työpsykologia
 • Henkilöstöresurssien johtamisen käytännöt ja työkalut
 • Organisaatoiden kehittäminen ja muutosjohtaminen
 • Monimuotoisuus ja inkluusio
 • HR-analytiikka

Ohjelman yhdinkurssit

 • The Global Political Economy (6 ECTS)
 • Leading Yourself, Teams and Organizations (6 ECTS)
 • Managing Human and Organizational Performance (6 ECTS)
 • People Management Practices and Tools (6 ECTS)
 • Global Challenge: Strategic People Management (6 ECTS)
 • Organizational development (6 ECTS)
 • People and organizational analytics (6 ECTS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Kansainvälistymismahdollisuudet

Ohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden yhdistää opinnot kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto joko Queenslandin (AU) tai South Carolinan (US) yliopistossa. Opiskelijoilla, jotka South Carolinan vaihdon aikana suorittavat Data Analytics -sivuaineen, on lisäksi ainutlaatuinen mahdollisuus saada kahden vuoden työviisumi Yhdysvaltoihin. People Management and Organizational Development -ohjelman opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan arvostettua CEMS Master’s in Management -ohjelmaa oman maisteriohjelmansa ohella (https://www.aalto.fi/cems). Ohjelman käynnistyessä opiskelijalla täytyy olla suoritettuna 60 opintopistettä liike- ja taloustieteen opintoja.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Monitieteiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja lopulta startup-yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Yritystoimintaa ymmärtäville henkilöstöjohtamisen asiantuntijoille tulee jatkossa olemaan entistä suurempaa kysyntää. Ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen tehtäviin joko konsulteiksi tai suoraan yrityksiin. Ohjelma antaa valmiudet toimia yritysten lisäksi menestyksekkäästi julkisella puolella ja voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä. Mahdollisia urapolkuja ovat:

 • Uran alussa:
  • Henkilöstöjohtaminen (esim. HR Specialist, HR Analyst, Recruitment Manager)
  • Organisaatioiden kehitys (esim. Staff Development Specialist, Organisational Learning and Development Specialist)
  • Konsultointi (esim. HR Consultant, Recruitment Consultant, Change Management Consultant).
 • 10–15 vuoden kokemuksella senior-tason tehtävissä:
  • Henkilöstöjohtaminen (esim. HR Advisor, Regional tai Country HR Director)
  • Organisaatioiden kehitys (esim. Business Development Director tai Project Manager)
  • Konsultointi (esim. Partner tai Senior Consultant)
  • Yritysjohto

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, People Management and Organisational Development -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin eli kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin tarkentuu alkusyksystä.

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Tutustu muihin Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu