Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, TkL Matti Mäkelin

Digimurroksen vaikutus strategioihin ja rakenteisiin - esimerkkinä mobiiliala

Tekniikan lisensiaatti Matti Mäkelin väittelee perjantaina 16.8.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Digital transformation as expanding strategy and structure" tutkittiin digitaalista transformaatiota strategian ja rakenteen laajenemisena luomalla uusia menetelmiä ja soveltamalla niitä mobiilialaan globaalilla, Suomen markkinan ja Nokian tasolla.

Digitalisaatio on luonut ja siirtänyt arvoa useassa syklissä (tietokoneet, Internet, mobiili Internet) ja ulottuvuudessa (markkina-arvo, liikevaihto, asiakasarvo, geo- ja aluepolitiikka). 2010-luvulla arvokkaimmiksi yrityksiksi nousivat yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset nettiyhtiöt, jotka loivat asiakasarvoa ilmaispalveluina ja valinnanvapautena perustana data ja asiakastarpeiden oppiminen. Jo 1990-luvulla ekosysteemien ennakoitiin voittavan yritys- ja toimialastrategiat. Väliin mahtui vuoden 2000 romahdus, jolloin johtamismuoti palasi perusasioihin ja yrityspalveluihin. Väitös käsittelee digitalisaatiota teollistumiseen verrattavissa olevana ilmiönä. Tämä lähtökohta päivittää Chandlerin kuvaamat laajenevat strategiat ja rakenteet sekä Schumpeterin kapitalismin dynamiikkaa, johtajuutta ja monitasoisuutta korostavan systeeminäkemyksen. Tulos esitetään menetelminä, jotka on syntetisoitu kokemuksesta ja kirjallisuudesta mallintamaan dynamiikkaa ja kausaliteettia yritysten, verkostojen, toimialojen ja ekosysteemien tasoilla.  Tapausesimerkki on mobiilialan transformaatio globaalin toimialan, Suomen telemarkkinan ja alan johtavan yrityksen Nokian tasoilla.  Toimiala-analyysi perustuu mobiilialan maailmankongresseihin (MWC) 2001-2015. Vuoteen 2006 asti Internet oli tunnettu tuntematon, joka tiedettiin nimeltä mutta ei ymmärretty. Ala katsoi itään eikä Yhdysvaltoihin ja Internetiin. Vuoden 2007 MWC avauspuhe tunnusti, että ala on häviämässä tulevaisuuden Internetille. Reagointi oli kuitenkin hidas.  Toimiala-analyysiä syvennetään tarkastelemalla Suomen markkinaa ja Nokiaa. Tutkimus osoittaa, että mobiilialalta puuttui Internet-näkemys ja se noudatti klassisia analogia-ajan oppeja. Lopussa hahmotellaan digitalisaation teoriaa ja esitetään käytännön johtopäätöksiä. Menetelmiä tulee soveltaa keskeisillä aloilla kuten kauppa, rahoitus, asuminen, liikkuminen, energia ja terveys.

Vastaväittäjä: professori Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University, Yhdysvallat

Kustos: professori Riitta Smeds, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8659-0

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu