Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Mikael Öhman

Suunnittelutieteellä yhteiskuntaa hyödyttävää tutkimusta

Diplomi-insinööri Mikael Öhman väittelee torstaina 23.5.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa AS2, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjassa “Design science in operations management: extracting knowledge from maturing designs” tutkittiin miten suunnittelutiede voi ratkaista operaationjohtamisen alaa varjostavan relevanssiongelman.

Operaatioiden johtamisen alalla, tutkijat ovat jo pitkään olleet huolissaan tutkimuksen vaikuttavuudesta. Vaikka tavoitteena on tehdä yrityksiä ja yhteiskuntaa hyödyttävää tutkimusta, tuloksia hyödynnetään harvoin käytännössä. Suunnittelutiede, joka lähtee liikkeelle käytännön muutoksen tarpeesta tai potentiaalista, nähdään operaatioiden johtamisen alalla lupaavana ratkaisuna kyseiseen relevanssiongelmaan.

Väitöskirjassa käsitellään suunnittelutieteen edellytyksiä tuottaa yhteiskunnan ja yritysmaailman kannalta tarpeellista ja vaikuttavaa tutkimusta operaatioiden johtamisen alalla. Väitöskirja koostuu neljästä erillisestä suunnittelutieteellisestä tutkimuksesta, jossa tehtiin tarve- ja potentiaalilähtöistä tutkimusta yhteistyössä suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. Näiden tutkimusten perusteella väitöskirjassa luodaan viitekehys, jonka tarkoituksena on ohjata suunnittelutieteellistä menetelmäkehitystä niin että se tähtää nimenomaan uusien, hyödyllisten ratkaisujen ja toimintatapojen luomiseen ja ymmärtämiseen.

Väitöskirjassa tunnistetaan myös kolme tutkimusmenetelmällistä haastetta joiden käsittelyä relevantti suunnittelutieteellinen tutkimus edellyttää. Ensiksi, käsitys tutkittavasta ratkaisusta, ja ratkaisun rajaus, saattaa muuttua tutkimuksen aikana. Toiseksi, tutkimuksessa käytettävän tiedon hyödyllisyys riippuu siitä mitä se kertoo tutkittavasta ympäristöstä, eikä esimerkiksi siitä miten objektiiviseksi se mielletään. Kolmanneksi, tutkijan objektiivisuus on korkeintaan pyrkimys, josta seuraa, että itsereflektion tulisi olla oleellinen osa tutkimustiedon kommunikointia. Näiden tulosten kautta, väitöskirja ohjaa operaatioiden johtamisen tutkimusta suuntaan jossa sen hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta ei tarvitsisi kyseenalaistaa.

Vastaväittäjät: emeritusprofessori Joan Ernst van Aken, Technische Universiteit Eindhoven, ja prof. dr. H. A. Akkermans, Tilburg University, Alankomaat

Kustos: professori Jan Holmström, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8487-9

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu