Jiancheng Zheng

Visitor IT rights
Visitor IT rights
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Yhteystiedot

Sähköposti
[email protected]

Julkaisut

Widely-tunable harmonic mode-locked fiber laser by the combination of spectral filtering and gain management

Song Yang, Jiancheng Zheng, Yaoyao Qi, Yiwen Shi, Diao Li, Xuchen Nie, Zhipei Sun 2023 Optics and Laser Technology

Broadband synchronization of ultrafast pulse generation with double-walled carbon nanotubes

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Bin Zhang, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023 Nanophotonics

Synchronized triple-wavelength fiber lasers at 1, 1.55, and 1.9 µm

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023 Optics Letters