Uutiset

Professori Jari Saramäelle STN:n rahoitus – mukana hankkeessa, joka tutkii väestörakenteen muutosta

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituspäätöksissä korostui pitkäjänteinen tutkimus, joka pyrkii ratkomaan merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia.
Jari Saramäki standing inside the Department of Computer Science.
Tietotekniikan laitoksen professori ja apulaisjohtaja Jari Saramäki sai STN:n rahoituksen seuraavalle neljälle vuodelle.

Tietotekniikan laitoksen professorille ja apulaisjohtajalle Jari Saramäelle on myönnetty lähes 700 000 euron rahoitus sosiaalisten verkostojen tutkimukseen. 

Saramäki on mukana uudessa NetResilience-konsortiossa, joka tutkii väestönmuutoksen eli laskevan syntyvyyden, pidentyvän eliniän ja maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutuksia ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen.

Tutkijat haluavat selvittää, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin. He tutkivat lisäksi verkostojen vaikutuksia väestön resilienssiin eli kykyyn sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin. 

Monitieteellisessä tutkimustiimissä on mukana tutkijoita psykologian, sosiologian, ekologian ja tietotekniikan aloilta.

”Tutkimuskysymykset tulevat pitkälti sosiologian puolelta. Minun roolini on katsoa näitä kysymyksiä datan ja verkostojen avulla. Tämä tutkimuskonsortio haluaa tehdä kvantitatiivista sosiologiaa: näyttää numeroilla, että näin yhteiskunnassa todella tapahtuu”, Saramäki sanoo.

Tutkimuksessa tullaan käyttämään rekisteri- ja kyselytutkimusaineistojen lisäksi esimerkiksi matkapuhelinten anonyymejä liikkuvuustietoja.

Hankkeen tavoitteena on tuoda tutkimuksen tulokset paperilta oikeaan elämään ja tehdä suosituksia esimerkiksi kunnille ja hyvinvointialuille, jotta ne voivat tuottaa asukkailleen parempia palveluja.

Konsortion kokoonpanossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Väestöliitto.

Lisätietoja rahoituspäätöksestä

Jari Saramäki

Professor
Professorship Saramäki J.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Mustaa puuta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Otaniemessä kehitetty uusi supermusta materiaali puusta

Tieteen ja teknologian alati kehittyvässä maailmassa on tiettyjä ilmiöitä, jotka kiehtovat jatkuvasti niin tieteentekijöitä, taiteilijoita kuin suurta yleisöäkin. Yksi tällainen ilmiö on supermustat materiaalit.
aula
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Älyrakennukset, käyttäjäkokemus ja kestävyys: Talotekniikan avainasema 2030

Talotekniikka 2030 -ryhmän perustamisen pontimena oli rakentamisen muutos yhä teknisemmäksi ja siitä seuraava tarve muuttaa vakiintuneita toimintatapoja ja talotekniikan asemaa. Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa -tutkimus pureutui näihin ydinkysymyksiin. Haastattelimme tutkimuksen tekijöitä.
Two students and a professor sitting around a table, talking and looking at laptop screen.
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Tule uusien tohtoriopiskelijoiden tutoriksi tammikuussa 2024

lmoittaudu uusien tohtoriopiskelijoiden tutoriksi tammikuun orientaatiopäiville!
vihreät liput, green flags. Kuva: Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Liikesivistysrahastolta merkittäviä apurahoja Aalto-yliopiston tutkijoille

Aalto-yliopisto saa yliopistoista suurimman tuen. Apurahan saa 62 projektia ja tuen suuruus on yhteensä 728 400 euroa.