Uutiset

Tiede ja kulttuuri lyövät kättä

Aalto-yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyössä huipputieteet yhdistyvät käytännönläheisyyteen.
Tilat muuttuvat digitaalisiksi.

Aalto-yliopisto ja Humanistisen ammattikorkeakoulu (Humak) ovat sopineet yhteistyöstä opetuksen ja sitä tukevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan jalostamisessa sekä yhteisestä verkottumisesta ja näkyvyydestä. Sopimus on esimerkki kumppanuudesta, joka yhdistää yliopistotasoisen huipputieteen ja ammattikorkeakoulun käytännönläheisyyden.

Humakin ja Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen 19.10.2016 allekirjoittamassa sopimuksessa yhteistyöstä painotetaan tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen sekä kehittämistoiminnan välistä yhteyttä. Sopimus linjaa jo aiemmin käynnistyneen yhteistyön tiivistämistä ja monialaisten verkostojen laajempaa hyödyntämistä.

Yhteistyö painottuu kulttuurituotantoon, kulttuurin välittäjätoimintaan ja tulkkaukseen, kielelliseen saavutettavuuteen ja viestimisen asiantuntijuuteen. Tavoitteena on rakentaa täysin uudenlainen tutkimusyhteisö, joka vahvistaa molempien toiminnan vaikuttavuutta. Yhteistyö tulee rikkomaan rajoja varsinkin julkaisutoiminnan, tieteen ja kulttuurin popularisoinnin sekä uusien digitaalisten ratkaisujen osalta

Digitaalisuuden kokeilualusta

Tavoitteena on rakentaa uudenlainen digitaalisuuden kokeilualusta, jonne Aalto-yliopisto tuo viimeisimmän tutkimustiedon ja teknologian ja Humak tuottaa käytännön soveltavaa työtä ja siihen liittyvää osaamistaan.

”Oy Suomi Ab:n kannalta paras ratkaisu on, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut hyödyntävät yhdessä muun muassa digitaalisuutta, kolmiulotteisuutta, virtuaalisuutta ja robotiikkaa tuottaen uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita yhteiskunnan käyttöön”, toteaa mittauksen ja mallinnuksen professori Hannu Hyyppä Aalto-yliopistosta.

”Yhteistyösopimus avaa oven pitkäjänteiselle yhteistyölle, jossa hyödynnetään entistä tehokkaammin kumppanien opetus-, tutkimus- ja laiteresursseja sekä 3D- ja muita studioita”, kertoo rakennetun ympäristön studioista vastaava Matti Kurkela Aalto-yliopistosta.

”Duaalimalli mahdollistaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön, jossa molemmat voivat tuoda toimintansa parhaat osat yhteen ja tuottaa yhteiskunnallisesti todella vaikuttavia tuloksia”, korostaa Humakin rehtori Tapio Huttula.

Humak mukaan huippututkimukseen

Yhteistyössä yhdistyvät turvallisuus- ja koulutusnäkökulmat, mutta myös ajattelun ja tiedon jalostuminen. Uudet muuntautumiskykyiset palvelukonseptit yhdessä virtuaalisuuden ja fyysisyyden kanssa luovat uutta liiketoimintaa ja lisäävät tiloihin liittyvää käyttäjäosaamista.

Humakille avautuu yhteistyön myötä mahdollisuus hyödyntää Suomen Akatemian Laserkeilauksen huippuyksikön osaamista esimerkiksi yhteisen 3D-alustan ja tekemisen pohjana. Digitalisointi tuo uusia mahdollisuuksia elämyksiin, liikkumiseen, oppimiseen ja kommunikointiin vaikkapa erityisryhmien kanssa, joista Humakilla on erityistä osaamista esimerkiksi kuurojen ja kuulovammaisten yhteisöistä.

Tulevaisuudessa tutkimuksen ja kehittämisen kohteiksi voi nousta vaikkapa robottiautojen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä. Tarkat 3D-aineistot mahdollistavat informaation käytön päätöksenteon ja johtamisen tukena, olipa kyseessä älykkäät kaupungit, alueellinen kehittäminen, kulttuuritapahtumat tai vaikkapa älykäs liikkuminen.

”Haemme kumppaniemme kanssa yllättäviä ja oivaltavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Meitä kiinnostaa vaikeiden ongelmien ratkominen toisiaan täydentävien osaamisten avulla – juuri tästä on kysymys yhteistyöstä myös Aallon kanssa”, kiteyttää Humakin innovaatiojohtaja Elina Ylikoski.

Lisätietoja:

Aalto-yliopisto, rakennetun ympäristön laitos
Professori Hannu Hyyppä, [email protected]
Koordinaattori Marika Ahlavuo, 050 512 2509, [email protected]

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
Rehtori Tapio Huttula, [email protected]
Innovaatiojohtaja Elina Ylikoski: 040 5509 393, [email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Kuvassa kädet ja post-it-lappuja. Kuva: Adolfo Vera
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Miten koronavirus on vaikuttanut yritysten strategioihin? – Kyselytutkimuksella tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi

Aalto-yliopiston hankkeessa tuotettu tieto auttaa yrityksiä, kun ne tekevät strategia- ja investointipäätöksiä.
PoP Pekka Mattila Taloudenpuolustuksen ensiapukurssilla 24.9.2020. Kuva: Kati Kiviniemi / Aalto EE
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Operatiivisesti ketterät yritykset pärjäävät myös kriisin jälkeen

Tulevaisuuden menestysyrityksen tulee onnistua palauttamaan merkityksen tuntu.
UNITE! workshop at Aalto University in February 2020. Photo: Mikko Raskinen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tekniikan alan yliopistojen EU-hankkeessa luodaan tulevaisuuden yliopistoa

Tulevaisuuden yliopistossa kampuksesta tulee avoin kokeellinen laboratorio, virtuaalinen vaihto-opiskelija voi valita kursseja kaikkien yliopistojen tarjonnasta, ja yliopiston jokainen työntekijä kokee asiakseen toimia tasa-arvoa edistävällä tavalla.
Kuva: Adolfo Vera.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

HUSissa ja Aallossa alkaa tutkimus EEG-aivosähkökäyrästä tehtävästä koronavirusinfektion hengitysvaikeuden ennusteesta

Koronaviruspotilaiden vakavien hengitysvaikeuksien taustatekijöitä etsitään koneoppimisen avulla EEG-aivosähkökäyristä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muidenkin potilaiden tehohoidon arvioinnissa.