Väitöskirjan kirjoittamisen työpajat: tavoitteena luovuuden, keskinäisen tuen ja tuottavuuden edistäminen

Tohtorikoulutettavilla riittää työsarkaa tutkinnon saavuttamisessa. Vaikka iso osa väitöskirjatutkijan työstä onkin itsenäistä työskentelyä, ei kirjoittamisen tarvitse olla yksinäistä puurtamista. Erityisesti pandemian vuoksi opiskelijat tarvitsevat kirjoitustyössään vertaistukea aiempaa enemmän.

Tohtorikoulutettavilla riittää työsarkaa tutkinnon saavuttamisessa. Taakka on raskas, oli sitten kyse aiheen opiskelusta, tutkimuksesta tai yhteistyöstä. Vaikka iso osa väitöskirjatutkijan työstä onkin itsenäistä työskentelyä, ei kirjoittamisen tarvitse olla yksinäistä puurtamista. Erityisesti pandemian vuoksi opiskelijat tarvitsevat kirjoitustyössään vertaistukea aiempaa enemmän.

Aalto University_discussion_photo by Unto_Rautio

Eri laitosten opiskelijoiden tapaaminen on erittäin mukavaa erityisesti näinä aikoina, jolloin tulee oltua paljon kotona.

Väitöskirjatutkija

Aalto-yliopiston Materials Platform –yhteistyöalusta on pitkin vuotta järjestänyt kursseja eri tieteenalojen tohtorikoulutettavien tueksi. Koulutustarjontaan kuului myös John Westonin lokakuun kuudentena järjestämä Online Writing Workshop for Doctoral Students –työpaja.

Aallon hyvinvointiviikkoon kuuluneessa workshopissa yhdistyi sosiaalinen tuki ja käytännön työ. Kieltenopettaja John Weston piti seminaarit A Crash Course in Academic Writing sekä Common “Issues” in English. Hänen virtuaalityöpajansa ovat mielekkäitä, hyvin järjestettyjä ja tarjoavat asiantuntija-apua. John toteaakin: ”Online-työskentely yhdessä voi olla erittäin antoisaa! Se voi ruokkia hyvinvointia ja olla vilpitöntä ja innostavaa – puhumattakaan siitä, että se on todella tehokas tapa kehittää omaa kirjoittamistaan.”

Tyhjä sivu tai valtaisa kirjoitustehtävä voi tuntua pelottavalta, joten ennen kuin opiskelija ryhtyy hommiin, olisi hyvä miettiä tavoitteita ja sitä mitä kirjoittamisella halutaan saavuttaa. Workshopissa yhteisesti toteutettu kirjoitustehtävä ja päämäärän asettamiseen tähtäävä harjoitus tarjosivat opiskelijoille mahdollisuuden testata seminaarissa opittuja strategioita. Niitä päästiin soveltamaan kirjoitusharjoituksissa saman tien.

Tapahtuma tarjosi tohtorikoulutettaville mahdollisuuden jakaa parhaaksi koettuja käytäntöjään, suunnitella kirjoittamistaan sekä kysyä neuvoa englannin kielen asiantuntijalta. Workshopiin ilmoittautui kaikkiaan yli sata ja osallistujia oli kaikista kuudesta korkeakoulusta:

Jons Weston Writing workshop participation-per-disciplines

Osallistujapalautteista kävi ilmi, että tohtorikoulutettavat selkeästi kaipasivat lisää tällaisia mahdollisuuksia. Kysyntää oli säännöllisille, usein järjestettäville tapahtumille, kahden-kolmen päivän workshopeille sekä artikkelin kirjoittamista käsitteleville seminaareille. Lisäksi kaivattiin mahdollisuuksia vertaisarviointiin sekä tiettyihin aihealueisiin keskittyviä kirjoittamistyöpajoja. Erään opiskelijan ehdotus sopisi mille tahansa tohtoriohjelmalle. Siinä yhteydessä tuli puheeksi esimerkiksi väitöskirjan kirjoittamiseen keskittyvä talvikoulu.

Yksi aihe tuntui erityisesti yhdistävän sekä tämän että muiden yhteistyöalustan tapahtumien osallistujia: tutkijat toivoivat lisää aikaa ihan vain kirjoitustyöhön. Monitieteinen yhteisö työskentelemässä yhdessä (kasvokkain tai virtuaalitapaamisissa) tarjoten vertaistukea – tämä voisi olla motivoiva tapa saada aikaan tuloksia.

Mikäli laitoksellasi tai tutkijaryhmässäsi pohditaan tapoja helpottaa tohtorikoulutettavien edistymistä, ota yhteyttä Kielikeskukseen saadaksesi lisätietoa workshopeista, seminaareista ja kursseista.

Aiheeseen liittyvää:

Picture of Dipoli by Unto Rautio

Kielikeskus

Kielikeskus on Aalto-yliopiston yhteinen kielten ja viestinnän opetus- ja palveluyksikkö. Järjestämme opiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavan kielten ja puheviestinnän opetuksen.

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: