Tutkimus ja taide

Toteuttaminen

Digimaa-demonstraation toteuttavat Aalto-Yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laitos yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen ja maarakentamisen yritysten kanssa. Tutkimuslaitosten työnjaossa Aalto-yliopisto vastaa taustajärjestelmän ja sen datamallin suunnittelusta (BackEnd), ja Lahden ammattikorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa mobiilin käyttöliittymä -prototyypin (FrontEnd). 
Työmaa
  1. Projektissa kartoitetaan maa-ainessiirron liiketoiminta ja yritysten rooli maarakentamisen hankinta- ja toimitusketjuissa. Toimitusketjussa tunnistetaan tyyppiroolit: maa-ainesten tilaaja, toimittaja, ajojärjestelijä, kuljettaja ja vastaanottaja/tilaaja sekä näiden roolien tekemät tilaukset ja toimitukset. 
  2. Projektitiimi suunnittelee maa-ainesten tilaus-toimitusmallin, ja sen keskeiset palvelutehtävät. Yritykset osoittavat, mitä tehtäviä pilvipalvelun tulee toteuttaa, ja mitä dataa tarvitaan. Tiimi selvittää, millä keinoin maa-ainesten tilaukset ja toimitukset kommunikoidaan yritykseltä ja työntekijältä toiselle. 
  3. Tutkijat järjestävät ”versiokuulemisia” yritysten kanssa. Käyttäjät ottavat kantaa palveluominaisuuksiin ja niiden tarkennuksiin. Sovellukseen iteroidaan palautteiden perusteella lisäominaisuuksia.
  4. Tietomallin suunnittelu perustuu toimijoiden roolien, näiden keskinäisten kommunikaatio- ja viestintäprosessien ja tarvittavan datan määrittelyyn. Tietomallissa eritellään palvelun pääluokat, niiden käyttämä data ja datan suhteet toimitusketjuissa. 
  5. Käyttöliittymän sovellus toteutetaan REST-skaalautuvana pilvipalveluna, jossa käyttöliittymä keskustelee taustajärjestelmän kanssa salatun https-protokollan välityksellä. Tietoturvallinen kommunikointi perustuu avoimeen JSON Web Token (JWT) standardiin (RFC7519). Käyttöliittymä noudattaa Google’n Material Design suunnittelusäännöstöä. Sovellus on komponenttipohjainen www-palvelu, ja se toteutetaan Angular ohjelmistokehyksellä. Digimaan mobiiliapplikaatio ohjelmoidaan hybridisovelluksena Cordova ohjelmistokehyksellä. Taustajärjestelmä koodataan Scala-ohjelmistokielellä.
  6. Sovellus testataan sekä tietoteknisen toimivuuden että käyttäjien tarpeiden perusteella. Tehtävänä on tuottaa yrityksille ideoita vastaavantyyppisten palveluominaisuuksien kehittämiseksi ja testata palvelun liiketoimintaedellytyksiä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan ja kehitetään maarakentamisen raportointipalveluja.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu