Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, YTM, MAPP Emilia Elisabet Lahti

Inhimillisen läsnäolon kokemus sekä lempeä arvokkuus synnyttävät mahdollisuuden rakentavan sisun kokemiseen
A woman joggin by the sea

 Väitöskirjan nimi: Sisu as guts, grace and gentleness: A way of life, growth, and being in times of adversity

Ihmisillä on erityisiä voimavaroja, joiden avulla he voivat mittavaa kestävyyttä vaativissa tilanteissa ylittää omat ennalta olettamansa rajoitukset. Sisu on ikivanha suomalainen nimeke tuolle laadulle, joka on syvempää kuin pelkkä periksiantamattomuus. Tässä ensimmäisessä väitöskirjalaajuisessa sisututkimuksessa ilmiötä hahmotellaan usealla erilaisella jäsennysmenetelmällä. Empiria perustuu kyselytutkimuksen kautta saadulle aineistolle sekä laajaan autoetnografiseen materiaaliin mitä tekijä on kerännyt. Työ selvitti sisun ydintä alun perin kyselytutkimuksen kautta pyrkimyksenään jäsentää ilmiön käsitteellisiä peruspiirteitä. Tutkimuksessa omaksuttu epistemologinen ja ontologinen näkökulma tulkitsee tiedon ja ihmisen ymmärryksen jatkuvasti kehittyvinä ilmiönä, joka syntyvät kokemuksen ja toiminnan kautta. Tämän vuoksi tutkimus sisälsi hermeneuttis-fenomenologisen osan, johon kuului autoetnografinen kenttätyövaihe. Sen kaksi osaa olivat Uuden-Seelannin päästä päähän ulottunut 2400 km/50 päivän ultrajuoksu- ja pyöräilymatka sekä residenssi pohjoiskiinalaisessa taistelulajiakatemiassa. Näiden kontekstien kautta haettiin ymmärrystä sisun kokemuksesta eletyn elämän arvaamattomassa ja toisinaan ankarassa kokemusmaailmassa eikä vain toissijaisten tai jälkikäteen analysoitujen lähteiden kautta pääteltynä.

Sisu on tutkimuksen perusteella erityislaatuista päättäväisyyttä, jolla on samalla erityinen kehollinen dimensio eikä se siis rajoitu pelkkään kognitioon ja mielenlujuuteen. Tämän lisäksi sisu on kapasiteetti, joka liiallisena tai tasapainottomana voi synnyttää ympärilleen armottomuutta ja johtaa siihen, että yksilön tai ryhmän voimat ehtyvät. Rakentava tai lämmin sisu viittaa sisuun harmonisena ominaisuutena, johon kuuluu elämän, oman itsen ja muiden kohtaaminen armottomuuden sijaan työssä kuvatun erityisen arvokkuuden kautta. Väitöskirjan aineistona olleiden ultrajuoksujen ja kamppailulajeihin liittyvän harjoittelun kautta koettuna sisussa on kyse hetkessä tapahtuvasta, mutta samalla dynaamisesta voiman löytämisestä, jossa sisun kokemus voi olla samaan aikaan ruumiillinen, henkinen ja eksistentiaalinen.

Sisun hahmottaminen tällä tavoin kutsuu lähestymään vastoinkäymisten ja vaativien tavoitteiden navigointia arjessa tavalla, joka henkii luottamusta, antautumista ja samalla tietoisuutta omista resursseista ja niiden muutoksista, enemmän kuin jatkuvaa eteenpäin puskemista tai voittamista hinnalla millä hyvänsä. Sisu ei myöskään ole pelkkä yksilön ominaisuus. Sisu on toki yksilössä asuva potentiaali, joka mahdollistaa elämän jatkuvuuden äärimmäisellä hetkellä, mutta tuo voima tulee osin eläväksi ihmisten välisen inhimillisen vuorovaikuttamisen ja siitä parhaimmillaan syntyvän psykologisen turvan tilassa. Systeemiäly, johon kuuluu vastuu oman toiminnan kehittämisestä "oman ajattelun ajattelun" sekä systeemien laajempien mahdollisuuksien toteutumiseen vaikuttavien yhteyksien ymmärtämisen kautta, on väitöskirjassa käytetty viitekehys, minkä kautta lämpimän sisun löytämistä arjessa lähestytään.

Vastaväittäjä: tohtori Timothy Lomas, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Yhdysvallat

Kustos: professori (emer.) Esa Saarinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: