Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan tuottojen tarjoama rahoitus tukee Aalto-yliopiston opetusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.
An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees
Kuva: Matti Ahlgren / Aalto-yliopisto

Mistä on kyse?

Yliopiston sijoitustoiminnan tehtävänä on tarjota rahoitusta yliopiston akateemiseen toimintaan. Yliopiston sijoitusomaisuus muodostui 2008–2012 varainhankinnan ja valtion pääomituksen kautta. Näin kertyi yhteensä 700 miljoonaa euroa. Lisäksi perustajayliopistoilta siirtyi noin 50 miljoonaa euroa lahjoitusvaroja. Yliopiston sijoitustoimintaan ei lueta mukaan omistuksia tytäryhtiöissä tai kiinteistöissä eikä muita yliopistotoiminnan käytössä olevia omaisuuseriä.  

Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa

Sijoitustoiminta on mahdollistanut pitkäaikaiset investoinnit tutkimuksen ja koulutuksen kasvavaan kysyntään.

Ilkka Niemelä, Aalto-yliopiston rehtori

Yliopiston tukeminen 

Sijoitustoiminnan tarkoitus on tukea Aalto-yliopiston strategisia tavoitteita tarjoamalla vuosittaista rahoitusta yliopiston toimintaan. Sijoitustoiminnan tuotot vahvistavat yliopiston taloudellista itsenäisyyttä ja parantavat taloudellista asemaa. Molemmat ovet korkeatasoisen yliopistotoiminnan edellytyksiä. 

Lue lisää vuoden 2020 katsauksesta lahjoittajillemme 

Käyttöpolitiikka 

Yliopiston sijoitustoiminnan käyttötavoite on 2,5 % sijoitusomaisuuden arvosta vuosittain. Käyttötavoite perustuu pitkän aikavälin reaalituottotavoitteeseen, eli inflaation ylittävään tuottoon. Reaalituoton käyttö takaa sijoitusomaisuuden kasvamisen inflaation mukaisesti, jolloin myös tulevaisuudessa sijoitustoiminnan tuotoilla voidaan rahoittaa vastaavaa akateemista toimintaa kuin tänään.  

Aalto-yliopiston hallitus päättää sijoitustoiminnan tuottojen käytöstä vuosittain. Käytöstä päätettäessä huomioidaan erityisesti yliopiston tarve tasaiseen rahoitukseen. Lisäksi arvioidaan yliopiston kokonaisrahoitus sekä sijoitusomaisuuden markkina-arvon vaihtelut.  

Avaintietoa vuodesta 2021 ja vuosittaiset raportit

Uuden strategian myötä yliopisto on ottanut määrätietoisen suunnan kohti kestävää tulevaisuutta.

Lue lisää
väre

Pitkän aikavälin sijoitusstrategia 

Sijoitusstrategian kulmakivi on sijoitustoiminnan tarkoitus – yliopistotoiminnan rahoittaminen ja samalla sijoitusomaisuuden reaaliarvon kasvattaminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävän korkeaa, hallittua ja vakaata riskinottoa. Samalla huomioidaan riittävä maksuvalmius, jotta yliopiston lähivuosien rahoitus voidaan taata sijoitustoimintaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta. Sijoitamme myös epälikvideihin ja vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin silloin, kun ne tarjoavat houkuttelevan tuotto-odotuksen.

Kaavio sijoitussalkun rakenteesta
*Pitkällä aikavälillä
People jogging on a path between birch trees
Kuva: Aalto-yliopisto / Anni Kääriä

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys 

Aalto-yliopiston tehtävä on rakentaa kestävää tulevaisuutta laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden avulla. Sijoitustoiminta tukee tätä tehtävää. Se mahdollistaa akateemista toimintaa turvaamalla vuosittaisen rahoituksen ja yliopiston vakavaraisuuden. Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoitustoimintaan ja hoidamme yliopiston sijoitusomaisuutta kestävällä tavalla yliopiston arvojen mukaisesti.

Lue lisää Aalto-yliopiston strategiasta ja kestävästä kehityksestä

Sijoitustoiminnan vastuulliset lähestymistavat esitettynä taulukkomuodossa

Lähestymistavat vastuulliseen sijoittamiseen

Sijoitamme rahastojen kautta, joten rahastojen valinta ja valvonta on keskeinen tekijä sijoitustoiminnan toteutuksessa. Kannustamme rahastojemme salkunhoitajia käyttämään erilaisia vastuullisen sijoittamisen käytänteitä. Esimerkiksi poissulut ovat soveltuvia toimenpiteitä joillekin sijoitusstrategioille, kun taas toisissa ESG-tekijöiden integrointi ja aktiivinen omistajuus voivat tuoda parempia tuloksia. Katsomme aina eteenpäin eli arvioimme sijoituspäätöstemme odotettuja vaikutuksia tulevaisuudessa.  

Vastuullinen sijoitustoiminta huomioi sekä riskit että mahdollisuudet. Tiivistettynä pyrimme rajoittamaan omistuksia korkean ESG-riskin tai negatiivisten vaikutusten sijoituskohteissa. Vastaavasti pyrimme lisäämään sijoituksia, joiden ESG-profiili tai vaikuttavuus on positiivinen.  

Kaavio

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku. Keskipitkän aikavälin tavoitteena alennamme merkittävästi sijoitussalkkumme hiili-intensiteettiä. Tämän odotamme tapahtuvan vaiheittain vuosien 2021 ja 2030 välillä. Raportoimme sijoitussalkun hiili-intensiteetistä ja muista vastuullisen sijoittamisen mittareista vuodesta 2021 alkaen.  

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku. Keskipitkän aikavälin tavoitteena alennamme merkittävästi sijoitussalkkumme hiili-intensiteettiä. Tämän toteutetaan vaiheittain 2030 mennessä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on alentaa salkun CO2e päästöt globaalien ilmastonmuutos-vertailuarvojen mukaisesti. Uusimmassa vastuullisuusraportissamme ja sijoitustoiminnan strategiajulkaisussa kerrotaan tarkemmin salkun vastuullisuusprofiilista ja tiekartasta hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

 

Hallinto ja valvonta 

Ota yhteyttä

Marianna Bom

Talousjohtaja

Iivo Paukkeri

Sijoitusjohtaja

Lauri Ehanti

Vanhempi salkunhoitaja

Lauri Ström

Salkunhoitaja

Uutiset sijoitustoiminnasta

Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa Dipolissa.
Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tuotto –5,1 % alkuvuonna

Rahastoista tänä vuonna 29 miljoonaa euroa tutkimukseen ja opetukseen.
A Bloc ja Korkeakouluaukio talvella
Yliopisto Julkaistu:
Kuvassa vasemmalla näkyy Tatu Puttonen ja oikealla Vesa Puttonen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Vastuullinen sijoittaminen ei riitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

Professori Vesa Puttonen ja luonnontieteiden kandidaatti Tatu Puttonen toteavat uudessa vastuullista sijoittamista käsittelevässä kirjassaan, etteivät poliitikot voi ulkoistaa vastuutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta varainhoitajille ja sijoittajille. Kirja on julkaistu Aalto-yliopiston julkaisusarjassa.
Dipolin portaat. Kuva: Aalto-yliopisto / Tuomas Uusheimo.
Yliopisto Julkaistu:

Sijoitustoiminnan tuotto 10,9 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Sijoitustoiminnalla rahoitetaan tänä vuonna tutkimusta ja opetusta 28 miljoonalla eurolla.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu