Koulutustarjonta

Animation, Master of Arts (Art and Design)

Haluaisitko tutustua animaation mielikuvitukselliseen maailmaan, luoda visuaalisesti kiinnostavia tarinoita ja herättää hahmoja henkiin? Animaation maisteriohjelmassa tutkitaan tämän taianomaisen taidemuodon teoriaa ja käytäntöjä. Ohjelma on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja opiskelijat pääsevät osaksi laajaa kotimaista ja kansainvälistä animaatioalan verkostoa. Omistautunut opetushenkilökunta ja vierailijat tukevat opiskelijoita syventämään taitojaan, vahvistamaan omaa ilmaisuaan ja löytämään paikkansa laajenevalta animaatioalalta.

Huom! Ei sisäänottoa 2024. Seuraava suunniteltu sisäänotto v. 2025.
animaatio

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Huom! Ei sisäänottoa 2024. Seuraava suunniteltu sisäänotto v. 2025.

Haluaisitko tutustua animaation mielikuvitukselliseen maailmaan, luoda visuaalisesti kiinnostavia tarinoita ja herättää hahmoja henkiin? Animaation maisteriohjelmassa tutkitaan tämän taianomaisen taidemuodon teoriaa ja käytäntöjä. Ohjelma on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja opiskelijat pääsevät osaksi laajaa kotimaista ja kansainvälistä animaatioalan verkostoa. Omistautunut opetushenkilökunta ja vierailijat tukevat opiskelijoita syventämään taitojaan, vahvistamaan omaa ilmaisuaan ja löytämään paikkansa laajenevalta animaatioalalta.

Animaatioala kasvaa voimakkaasti. Animaatioelokuvien ja -sarjojen lisäksi animaatio sopii moniin eri yhteyksiin aina kriisiviestinnästä oppimateriaaleihin. Opiskelijat oppivat käyttämään animaatiota monipuolisesti kerronnassa ja antamaan ideoillensa muodon. Ohjelmaa vetävät alan huippuammattilaiset, ja opiskelijoilla on alan viimeisin teknologia käytettävissään.

Master’s Programme in Animation -maisteriohjelmasta valmistuvat saavat:

 • syventävää tietoa ja taitoa, jota tarvitaan alan ammattilaisena. Opiskelijat osaavat suunnitella, luoda ja vetää animaatioprojekteja. Heillä on vankkaa osaamista eri animaatiolajeista ja/tai he perehtyvät tiettyyn tekniikkaan tarkemmin.
 • kykyä toimia monialaisissa tiimeissä ja itsenäisinä taiteilijoina. Ryhmätyötaidot ovat ohjelmassa keskeisiä. Ohjelmassa perehdytään animaatiotuotannon rooleihin ja vastuualueisiin. Opiskelijat syventävät myös tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaativaan itsenäiseen taiteelliseen työhön.
 • analyyttisen ja kriittisen lähestymistavan omaan työhön ja alaan. Opiskelijat kykenevät tarkastelemaan omaa ja muiden työtä analyyttisesti. Heistä kehittyy kriittisiä ajattelijoita, jotka erottavat olennaisen ja koetellun tiedon muusta informaatiosta.
 • kattavat tutkimustaidot. Opiskelijat osaavat tehdä omaa kvalitatiivista, taiteellista tutkimusta. He kykenevät osallistumaan animaatiota käsitteleviin akateemisiin keskusteluihin ja jatkamaan halutessaan jatko-opintoihin.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Animation -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista: syventävät pääaineopinnot (60 op), vapaasti valittavat opinnot (30 op) ja opinnäyte (30 op).

Ensimmäisenä vuonna opit tarinankerrontaa, animaation visuaalista suunnittelua, ohjaamista, hahmosuunnittelua ja animointia. Käytössä ovat lähes kaikki digitaaliset ja analogiset 2D- ja 3D-animointitekniikat kuten CGI, piirros-, stop motion jne.

Toisena vuonna keskitytään enemmän omaan erikoisalaan ja opinnäytteeseen. Pääset tutustumaan yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja kehittämään taiteilijaidentiteettiäsi.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Animaation maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Animaatioala tarjoaa monia uravaihtoehtoja erikoistumiseen, kuten ohjaus, käsikirjoitus, hahmoanimointi ja konseptitaide. Opiskelijoiden suuntautumisesta riippuen vieraileviksi opettajiksi kutsutaan alan huippuasiantuntijoita. Näin opiskeluympäristö pysyy dynaamisena ja kehittyy jatkuvasti. Hahmoanimaatio, joka tutkii liikettä ja sen ilmaisuvoimaa, on maisteriohjelman keskiössä. Animaatiolla kyetään muuntamaan mikä tahansa eloton esine samaistuttavaksi hahmoksi tunteineen ja ajatuksineen.

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Animation -maisteriohjelman kansainvälisyys näkyy muun muassa vierailevien luennoitsijoiden osuudessa. Monella heistä on vahvat yhteydet animaatioteollisuuteen ympäri maailmaa. Opiskelijoita rohkaistaan lähettämään töitään animaatiofestivaaleille sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Opiskelijoille on myös tarjolla yliopiston kaikki kansainvälisten valmiuksien kehittämismahdollisuudet, kuten

 • lukukauden mittainen opiskelijavaihto jossakin Aallon kansainvälisistä kumppanikorkeakouluista ympäri maailmaa
 • kesäkurssi ulkomailla
 • harjoittelu ulkomailla
 • opinnäytteen tekeminen ulkomailla
 • ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutoreina toimiminen

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Master’s Programme in Animation -maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtorintutkinnolle ja postdoc-tutkijan työlle.

Uramahdollisuudet

Animaation käyttöalueet ovat laajentuneet, joten se tarjoaa myös monia uramahdollisuuksia. Media ja elokuvateollisuus ovat tärkeitä työllistäjiä, mutta niiden lisäksi animaation mahdollisuuksia hyödyntää moni muukin ala visualisoinneista simulaatioon, installaatioihin ja luovaan taiteeseen.

Mahdollisia ammatteja:

 • Animaatio-ohjaaja
 • Animaattori
 • Konseptitaiteilija
 • Storyboard-artisti
 • Tiiminvetäjä
 • Tuottaja
 • Itsenäinen yrittäjä
 • Itsenäinen taiteilija

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen alan työpaikan ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Aalto-yliopistossa on useita tutkimusryhmiä, jotka tarkentuvat animaatioon eri näkökulmista kuten autoetnografia, kokeellinen ja dokumentaarinen animaatio, käsityöläisyys, VR ja uudet tavat animoida sekä animaation pukusuunnittelu.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelmalla on tiiviit yhteydet suomalaisiin animaatiostudioihin, tuotantoyhtiöihin, festivaaleihin ja muihin toimijoihin. Pääkaupunkiseudulle on keskittynyt lukuisia studioita ja startup-yrityksiä, joten opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua laajasti opintojensa aikana.

Kokeneet ammattilaiset perehdyttävät opiskelijoita alan käytäntöihin mestarikursseilla ja työpajoissa, jotka ottavat huomioon kunkin osallistujan yksilölliset tavoitteet. Animaation maisteriohjelma tekee säännöllistä, monialaista yhteistyötä, ja opiskelijatuotantoihin osallistuu mm. säveltäjiä tai ääninäyttelijöitä.

Aalto-yliopistossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja jopa startup-yrityksiä.

Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Animation are evaluated based on the following criteria

Phase I 

Artistic and/or design practice  
Assessed area

Demonstrations of artistic work or assignments

Admission requirements

Solid general and artistic knowledge and advanced skills in animation.

High level of past achievement. Applicants are expected to demonstrate sufficient prior knowledge and experience of and/or potential in animation practice in form of personal portfolio/creative work. A portfolio should include a demo reel of creative animation work samples showcasing prior professional and artistic activities. In addition, it should demonstrate the understanding of storytelling through animated images.

Method of demonstrating competence Portfolio
Relevance of previous studies  
Assessed area Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

Admission requirements

Previous Bachelor’s degree in either animation, film, visual communication, graphic design, illustration or equivalent.

Or prior industrial experience deemed to be equivalent to Bachelor’s degree

Or a combination of formal qualifications and experiential learning which, taken together, can be demonstrated to be equivalent to formal qualifications otherwise required.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Or a degree-equivalent professional qualification

Suitability  
Assessed area Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills/ assessment of second phase assignments

Admission requirements

Motivation letter demonstrating

 • Strong professional interest and capacity to achieve the Masters’ standard
 • Motivation
Method of demonstrating competence

Motivation letter

Motivation letter of maximum 4000 characters in length explaining your reasons for applying to this area of specialisation and telling of your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your specific strengths and areas of interest, goals, artistic vision and other aspects of your work.

Other areas of competence  
Assessed area Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. screenings, exhibitions, festivals, competitions, non-formal education

Admission requirements

Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, animation productions and applicant’s work in them, screenings, exhibitions, awards, grants, study trips and positions of trust
Method of demonstrating competence Curriculum vitae

Phase II 

Suitability  
Assessed area Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills/ assessment of second phase assignments

Admission requirements

Interview and motivation letter demonstrating

 • Strong professional interest and capacity to achieve the Masters’ standard
 • Motivation
 • Feasibility of the applicant’s aims as based on the portfolio and written application
 • Communication skills
Method of demonstrating competence

Interview, second phase assignments

Evaluation process of the applicant

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes).

Phase I

In Phase I, the applications are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies
 • Suitability/motivation letter
 • Other area of competence


Only the applications who fulfill the requirements/are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/interview
  • Portfolio pitch

The second phase is an interview, which includes a portfolio pitch. During the interview applicants are also asked to complete a set of assignments

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

Your portfolio should include a demoreel of creative animation work samples. The portfolio demonstrates your understanding of storytelling through animated images. It should contain work related to your artistic expression, and showcase your prior professional and/or artistic activity on a broad scale. Include a brief account of how the productions were carried out and specify your roles in them, the names of the production companies and/or commissioners, the production dates, the main artistic contributors and where the works have been publicly screened or published. Submit your demoreel either as a downloadable password protected Vimeo link or a QuickTime or MP4 file and ensure the video files work in the common Mac or PC user interfaces. Animation tests, storyboarding and concept artwork will also be approved as a part of the portfolio.

Maximum size of the Portfolio is 1.0 GB. Name the file Portfolio-lastname-firstname.pdf.

Motivation letter

Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

CV

Applications must include the applicant’s CV (single PDF file) indicating personal data, educational background, work experience, animation productions and your work in them, screenings, exhibitions, awards, grants, study trips and positions of trust.

Language of application documents

Language of application documents is English.

Seuraa meitä!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: