Koulutustarjonta

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Systems and Markets

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen.

Energy Systems and Markets -pääaineen opinnoissa hahmotetaan energiajärjestelmien perusteet, nykyisten energiaratkaisujemme haasteet ja mahdollisia tapoja rakentaa kestävää tulevaisuutta.
Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Lisätietoja opetuskielestä

Maisteriohjelman pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Koulutuksen tavoite

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen.”

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma sisältää neljä pääainetta. Jokaisen pääaineen ensimmäisessä vaiheessa luodaan vankka teoriapohja, jonka varaan muu osaaminen rakennetaan. Myöhemmissä opinnoissa laajennat ja syvennät ymmärrystäsi yhteiskuntamme kohtaamista energiahaasteista.  

Energy Systems and Markets -pääaine tarjoaa teoreettisen pohjan ja käytännön taidot ja työkalut energiajärjestelmien parissa työskentelyyn. Opinnoissa keskitymme haasteisiin, joita siirtyminen nykyisestä energiajärjestelmästä hiilivapaaseen tulevaisuuteen tuo mukanaan. Muutokset koskettavat energian tuotannon ja toimituksen lisäksi energian loppukäyttöä, ja pääaineessa käsitellään kaikkien näiden muutosten vaikutuksia energiamarkkinoihin.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelman muut pääaineet ovat:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes

Koulutuksen sisältö

Luotettava ja edullinen energiajärjestelmä on nykyaikaisen yhteiskunnan elinehto. Nykyisen energiajärjestelmän haasteisiin lukeutuu erilaisten energiamuotojen (voima, lämpö, polttoaineet) joustava integrointi sekä sähkövoiman hajautetusta tuottamisesta ja kotitalouksien kasvavasta sähköntuotannosta aiheutuva monimutkaisuus. Tulevaisuuden kestävyyden kannalta keskeinen haaste on epäsäännöllisten uusiutuvien energialähteiden kuten aurinko-, tuuli- ja aaltovoiman punominen energiajärjestelmään. Pääaineen opinnoissa hahmotetaan energiajärjestelmien perusteet, nykyisten energiaratkaisujemme haasteet ja mahdollisia tapoja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Pääaine tarjoaa vankan teoreettisen pohjan ja teollisuuden alalla työskentelevän insinöörin tarvitsemat käytännön työkalut ja taidot. Pääaineen joustavuus auttaa opiskelijoita hahmottamaan monimutkaisia ja monialaisia ongelmia. Kursseihin kuuluu teorian opiskelua, koetyöskentelyä, teollisia sovelluksia ja omakohtaista kokemusta. Opinnot suorittamalla valmistaudut haasteisiin, joiden kanssa energiayritykset, valmistusteollisuus, konsulttiyritykset ja koko yhteiskunta painivat nyt ja tulevaisuudessa.

Oppimistavoitteet

Opinnot suoritettuasi

 • sinulla on holistinen näkökulma laajojen energiajärjestelmien monimutkaisiin riippuvuussuhteisiin,
 • osaat optimoida ja kehittää energiajärjestelmiä ja huomioida eri energiamuodot,
 • ymmärrät eri toimijoiden roolit energiamarkkinoilla ja
 • osaat analysoida ja arvioida energiajärjestelmien nykyisiä ja tulevaisuuden haasteita.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja siihen kuuluu 66 op pääaineopintoja, 24 op valinnaisia opintoja ja 30 op:n laajuinen diplomityö. Pääaineeseen kuuluu ohjelman yhteisiä opintoja, pääaineen yhteisiä opintoja ja pääaineen syventäviä opintoja.

Lisätietoja löydät maisteriohjelman sivuilta Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intossa: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on kansainvälinen ja opinnot suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon kumppanuusyliopistoihin.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi).

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille. Lisätietoa Aalto-yliopiston tohtoriohjelmista: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/tohtoriohjelmat

Uramahdollisuudet

Master's Programme in Advanced Energy Solutions -maisteriohjelmasta valmistuneet voivat pääaineestaan riippuen toimia asiantuntijana ainakin yhdellä seuraavista alueista: uudet sähkö- ja energiajärjestelmät ja -markkinat, edistyneet energia- ja sähköntuotantoteknologiat, rakennusten ja yhteisöjen energiasuunnittelu ja energian käyttö, bioenergia tai teolliset energiaprosessit.

Yleisimpiä työnantajia ovat energiayritykset, paljon energiaa käyttävät teollisuuden alat, insinööri- ja konsulttitoimistot sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset. Työelämässä alumnimme pääsevät soveltamaan uutta, mukautuvaa, taloudellisesti ja sosiaalisesti älykästä ajattelua sekä projektinhallintataitojensa avulla edistämään monialaista yhteistyötä energiaratkaisuihin liittyvien yrityshankkeiden piirissä.

Ohjelman valintaperusteet 2022

Hakemukset, jotka läpäisevät Aalto-yliopiston hakijapalveluiden suorittaman kelpoisuustarkastuksen (hallinnollinen arviointi), jatkavat hakukohdekohtaiseen akateemiseen arviointiin.

Akateemisessa arvioinnissa käytetään seuraavia valintaperusteita:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus: aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu: hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus: soveltuvuus, motivaatio ja sitoutuminen hakukohteeseen
 • Muu osaaminen: työkokemus, julkaisut, kilpailut

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Hakuprosessia, haussa käytettäviä asiakirjoja tai kielikokeita koskevat kysymykset: [email protected].

Maisteriohjelman sisältöä ja  Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamia opintoja koskevat kysymykset: [email protected].

 Mika Järvinen

Mika Järvinen

Programme director, professor
 Matti Lehtonen

Matti Lehtonen

Professor

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Get to know us

Aalto University students enjoying coffee in the campus restaurant

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu