Tietotekniikan laitos

Viisivuotinen ERC-rahoitus pyrkii vähentämään kuplautumista sosiaalisessa mediassa

Social Media Aalto University Computer Science

Verkkomedia on olennainen osa modernia yhteiskuntaa sekä julkisen keskustelun näyttämö, joka tuo satojen miljoonien ihmisten mielipiteet kuuluviin. Verkkomediapalvelujen sanotaan purkavan tiedonsaannin esteitä ja edistävän demokratiaa sekä tuovan esille erilaisia näkökulmia, mutta käytännössä tilanne on usein päinvastainen. Sosiaalisen median käyttäjät suosivat sisältöjä, jotka ovat yhdenmukaisia heidän maailmankuvansa kanssa, ja altistuvat siten vähemmän päinvastaisille mielipiteille. 

Aalto-yliopiston tietotekniikan professori Aristides Gionis näkee kuplautumisen tutkimisen ja siihen puuttumisen tärkeäksi, jotta sosiaalisen median alustat eivät entisestään vahvistaisi käyttäjien olemassa olevia näkemyksiä.

Uudessa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamassa viisivuotisessa hankkeessa professori Gionis tutkimusryhmineen pyrkii selvittämään sosiaalisen median kaikukammioiden muodostumista ja kehittämään menetelmiä näkökulmien rikastamiseksi.

”Keskitymme tiettyihin valikoituihin aihepiireihin tutkimuksen konkretisoimiseksi sekä saadaksemme paremman käsityksen taustalla vaikuttavista sosiaalisista ilmiöistä. Pyrimme kehittämään menetelmiä, joita voi soveltaa laajasti ja aihepiiristä riippumatta sosiaalisen median kentässä, kuten politiikassa, ajankohtaisissa tapahtumissa tai yhteiskunnallisessa keskustelussa,” professori Gionis sanoo.

Akateemisen yhteisön lisäksi professori Gionis pyrkii sitouttamaan aktiivisia verkkoviestijöitä mukaan työhön.

”Pyrimme yhteistyöhön sekä kansainvälisten sosiaalisen median yhtiöiden, että paikallisten mediayritysten kanssa. Sitoutumisen myötä toivomme esimerkiksi voivamme parantaa harkintaa verkkoviestinnässä.”

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu