Master's Programme in Information and Service Management

Information and Service Management-maisteriohjelma on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun teknisesti edistynein ohjelma. ISM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan digitaalisen aikakauden tulevia johtajia, joissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla johtajuuden, liiketoiminnan ja tekniikan osaaminen. ISM-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille syvällisen asiantuntemuksen datavetoisten yritysten kehittämisestä, hallinnoinnista ja johtamisesta, minkä ansiosta ohjelmasta valmistuneet ovat hyvin kysyttyjä työmarkkinoilla.
School of Business Infomation and Service Management

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

It's more than a University, like a second home.

ISM student

Koulutuksen tavoitteet:

Tietopohjaiset palvelut ja datavetoinen päätöksenteko ovat kehittyneiden talouksien ensisijainen kasvualue. Maisteriohjelmamme tarkoituksena on kouluttaa seuraavan sukupolven yritysjohtajia teknologiavetoisten yritysten vuosisadalla. Ohjelmassa on kolme erikoistumisvaihtoehtoa: liiketoiminta-analytiikka, tietojärjestelmät sekä logistiikka ja palvelujohtaminen. ISM-maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • monialaiset johtamis- ja projektinhallintataidot. He osaavat johtaa ihmisiä ja hankkeita tekniikan ja liiketoiminnan risteymäkohdassa.
 • kvantitatiiviset tietoanalyysitaidot. Heillä on liiketoimintaälykkyyttä. He kykenevät analysoimaan liiketoiminnassa, teknologiassa ja kilpailijoiden seurannassa käytettäviä tietoja, joiden määrä ja monimuotoisuus kasvavat suurella vauhdilla.
 • analyyttinen ongelmanratkaisuosaaminen. He osaavat ratkaista käytännön liiketoimintaongelmia hyödyntämällä tehokkaasti nykyaikaisia johtamistyökaluja, jotka vaihtelevat kvantitatiivisista malleista ja tietojärjestelmistä erilaisiin tekniikoihin, joilla analysoidaan suuria ja avoimia tietoaineistoja ja yritysten omistamia tietoja.
 • palvelujohtamisen taidot. He osaavat analysoida ja kehittää digitaalisen liiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan liiketoimintamalleja ja analysoida ja kehittää palveluja.
 • vahva kvantitatiivinen tutkimusosaaminen. He osaavat suunnitella ja johtaa tutkimusta.

ISM-maisteriohjelmasta valmistuneet ovat valmiita työskentelemään liiketoiminnan ja tekniikan kiehtovassa risteymäkohdassa.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15 000 € EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

ISM-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), sisältää pro gradu -tutkielman (30 op)
 • sivuopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (12 op)

Lisäksi ISM-maisteriohjelman opiskelijalla on ainutlaatuinen mahdollisuus suorittaa Kölnin yliopiston ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tarjoama kaksoistutkinto-ohjelma.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Koulutuksen sisältö

ISM-maisteriohjelmassa voit keskittyä johonkin kolmesta erikoistumisvaihtoehdosta ja rakentaa eri kursseja mieltymystesi mukaan yhdistelemällä enemmän johtajuuteen tai teknologiaan suuntautuneen kokonaisuuden ja opinto-ohjelman. 

Erikoistumisvaihtoehdot:

 • liiketoiminta-analyysi
 • tietojärjestelmät
 • logistiikka ja palvelujohtaminen

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Machine Learning: Basic Principles (5 ECTS)
 • Information Economy (6 ECTS)
 • Data Science for Business (6 ECTS)
 • Scalable Cloud Computing (6 ECTS)
 • Sustainable Supply Chains (6 ECTS)

Katso kaikki kurssit

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Kansainväliset mahdollisuudet

ISM-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoilleen osaamista ja tietoa, joille on kova kysyntä kansainvälisissä yrityksissä ja kansainvälisillä markkinoilla. Opiskelijat saavat kokemusta työskentelystä kansainvälisissä työryhmissä, sillä yli 40 prosenttia ISM-maisteriohjelman opiskelijoista tulee ulkomailta. Lisäksi opiskelijoilla on osana opintojaan mahdollisuus viettää lukukausi ulkomailla tai jopa suorittaa kaksoistutkinto Kölnin yliopistossa Saksassa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

ISM-maisteriohjelman voi yhdistää mainiosti Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kurssitarjontaan, joka vaihtelee tietojenkäsittelytieteestä ja koneoppimisesta tuotantotekniikkaan. Se ei ole kuitenkaan ainoa ala, jolta opiskelija voi valita kursseja.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

ISM-maisteriohjelmasta valmistuneilla on avarat uranäkymät nykyaikaisilla datavetoisilla markkinoilla: valmistuneiden työllistymistä arvioineen Forbesin tuoreen tutkimuksen mukaan kysytyimpiä ovat pääaineenaan tietojärjestelmiä, tilastotiedettä ja matematiikkaa opiskelleet työntekijät. Lisäksi tietojärjestelmiä pääaineenaan opiskelleilla on kaikista liiketoiminnan pääaineista korkein aloituspalkka sekä suomalaisten että kansainvälisten tutkimusten mukaan. Kvantitatiiviset tietoanalyysitaidot ovat yksi kasvualueista lähivuosina. ISM-maisteriohjelmasta valmistuneiden tavanomainen urapolku on esimerkiksi seuraavanlainen:

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on  todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, ISM-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin eli kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 2.12.2019 – 3.1.2020.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 2.12.2019 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2020 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu. 
 • 30.3.2020 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
 • 28.4.2020 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
Haku kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Valintaryhmä 1

VALINTARYHMÄ 1: suomalainen alempi yliopistotutkinto (kandidaatin tutkinto)

 

Vaaditut aiemmat opinnot

Voidakseen päästä ohjelmaan hakijan on oltava suorittanut vähintään 12 opintopistettä opintoja, jotka mahdollistavat syventävien opintojen aloittamisen ohjelmassa. Opintopisteet, jotka on suoritettu seuraavissa aineissa tai aineissa, jotka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu katsoo niitä vastaaviksi: Logistics, Management Science, Information Systems Science, Technology Management, Business Mathematics ja Statistics. Opinnäytetöitä tai harjoitteluja ei voida sisällyttää näihin opintopisteisiin. Ohjelman edustaja arvioi sen ydinalueeseen liittyvät aiemmat opintopisteet, jotka mahdollistavat syventävien opintojen aloittamisen.

Hakijat, jotka täyttävät edellä mainitun aiempia opintoja koskevan vaatimuksen, asetetaan järjestykseen seuraavasti:

Valintaryhmä 2

VALINTARYHMÄ 2: suomalainen alempi ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomainen alempi korkeakoulututkinto

 

Vaaditut aiemmat opinnot

Voidakseen päästä ohjelmaan hakijan on oltava suorittanut vähintään 24 opintopistettä opintoja, jotka mahdollistavat syventävien opintojen aloittamisen ohjelmassa. Opintopisteet, jotka on suoritettu seuraavissa aineissa tai aineissa, jotka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu katsoo niitä vastaaviksi: Logistics, Management Science, Information Systems Science, Technology Management, Business Mathematics ja Statistics. Opinnäytetöitä tai harjoitteluja ei voida sisällyttää näihin opintopisteisiin. Ohjelman edustaja arvioi sen ydinalueeseen liittyvät aiemmat opintopisteet, jotka mahdollistavat syventävien opintojen aloittamisen.

Hakijat, jotka täyttävät edellä mainitun aiempia opintoja koskevan vaatimuksen, asetetaan järjestykseen seuraavasti:

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected]

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Tutustu meihin

School of Business Ekonominaukio 1 lower level Photo: Mikko Raskinen

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia sekä osallistumme yhteiskunnan toimintaan vaikuttavalla tutkimuksella, pitkäaikaisilla kumppanuuksilla ja yhteiskunnallisella sitoutumisella. Olemme yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
aalto_econ_workshops_039_jpg.jpg

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan tiedon ja digitaaliteknologian luovaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja siirryttäessä teollisesta tuotannosta palveluvoittoiseen tuotantoon.

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu