Tietoturvapoikkeamien hallinta

Aalto-yliopiston tietoturvaryhmä ja CSIRT-ryhmä (Computer Security and Incident Response Team) käsittelevät Aalto-yliopistoa koskevat tietoturvapoikkeamailmoitukset, avustavat poikkeamien ratkaisemisessa, tutkivat mahdolliset tietomurrot, sekä pyrkivät ennaltaehkäisemään poikkeamien syntymistä.

Katso nämä tietoturvavinkit!

A person checking phone

Tietoturva Aalto-yliopistossa

Muista huolehtia tietoturvastasi!

Palvelut

Ilmoita tietoturvapoikkeamasta

Helpoimmin ilmoitat tietoturvapoikkeamasta tällä sivustolla liitteinä olevilla lomakkeilla. Lomake 1 on ilmoituksen yleinen osa, joka on tarkoitettu kaikille ilmoittajille. Lomaketta ei tarvitse täyttää kokonaan.

Tietoturva

Ominaisuudet

Tietoturvaryhmä pyrkii ennaltaehkäisemään tietoturvapoikkeamien syntymistä ja reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin tietoturvan varmistamiseksi.

Aalto-yliopiston tietoturvaryhmä sekä CSIRT-ryhmä (Computer Security and Incident Response Team) käsittelevät Aalto-yliopistoa koskevat tietoturvapoikkeamailmoitukset, reagoivat niihin soveltuvalla tavalla ja avustavat kohdetta poikkeaman ratkaisemisessa. Osana poikkeamien käsittelyä on kommunikointi tarvittavien sidosryhmien, kuten muiden yliopistojen tietoturvavastaavien, FUNETin ja Ficoran CERT-ryhmien (Computer Emergency Response Team), sekä viranomaisten kanssa. Tietoturvaryhmä raportoi käsitellyistä poikkeamista mm. IT-johdolle sekä RKKR:lle (Aalto-yliopiston Riskienhallinnan ja kokonaisturvallisuuden koordinaatioryhmä).

Tietomurtojen osalta suoritetaan tutkimus, jotta saadaan selvitettyä mitä, miten ja miksi on tapahtunut sekä esitetään löydösten perusteella korjaus- ja suojausehdotuksia yliopiston järjestelmiin. Palveluun kuuluu olennaisena poikkeamien ennaltaehkäiseminen, mm. yleisen tietoturvallisuuden uhkakuvan seuranta ja siihen reagointi sekä yksiköiden ylläpitäjien ja tietoturvavastaavien ohjeistus ja koulutus (ks. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan asiantuntijapalvelut).

Tuki

Tietoturvaryhmän yhteystiedot: [email protected] Palveluun liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa lähetä palvelupyyntö: servicedesk.aalto.fi Käyttäjätuki palvelee IT Servicedeskin aukioloaikoina.

Palvelua tarjotaan vain yliopiston omistamille ja/tai hallinnoimille järjestelmille.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu