Aalto-yliopisto Junior

Opintokäynti Aalto-yliopisto Junioriin

Junior Lab on suljettu toistaiseksi. Tällä hetkellä tarjoamme virtuaalisia työpajoja koululaisryhmille.
Lapsia laboratoriossa Aalto-yliopisto Juniorin perhepäivänä vuonna 2018 / Kuva: Aino Huovio

Tällä hetkellä tarjoamme ainoastaan virtuaalisia työpajoja.

Toiminnallisissa opintokäynneissä sisältöalueet keskittyvät STEAM+ -opetuk­seen (luon­non­ti­eteet, teknolo­gia, insinööri­ti­eteet, taiteet, matem­ati­ik­ka ja taloustieteet). Työpajoissa tehtävät työt sopivat opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden sisältöihin.

Vierailul­la tutus­tu­taan myös opiskelijoihin, tutk­i­joi­hin, tutkimus­ryh­mi­in sekä kuullaan opiskelumah­dol­lisuuk­si­in Aal­to-yliopis­tossa. Lisäksi opitaan tutkimustyöstä ja sen merk­i­tyk­ses­tä jokapäiväisessä elämässä sekä tutus­tu­vat ammat­tei­hin tieteen, taiteen ja teknolo­gian alal­la.

Oike­as­sa lab­o­ra­to­rios­sa ja työskentelytilassa inspi­raa­tio­ herää oppimiseen ja samal­la tutus­tu­taan korkeak­oulumaail­maan. Opintokäyntien teemoissa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden.

Kaik­ki vierailukäyn­nit ovat mak­sut­to­mia. 

Junior Labissa oppi­las­ryh­mät tekevät töitä kemi­an, taiteen ja muo­toilun sekä biotekniikan paris­sa. Lab sijaitsee Otaniemen kampuksen osoitteessa Kemistintie 1B. Katso kartta.

Lisätiedot: [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu