Teaching Lab

Aika & Paikka

Tällä tarkoitetaan niitä ajankohtia ja sijainteja, joissa opetus tapahtuu, oli se sitten fyysisesti luokkahuoneessa tai verkkoympäristössä. Ajan ja paikan on oltava käytännöllisiä sekä selkeästi sovelluttava kurssin kontekstiin.
Teaching Lab / Time & Space
Format

Format

What is the format of teaching and learning?

Teaching Lab
Schedule

Schedule

What is the concrete schedule?

Teaching Lab
Narrative

Narrative

What is the story?

Teaching Lab
Places

Places

Where does the teaching and learning take place?

Teaching Lab
Workspace

Workspace

Where can students work?

Teaching Lab
Experiences

Experiences

What are the experiences delivered to students?

Teaching Lab
Format

Formaatti

Mikä on opetuksen ja oppimisen formaatti?

Opetuksen ja oppimisen formaatti voi olla luento, pienryhmäohjaus, esitelmä tai työpaja. Formaatin tulee tukea monipuolisia osaajia sekä haastepohjaista oppimista. Harkitse ryhmätyön sekä aitojen työelämän haasteiden integroimista osaksi kurssin formaattia.

Schedule

Aikataulu

Mikä on kurssin konkreettinen aikataulu? 

Kurssiaikataulusta pitää tulla selväksi missä ja milloin kurssi pidetään. Mikä on kurssin kesto? Lisäksi jaa päivittäiset/viikoittaiset/kuukausittaiset kurssitehtävät ja sisällytä niihin läpinäkyvyys sekä mahdolliset muutokset aikatauluun. Pidä huoli siitä, että aikataulu on aina saatavilla ja päivitetty.

Narrative

Narratiivi

Mikä on kurssin narratiivi? 

Tarinat luovat merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Jos kurssin ympärille on rakentunut onnistunut narratiivi, opiskelijat ovat todennäköisemmin ahkerampia ja motivoituneempia oppimaan tiiminä, sillä he jakavat saman päämäärän.

Places

Paikat

Missä opetus ja oppiminen tapahtuvat?

Mieti fyysisiä luokkahuoneita ja opetussaleja mutta myös verkko-oppimista. Onko oppilailla mahdollisuus oppia opetustuntien ulkopuolella tai muualla kuin yliopiston tiloissa? Huomioi, että opetuspaikan (fyysinen tai verkko) on oltava helppopääsyinen ja selkeä opiskelijoille.

Workspace

Työtila

Missä opiskelijat voivat työskennellä?

Työtilojen tulee olla helppopääsyisiä, siellä tulee olla Wifi yhteys sekä tuoleja että pöytiä. Näiden tilojen tulisi mieluiten sijaita kampusalueella. Myös innovatiivisten ja luovien työtilojen käyttö on mahdollista, mikäli se sopii kurssin rakenteeseen.

Experiences

Kokemukset

Minkälaisia kokemuksia opiskelijoille teetetään? 

Oppimisessa koetut kokemukset luovat tehokkaita tuloksia, kun opiskelijat näkevät oppimisprosessin jännittävänä ja tarkoituksellisena. Innosta opiskelijat osallistumaan, luomaan, ideoimaan ja vaihtamaan ajatuksia toistensa kanssa motivaation ja kurssin arvon lisäämiseksi.

Teaching Lab suunnittelupakkaus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu