Tapahtumat

Väitös visuaalisen kulttuurin alalta: TaM Henriikka Huunan-Seppälä

Miksi groteskit kuvat, ruumiit ja väkivalta vetävät ihmisiä puoleensa? Mitä vaikutuksia groteskilla
kuvastolla on kulttuuriimme?
Väitöstutkimuksen mukaan groteskeilla representaatioilla on ainutlaatuinen kyky muokata
asenteita ja arvostuksia sekä idealisoivia ja syrjiviä rakenteita. Keskeisenä kysymyksenä on
groteskin kuvaston rooli suhteessa kulttuurisiin normeihin: tabuihin ja ihanteisiin sekä pelkoihin ja
fantasioihin.

TaM Henriikka Huunan-Seppälä esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Unfolding the Unexpressed: The Grotesque, Norms and Repressions perjantaina 14. joulukuuta 2018.

Vastaväittäjä: PhD prof. Noël Carroll, City University of New York

Kustos: Max Ryynänen

Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Miksi groteskit kuvat, ruumiit ja väkivalta vetävät ihmisiä puoleensa? Mitä vaikutuksia groteskilla
kuvastolla on kulttuuriimme?

Väitöstutkimuksen mukaan groteskeilla representaatioilla on ainutlaatuinen kyky muokata
asenteita ja arvostuksia sekä idealisoivia ja syrjiviä rakenteita. Keskeisenä kysymyksenä on
groteskin kuvaston rooli suhteessa kulttuurisiin normeihin: tabuihin ja ihanteisiin sekä pelkoihin ja
fantasioihin.

Laajasti ymmärrettynä groteski viittaa kategoriarikkomukseen. Tästä esimerkkejä ovat hirviöt,
noidat ja vampyyrit, joissa sekoittuu ihmismäisiä ja yliluonnollisia piirteitä. Groteskia määrittävät
myös ruumiin rajojen ylitykset mm. silpomisten, ahmimisten ja irstailujen myötä.

Väitöskirjassa tarkastellaan nykykulttuurissa laajalle levinneitä groteskeja, karnevalistisia ja
abjekteja kuvastoja. Tutkimus pureutuu groteskin ruumiin elokuvallisiin esityksiin, joita ovat
mielikuvitukselliset, hirviömäiset, ihanteista poikkeavat, karikatyyriset, groteskisti sukupuolistetut
ja silvotut ruumiit.

Kirja lähestyy aihetta seitsemän elokuvan kautta: Pink Flamingos, Antichrist, Alien:
Resurrection, Fight Club, Kill Bill, Satyricon
ja The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover.
Huomion kohteena ovat niljakkaat hirviöt ja ihmis-eläin-hybridit; sairaat mielet ja runnellut ruumiit;
saasta ja rivoudet; sadistinen terrori ja masokistinen nautinto.

Paljastaakseen yhteiskunnallisia piileviä rakenteita tutkimus tukeutuu psykoanalyyttiseen
teoriaan, feministiseen teoriaan, semiotiikkaan ja estetiikkaan. Näiden avulla käsitteellistetään
marginaaleja aina esteettisestä poikkeavuudesta ideologian sokeisiin pisteisiin ja psyyken synkkiin
syvyyksiin.

Väitöskirja tarjoaa uudenlaisen näkökulman groteskin ja normien vuorovaikutussuhteeseen
esimerkiksi sukupuoleen, ikään ja ulkonäköön liittyen. Tutkimus osoittaa, kuinka groteski sekä
vahvistaa että purkaa tabuja, ihanteita, myyttejä ja stereotypioita; kuinka se rakentaa ja hajottaa
identiteettejä sekä järjestelee uudelleen kategorioiden rajoja. Groteski rajaa sen, mitä pidetään
normaalina tai epänormaalina, haluttavana tai halveksittavana. Ruumiillistaessaan ideologioita ja
valtahierarkioita groteskilla on suuri vaikutus identiteetti- ja sukupuolikysymyksiin sekä
yhteiskunnallisten erojen muotoutumiseen.

Unfolding the Unexpressed osoittaa, kuinka representaatiot kytkeytyvät tietoisiin ja
tiedostamattomiin ajatusmalleihimme, pelkoihimme ja fantasioihimme. Tutkimus havainnollistaa,
kuinka groteskia voidaan käyttää vaikuttavana visuaalisen viestinnän välineenä.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksessa, Otaniementie 14, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu