Uutiset

Opiskelijat analysoivat Startup Refugees -järjestön strategiaa ja kokonaistilannetta

Kauppakorkeakoulun opiskelijat tekevät projektitöitä myös muille organisaatioille kuin yrityksille.
opiskelija ja professori, Kauppakorkeakoulu. Kuva: Roope Kiviranta
Kuvan henkilöt eivät osallistuneet tälle kurssille. Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Laskentatoimen vanhempi yliopistonlehtori David Derichs opettaa Management Accounting II -kurssia, joka on yksi isoimmista kandidaattitason kursseista Kauppakorkeakoulussa (noin 200 opiskelijaa suorittaa kurssin vuosittain). Alkuvuoden 2022 kurssilla opiskelijat tekivät projektityön, joka on kurssilla aivan keskeinen, Startup Refugees -kansalaisjärjestölle. Startup Refugees on vuonna 2015 perustettu voittoa tavoittelematon toimija, joka tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Startup Refugeesin verkostoon kuuluu yli 1 000 yritystä, yhteisöä, julkisen sektorin toimijaa, oppilaitosta ja yksilöä.

Kurssin projektityössä tehtävänä oli analysoida avainlukujen valossa järjestön strategiaa ja sen kokonaistilannetta sekä rakentaa organisaatiolle Balanced Scorecard eli suorituskykymittaristo ja strategisen johtamisen työkalu. Lopuksi ryhmien tuli tehdä raportti tulevaisuuden suosituksista järjestön kehittämiseksi.

Case-kurssit ovat tehokas ja vaikuttava oppimistapa 

Opiskelija Tiina-Maija Koskela kertoo, että johdon laskentatoimen kurssit ovat keskeisiä kursseja siksi, että melkein joka työssä törmää tavalla tai toisella yrityksen päätöksenteon tueksi tuotettuihin tietoihin sekä analyyseihin. ”Tämä kurssi ja sillä tehty projektityö kehittivät teoriaosaamisen lisäksi myös käytännön osaamista controllerina, johdolle raportoijana, ja toisaalta johdon näkökulmasta saimme osaamista sekä tukea strategisten päätösten tekemiseen. Koen, että on kaikin puolin hyödyllistä oppia ymmärtämään sekä hyödyntämään kurssilla opittuja asioita, oli oma työtehtävä lähes mikä tahansa.”

Opiskelija Samuli Huusko kertoo, että kurssi oli valinnainen kurssi, mutta hän valitsi sen, koska tiesi, että David Derichsin kurssit ovat erittäin korkeatasoisia. ”Halusin laajentaa osaamistani ja koin, että tällä kurssilla oppisin tärkeitä strategisen johtamisen taitoja.”

Samulin kanssa samaan ryhmään kuulunut Joel Nurminiemi kertoo, että kurssi oli osa hänen kandiopintojaan, joissa hänellä on pääaineena laskentatoimi, ja että tämä kurssi oli luonnollinen jatkumo syksyn 2021 Management Accounting I -kurssille. ”Myös minä olin kuullut, että kurssi on erittäin hyvin rakennettu kokonaisuus, josta jokainen osallistuja varmasti saisi itselleen jotain”.

Startup Refugees -järjestön toiminnanjohtaja Elisa Vepsäläinen kehuu opiskelijoita erinomaisiksi ja David Derichs oli hänen sanojensa mukaan super!

”Saimme konkreettisesti ideoita siihen, kuinka seurata tuloksia ja millaisia indikaattoreita voisimme käyttää. Lisäksi opiskelijoilla oli mielenkiintoisia näkemyksiä työmme seurannasta ja johtamisesta. Saimme todeta, että olemme jo miettineet aivan oikeita asioita ja että strategiamme avautui opiskelijoille hyvin.”

”Oli myös tosi mukava kuulla, että opiskelijat tykkäsivät projektista. Se loi uskoa siihen, että työmme vaikuttaa merkitykselliseltä myös noinkin pätevälle joukolle kuin kurssilla oli. Lisäksi oli kiva nähdä, että pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien työllistäminen, yrittäjyyden tuki sekä tietenkin diversiteettiin ja moninaisuuteen liittyvä työ tuntui selvästi kiinnostavan opiskelijoita.” 

Opettavaista tiimityötä, luovuutta ja yrittäjämäistä otetta

Tiina-Maija arvosti sitä, että opiskelijat saivat pohtia organisaation tilannetta aidoilla tiedoilla. ”Motivaatiota lisäsi myös se, että parhaat työt esiteltiin organisaatiolle eli projektityön raportilla voisi oikeasti olla merkitystä. Saimme myös maistiaisen siitä, mitä työ konsulttina voisi olla, mitä kokonaisuuksien hallinta tarkoittaa, ja millaisia sosiaalisia taitoja tiimityön onnistuminen vaatii.”

”Sain käyttää monipuolisesti omia taitojani ja saimme huomata, miten diversiteetti on etu ryhmätöitä tehdessä. Projektityö vaati kurssilla opitun johdon laskentatoimen osaamisen lisäksi luovuuden valjastamista sekä yrittäjämäistä otetta”, Tiina-Maija kertoo.

Myös Samuli ja Joel nauttivat siitä, että pääsivät soveltamaan teoriaa käytäntöön. ”Projektin aikana saimme myös kokea, millaista on työskennellä yhteisten tavoitteiden eteen hyvin erilaistenkin persoonien kanssa. Opimme myös käytännössä, miten raportin analyysin laatu on avainasemassa, kun analyysiä arvioidaan. Hyvin pureskellut yksityiskohdat lisäävät analyysin luotettavuutta ja antavat kehitysideoita. Lisäksi projektin lopussa tehty vertaisarviointi kurssin muiden ryhmien kesken mahdollisti silläkin tavalla oppimisen toisilta ryhmäläisiltä.”

”Olisi ollut mukavaa, jos joku järjestöstä olisi pystynyt osallistumaan luennoillemme ja keskusteluihimme niillä, sillä meillä olisi riittänyt kysyttävää. Onneksi David osasi vastata moniin pohdintoihimme viikoittaisilla virtuaalisilla luennoilla.”

Kaikki kolme opiskelijaa suosittelevat kurssia kaikille, joita kiinnostaa johdon laskentatoimi ja strateginen johtaminen. ”Teorian oppii parhaiten, kun sitä pääsee heti soveltamaan käytäntöön, ja mikä ihan parhaita: Aalto yhdistää oppimisesta innostuneita ja erittäin motivoituneita ihmisiä eri tutkinnoista ja pääaineesta riippumatta!”

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Lue lisää
Accounting group, Heidi Kouvo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Shcool of Business alumna Riikka Davidkin
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Riikka Davidkin: Vaikuttavuus on työni keskiössä – emme tee mitään, jos sillä ei ole mahdollista ensisijaisesti saada aikaan positiivista vaikutusta yhteiskunnassa

Alumnimme Riikka Davidkin haaveili jo lapsena kansainvälisestä urasta. Nyt New Yorkissa Social Financella impact-rahastoihin sijoittavan tiimin vetäjänä hän kokee suurta merkityksellisyyttä työssään, sillä kokee, että juuri rahoitussektori on parhaiten asemoitunut vaikuttamaan aikamme isojen ongelmien ratkaisemiseen.
Students sitting at Aalto University School of Business
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:
Opinnot Julkaistu:

Uusi 3:n op:n kurssi Mind & Study - hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki tulossa 2. periodissa

Aallon opintopsykologien kehittämä kaikille avoin opintopisteytetty ryhmämuotoinen verkkokurssi alkaa loppusyksystä!
Welcome Evenig 2023 panel discussion.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Uudet Kauppiksen opiskelijat tapasivat alumneja Welcome Evening -tapahtumassa

Uudet Kauppiksen opiskelijat saivat tietoa työelämästä alumneilta Welcome Evening -tapahtumassa.