Koulutustarjonta

Master's Programme in Building Technology

Rakennustekniikan tavoitteena on luoda terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä kestävän kehityksen ehdoilla.
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Huom! Hakukohteen opetuskieli on englanti.

Rakennustekniikalla on keskeinen rooli rakennettujen ympäristöjen turvallisuudessa ja terveellisyydessä. Hyvän asuinympäristön tavoitteet voidaan saavuttaa energiatehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti, mutta tehtävä vaatii teoreettista ymmärrystä, ammattitaitoa ja laajaa näkökulmaa.

Rakennustekniikan maisteriohjelmassa käsitellään rakennusten ja siltojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa. Opinnoissa valittavia aihealueita ovat rakennetekniikka, rakennusten suorituskyky, rakentamistalous ja mineraalipohjaiset materiaalit. Omilla valinnoillasi voit erikoistua esimerkiksi rakennusten sisäilmaan, huoltoon ja korjaamiseen, paloturvallisuuteen tai talotekniikkaan.

Maisteriohjelman opinnoissa kehität myös työelämätaitoja, kuten analyyttistä ja kriittistä ajattelua, monialaista yhteistyötä sekä teknistä ja tieteellistä viestintää. Ammattietiikka sekä sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus ovat erottamaton osa koulutusta.

Valmistuneiden opiskelijoiden yleisimmät urapolut johtavat asiantuntija- ja johtotehtäviin tutkimuksen, yksityisten yritysten ja viranomaisten piirissä.

Katso lisätietoja hakukohteen englanninkielisiltä sivuilta

Opinnot

Perusopinnot koostuvat kuudesta ensimmäisen syyslukukauden aikana suoritettavasta kurssista (30 op). Perusopinnot suoritettuasi voit valita erikoisalasi rakennustekniikan piiristä tai tutustua teknisiin sovelluksiin laajemmin yhdistämällä opintoihisi kursseja muilta aloilta (30 op).

Maisteriohjelman rakenteeseen kuuluu myös 30 opintopisteen verran valinnaisia opintoja, jotka voit valita maisteriohjelman omasta tarjonnasta tai muualta Aalto-yliopistosta. Erikoistumista varten tarjolla on myös valmiiksi suunniteltuja opintopolkuja.

Diplomi-insinöörin opinnot viimeistelee diplomityö, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Lisätietoja maisteriohjelman kursseista löydät Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intosta.

Työllistyminen

Rakennusten valmistamisessa ja ylläpidossa tarvitaan aina rakennusalalle erikoistuneita insinöörejä. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät usein suunnittelun, rakentamisen, projektihallinnan ja tutkimuksen parissa. Urapolku voi johtaa teollisuudessa rakennusalan asiantuntija- ja johtotehtäviin, tieteen maailmassa esimerkiksi erikoistutkijan asemaan.

Mahdollisia yksityisiä työnantajia ovat Suomessa ja maailmalla toimivat rakennus- ja rakennusmateriaaliyritykset. Julkisella sektorilla rakennusalan asiantuntijoita työllistävät hallintoviranomaiset, ympäristötoimijat sekä useat eri järjestöt aina YK:ta myöten.

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
  • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
  • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin hyvä tai erinomainen
  • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan!

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu