Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Dokumentaarinen elokuva

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia, jotka luovat alan tulevaisuutta. Maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät näkemystään lajin teoriasta, historiasta ja nykyilmaisusta, sekä kehittävät osaamistaan suhteessa dokumentaarisen elokuvan muuttuvaan ammattikenttään.

dokumentaarinen elokuva

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia, jotka luovat alan tulevaisuutta.  Maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät näkemystään lajin teoriasta, historiasta ja nykyilmaisusta, sekä kehittävät osaamistaan suhteessa dokumentaarisen elokuvan muuttuvaan ammattikenttään.

Ohjaajan ammattiroolin osaamisen perustalle rakennetaan laajempaa ymmärrystä alan kehityksestä ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Maisteriopintojen lopputyöelokuvan ohjaus on tärkeä runko, jonka puitteissa opiskelijat vahvistavat suuntautumistaan lajityypin ammattikentällä ja ottavat osaa ilmaisuperinteen kehittämiseen.

Dokumentaarisen elokuvan pääaineesta (maisteriohjelma) valmistunut kykenee:

  • toimimaan itsenäisenä dokumentaarisen elokuvan ohjaajana, opettajana, kouluttajana tai työllistymään soveltavissa ammattitehtävissä dokumentaarisen elokuvan ammattikentällä (esimerkiksi festivaalit, rahoitus, levitys, tuotanto, tilauselokuvien tuotanto).
  • tunnistamaan oman tyylilajinsa ohjaajana
  • kyseenalaistamaan ja kehittämään alan käytäntöjä
  • kyseenalaistamaan ja reflektoimaan lajinsa perinnettä ja hakeutumaan elokuvan jatko-opintoihin

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Opiskelijat valmistuvat itsenäisiksi elokuvaohjaajiksi, joilla on mahdollisuus toimia lajin tulevaisuuden muovaajina tekijöinä, opettajina, kriitikoina tai tapahtumajärjestäjinä erilaisissa alan organisaatioissa ja festivaaleilla ja laajemmalla kulttuurin kentällä.  Maisteritason opinnot ovat vaatimuksena erityisesti opetustehtävissä toimimiseen. Ohjelmasta maistereiksi valmistuneet opiskelijat ovat maassamme alan kärkeä ja tärkeitä vaikuttajia ohjaajina tai muina alan toimijoina. Dokumentaarisen elokuvan opinnoista valmistuneiden opiskelijoiden työt ovat näkyvästi esillä eri kansainvälisillä festivaaleilla.

Koulutuksen sisältö

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää näkemystään dokumentaarisen elokuvan ohjaamisesta. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista, joissa integroidaan lopputyöelokuvaprosessin edistäminen lajityypin eri lähestymistapojen ja tyylien, perinteen ja historian, nykydokumentaarin uusien muotojen sekä lajin teorian syventäviin opintoihin. Lopputyöelokuvan ohjaaminen ja siihen liittyvä kirjallinen opinnäytetyö ovat maisteriohjelman opintojen keskeinen runko, prosessi, jota muut opinnot tukevat.

Opetusta tarjotaan työpajamuotoisena sekä luentokursseina, vierailevien opettajien mestarikursseina sekä itsenäisen projektityöskentelyn avulla.  Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan, sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, kirjoittaminen ja ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Muiden taiteiden, kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan tuntemus sekä perehtyminen uuden median, kuvataiteen ja muun median kentällä tapahtuvaan dokumentaariseen ilmaisuun on tärkeää. Opiskelijoiden kykyä havainnoida ja tulkita todellisuutta, valmiutta ihmisten kohtaamiseen, kriittistä ajattelukykyä, kokeilunhalua sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn kehitetään em. opetusmuotojen avulla.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa dokumentaarisen elokuvan opetusta.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

 Erillisiin maisteriopintoihin valitaan opiskelijoita, jotka ovat jo tehneet vähintään yhden julkisen esityksen saaneen elokuvan ja sillä osoittaneet perustaitonsa dokumentaarisen elokuvan tekijöinä. Pääaineeseen valitaan lahjakkaita opiskelijoita, jotka haluavat syventää ymmärrystään dokumentaarisen elokuvan lajityypin ilmaisukeinoista, historiasta ja teoriasta.

Arviointiperusteet

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan motivaatiokirje, portfolio ja CV

Toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan henkilökohtaisen haastattelun perusteella

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Työnäyte (portfolio)

Yksi tai kaksi vähintään 15 min. mittaista televisiossa tai festivaalilla julkisen esityksen saanutta dokumentaarista elokuvaa vimeo -linkkeinä.

Yhteensä korkeintaan yhden A4-liuskan kuvaus kustakin elokuvasta, esimerkiksi elokuvan synopsis.

Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Liitä linkit portfolioon ja varmista, että ne avautuvat kaikilla yleisimmillä käyttöliittymillä mac- ja pc-ympäristöissä.

Opintosuunnitelma ja motivaatiokirje

Korkeintaan 4000 merkin mittainen kirjallinen opintosuunnitelma ja motivaatiokirje, joka sisältää perustelun siitä, miksi pyrit kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat erityiset kiinnostuksen kohteesi kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Erittele myös, miksi olet kiinnostunut juuri dokumentaarisesta elokuvasta.

Ansioluettelo (CV)

Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat, festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu