Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikka vedellisissä systeemeissä

Marjatta Louhi-Kultasen johtama ryhmä tutkii vesipitoisten järjestelmien yksikköoperaatioita ja kiinteiden ja nestemäisten faasien tasapainoja.
Sea water

Viimeaikainen tutkimustoiminta:

  1. Arvokkaiden yhdisteiden erottaminen ja puhdistaminen biojalostamoista, metallit jätteistä ja sivuvirroista, ravinteet ja muut kierrätettävät materiaalit kiteyttämällä ja saostamalla.
  2.  Kriittisten epäpuhtauksien tunnistaminen ja niiden erottaminen liuoksista.
  3. Mesokiteiden kiteyttäminen farmaseuttisiin sovelluksiin.
  4. Kemikaalien regenerointi: vihreitä liuottimia sisältävien vesiliuosten konsentrointi pakastamalla.
  5. Vesipitoisten elektrolyyttiliuosten esikäsittely hienojen hiukkasten poistamiseksi mikrosuodatuksella ja orgaaniset yhdisteet adsorptiolla, joka sisältää.
  6. Reaaliaikainen kiteiden kasvun ja ytimen kinetiikan sekä mikrosuodatuksen erotustehokkuuden seuranta.

 

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi)

Related content:

Could mesocrystals make medication more effective? - Marie Skłodowska-Curie Fellowship was awarded to Dr. Rajaboopathi Mani

More water soluble the drug is the faster and more effective it works. Many new drug molecules have low solubility and that could limit their effectiveness when taken by mouth.

Rajaboopathi Mani

New natural freezing method offers energy savings in water purification

Freezing winter temperatures can be put to good use in improving the cost and energy efficiency of wastewater purification.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu