Aalto-yliopisto Junior

Täydennyskoulutukset

Uusia työ­tapo­ja, näkökul­mia ja tekni­ikoi­ta luon­non­ti­eteen, matem­ati­ikan, teknolo­gian ja taiteen aloil­ta opet­ta­jan työn tuek­si, inspi­raa­tiok­si sekä ammat­ti­taidon kehit­tämisek­si. Aal­to-yliopis­to poikki­ti­eteel­lisenä tutkimus- ja koulu­tu­s­paikkana on rajoit­tam­a­ton ideoiden lähde.
opet_Junior

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus on kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta kuinka sitä tulisi toteuttaa kouluissa ja päiväkodeissa? Mitkä työtavat ja oppimisympäristöt on todettu tutkimuksen perusteella toimiviksi? Entä miten tällaista opetusta voidaan arvioida?

Opetusta eheytetään tavallisesti yhdistelemällä eri tiedonaloja jonkin ajankohtaisen aiheen käsittelyssä. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa tai vaikka koulun tai päiväkodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

MOOC-koulutuskokonaisuuksissa opit erilaisia tapoja lisätä monialaisuutta opetukseesi. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyön aloittamiseen. Kurssien suorittaminen on maksutonta ja niitä voi hyväksilukea VESO-koulutuksiksi.

Ilmoittaudu kursseille tästä. Tervetuloa oppimaan kanssamme! 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu