Koulutustarjonta

Master's Programme in Building Technology

Rakennustekniikalla on keskeinen rooli rakennettujen ympäristöjen turvallisuudessa ja terveellisyydessä. Hyvän asuinympäristön tavoitteet voidaan saavuttaa energiatehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti, mutta tehtävä vaatii teoreettista ymmärrystä, ammattitaitoa ja laajaa näkökulmaa.
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Huom! Hakukohteen opetuskieli on englanti.

Koulutuksen tavoite 

Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan kaksi kolmasosaa mailman väestöstä tulee vuoteen 2050 mennessä asumaan kaupungeissa. Kaupungistuminen tulee kiihtymään entisestään, mikä nostaa kaupunkitilojen suunnittelun ja rakentamisen painoarvoa. Master's Programme in Building Technology kouluttaa tulevaisuuden johtajia, jotka yhdistävät saumattomasti tieteen ja ihmiskeskeisen suunnittelun ja työllään edistävät siirtymistä älykkäämpään rakennettuun ympäristöön. Rakennustekniikassa digitalisaatio kohtaa huipputason tutkimuksen, ja alalta odotetaan maailmanlaajuisesti paljon: energiatehokkaita rakennuksia, skaalattavia kiertotalouden järjestelmiä sekä terveellisempää rakennettua ympäristöä. Aalto-yliopistosta valmistuvalla diplomi-insinöörillä on ainutlaatuinen yhdistelmä teoreettista hahmotuskykyä, ammattitaitoa ja monialaista näkemystä ja monista uravaihtoehdoista jokainen liittyy alan muovaamiseen tulevaisuudessa. 

Master's Programme in Building Technology -ohjelmasta valmistuvalla diplomi-insinöörillä on seuraavat ominaisuudet: 

Vahvat taidot vaativien rakenteiden kuten talojen ja siltojen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa. Alumnimme osallistuvat älykkäämmän ja asuinmukavuudeltaan paremman rakennetun ympäristön rakentamiseen. 

Kattavat analyysitaidot eri vaihtoehtojen vaikutusten ja tehokkuuden punnitsemiseen. Perusteellisen analyysin avulla valitaan talojen ja rakenteiden toiminnan, elinkaaren ja kestävyyden kannalta tehokkaimmat ratkaisut. 

Edistyksellinen asenne ja näkemystä erilaisten teknisten hankkeiden johtamiseen. Ohjelman suorittaneilla on erinomaiset johto- ja viestintätaidot, joiden avulla eri alojen asiantuntijoiden välinen yhteistyö saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin. 

Lähtökohtaisesti kestävä lähestymistapa omaan ammattiin. Ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointi ovat rakennustekniikassa onnistumisen perusteita. 

Katso lisätietoja hakukohteen englanninkielisiltä sivuilta

Tutustu meihin

Sara Troberg at the Moynihan Station jobsite in New York

Sara Troberg

A master's degree in the field of construction took Sara Troberg from Otaniemi to New York.

Opiskelu Aallossa
Student James Roney cross-country skiing

Rakennustekniikan opiskelun lisäksi James Roney pelaa biljardia Aallossa

Kiinnostus Suomessa asumista kohtaan toi James Roneyn Yhdysvalloista Aaltoon maisteriopintoihin.

Ihmiset

Koulutuksen sisältö 

Maisteriohjelmaan kuuluu kuuden kurssin verran yhteisiä opintoja (30 op), jotka suoritetaan ensimmäisen opintovuoden syyslukukauden aikana. Ensimmäisen lukukauden jälkeen opiskelija valitsee erikoisalan rakennustekniikan piiristä tai yhdistelemällä eri alojen kursseja hankkii laajemman ymmärryksen rakennustekniikkaan liittyvästä tekniikasta. 

Keskeisiin tekniikan tietoihin perehdytään syventävissä opinnoissa (30 op). Opiskelija voi valita kursseja seuraavista aiheryhmistä: 

 • Rakennesuunnittelu 

 • Rakentaminen ja kunnossapito 

 • Rakennusten suorituskyky 

 • Rakennustyön johtaminen 

 • Rakenteet ja arkkitehtuuri 

Opintoja voi laajentaa tai syventää valinnaisissa opinnoissa (30 op), joihin voi sisällyttää maisteriohjelman kursseja tai muita Aalto-yliopiston opintoja.  

Aiheet 
Master's Programme in Building Technology -ohjelma käsittelee rakennusteknisten kohteiden – esimerkiksi rakennusten tai siltojen – suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Kestävyys on opinnoissa jatkuvasti läsnä, oli kyseessä sitten pohdintaa kestävien kaupunkien rakentamisen merkityksestä tai yksilön terveyden ja hyvinvoinnin asettamisesta suunnittelutyön ytimeen. Esimerkkejä maisteriohjelman kurssitarjontaan kuuluvista aiheista on koottu alle:

 • Design Process Management (5 op) 

 • Indoor Air Quality (5 op) 

 • Production Technology of Concrete Structures (5 op) 

 • Timber Structures (5 op) 

 • Fire Dynamics and Simulation (5 op) 

 • Experimental methods in building materials (5 op) 

 • Structures and Architecture: Parametric Engineering (3-6 op) 

Metodit

Maisteriohjelmassamme opiskelu on monimuotoista, aina teoriasta ja tieteellisestä tutkimuksesta omin käsin tekemiseen. Laadukkaat laboratoriot ja niiden työvälineet ovat myös opiskelijoiden käytössä, joten eri alojen metodeja voidaan soveltaa uuden innovaation kehittämiseen. 

Teorian ja käytännön yhdistelmä takaa dynaamisen opintoympäristön, johon kuuluu myös yhteys teollisuuteen, harjoitustoimeksiantoja oikeilta yrityksiltä ja ratkaisujen luomista itsenäisesti tai ryhmän jäsenenä. Insinööritieteiden korkeakoulu järjestää myös säännöllisesti alan yrityksiin kohdistuvia eksursioita, jotka edistävät opiskelijan omaa toimeliaisuutta ja omakätistä kokemusta entisestään. 

Opetukseen kuuluu myös professorien ja vierailevien asiantuntijoiden luentoja, kotitehtäviä, seminaareja, esitelmiä sekä paneelikeskusteluja. Opettajaverkostoomme kuuluu kansainvälisesti tunnustettuja ja julkaistuja asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka tekevät oppimisympäristöstä kannustavan ja motivoivan. 

Rakenne 
Master's Programme in Building Technology on yhteensä 120 opintopisteen laajuinen. Ohjelma on kaksivuotinen ja siihen kuuluvat seuraavat osat: 

 • Yhteiset opinnot (30 op) 

 • Syventävät opinnot (30 op) 

 • Valinnaiset opinnot (30 op) 

 • Diplomityö (30 op) 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännön työkalu opiskelijan opintopolun määrittelyyn. Sen avulla opintoihin valitaan opiskelijan mielenkiintoa ja opinto-ohjelman vaatimuksia parhaiten vastaavat kurssit. Opiskelijalle HOPS on myös kätevä työkalu opintojen etenemisen seuraamisessa: parhaimmillaan se kertoo opintojen nykytilan ja auttaa asettamaan tavoitteita jatkoa varten. 

Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intosta.

Uramahdollisuudet 

Yritysyhteistyö on usein osa Master's Programme in Building Technology -ohjelman opintoja. Alan asiantuntijat osallistuvat opetukseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen useilla eri luennoilla ja projektitöissä. Ohjelmasta valmistuneet alumnit tapaavat ja tukevat opiskelijoita myös aktiivisesti. 

Rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon asiantuntijoiden kysyntä kasvaa ja vihreämpien ja älykkäämpien kaupunkien rakentamiseen tarvitaan uraauurtavia insinöörejä. Opiskelija voi valmistuttuaan hyödyntää osaamistaan monessa eri paikassa: 

 • Suunnittelu-, rakennus-, projekti- ja tutkimustyöhön liittyvät tehtävät rakennusalalla 

 • Myöhemmässä vaiheessa eteneminen alan johto-, hallinto- tai konsultointitehtäviin 

 • Yksityisyrittäjyys rakennustekniikan alalla 

 • Akateeminen polku ja eteneminen alan tutkijaksi 

Aalto-yliopiston urapalvelut auttavat opiskelijoita työllistymään Suomessa tai ulkomailla. Joustavan opetussuunnitelman johdosta moni opiskelija työskentelee opintojensa aikana ja löytää itselleen ensimmäisen valmistumista seuraavan työpaikan jo ennen valmistumistaan. Aalto-yliopistolla on myös aktiivinen yrittäjyysyhteisö, joka voi auttaa alkuun oman yrityksen perustamisen kanssa. 

Kansainvälistyminen 

Master's Programme in Building Technology -ohjelmassa käsitellään maailmanlaajuisesti yleisiä aiheita ja teemoja, minkä johdosta valmistuneella diploma-insinöörillä on myös useita kansainvälisiä uravaihtoehtoja. Erilaisten kulttuurien ja paikallisten järjestelmien ymmärtäminen on kansainvälisen uran kannalta elintärkeää, ja opiskelijoita kannustetaankin viettämään lukukausi opiskelijavaihdossa. Maisteriohjelmaan kuuluu myös kaksoistutkintomahdollisuus, joka toteutetaan yhteistyössä rakennustekniikan alan huippuluokkaan kuuluvan Tanskan teknillisen yliopiston DTU:n kanssa. Rakennustekniikan laitos tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden huippuyliopistojen, tutkimuslaitosten ja alan yritysten kanssa. 

Monialaisuus 

Master's Programme in Building Technology -ohjelmassa yhdistyy moni ala, kuten matematiikka, fysiikka, suunnittelu ja yhteiskuntatieteet. Monitahoinen lähestymistapa tuo yhteen opiskelijoita ja opettajia eri taustoista ja muodostaa yhteisen aiheen ympärille monialaisen joukon. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään laajaa syventävien ja valinnaisten kurssien tarjontaa ja seuraamaan yksilöllisiä opintopolkuja. Esimerkiksi rakenteiden ja arkkitehtuurin aihealueella tekninen osaaminen yhdistyy muotoiluopintoihin. 

Aalto-yliopisto tunnetaan kauppatieteiden, taiteiden, tekniikan ja tieteen kohtaamispaikkana. Eloisa kampus ja vapaus valita valinnaisia kursseja kaikkialta yliopistosta tuovat monen eri alan opiskelijat saman katon alle. Tässä monialaisessa ympäristössä uudet ideat löytävät jalansijan ja ensimmäiset kannattajat, ja lopputuloksena syntyy ystävyyksiä, verkostoja ja – aina silloin tällöin – startup-yrityksiä. 

Jatko-opintomahdollisuudet 

Master's Programme in Building Technology antaa hyvät valmiudet jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin

Tutkimuksen painopisteet

Rakennustekniikan laitoksella tutkimus suuntautuu mm. seuraaviin teemoihin: mineraalipohjaiset materiaalit, mekaniikka, rakennesuunnittelu, betonitekniikka, puurakentaminen, teräsrakenteet, sillanrakennus, rakennusfysiikka, rakentamisen tuotantotalous, paloturvallisuus, sisäilman laatu, energiatehokkaat rakennukset.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to the Building technology programme are requested to provide the following study-option-specific documents:
●    Motivation letter*
The motivation letter should be written in English. The maximum length of the motivation letter
is about 4000 characters.

●    Curriculum Vitae (CV)*

*The lack of this document will adversely affect the evaluation of the application.

Yhteystiedot 

Maisteriohjelmaa koskevat kysymykset: apulaisprofessori Antti Peltokorpi, [email protected].  

Yleiset opiskelijavalintoja ja hakemista koskevat kysymykset: [email protected]

Opintoneuvontaa antaa suunnittelija Katri Koistinen

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2022 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

The following are used as criteria for academic evaluation 2022:

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records
Criticality: Critical

Relevance of previous studies
What is evaluated: Contents and scope of previous studies compared to demands/contents of study option applied to
What we look for in an applicant: Contents suit very well or excellent to the study option. We look especially the field of the previous degree, and quantity and degrees of studies in math, mechanics and dynamics.
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality: Critical

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions
Criticality: Not critical

Suitability
What is evaluated: Suitability of programme for applicant
What we look for in an applicant? Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
Evaluated documents: Motivation letter and Curriculum vitae
Criticality: Not Critical

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat tämän hakukohteen pakollisia ohjelmakohtaisia liitteitä.

Katso lisätietoja hakukohteen englanninkielisiltä sivuilta

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu