Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, Teemu Kämäräinen, DI

Kohti huomaamatonta viivettä latenssikriittisissä mobiilisovelluksissa
CS_defence_2 photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjassa  "Towards imperceivable delay in latency critical mobile applications" tutkittiin mittausten avulla viiveen muodostumista koko viiveketjussa asiakaslaitteesta palvelimelle latenssikriittisissä mobiilisovelluksissa. Työssä tutkittiin palvelinpuolen arkkitehtuurin vaihtoehtoja, palvelinkeskusten määrän vaikutusta kokonaisviiveeseen, sekä asiakaslaitteen paikallisia viiveitä.

Matkapuhelinverkkojen liikenteestä yli puolet aiheutuu videopalveluista, jotka palveluntarjoaja yleensä tarjoaa keskitettyjen pilvipalveluiden kautta. Perinteisten videopalveluiden rinnalle on syntynyt viime vuosina uusi latenssikriittisten sovellusten joukko, jotka voivat myös hyötyä pilvijakelusta. Näitä sovelluksia ovat esimerkiksi mobiilipilvipelaaminen ja lisättyä ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävät sovellukset. Kaikille sovelluksille on yhteistä tarve erittäin lyhyelle viiveelle käyttäjän syötteestä järjestelmän vasteelle.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan mittausten avulla viiveen muodostumista koko viiveketjussa asiakaslaitteesta palvelimelle. Työssä on toteutettu Euroopan laajuinen viivetutkimus, jossa määritetään palvelinkeskusten määrän vaikutus kokonaisviiveeseen. Työssä tutkitaan myös palvelinpuolen arkkitehtuurin vaihtoehtoja ja asiakaslaitteen viivemittauksiin esitetään uusia menetelmiä, joiden avulla viiveet voidaan mitata tarkasti ja tehokkaasti.

Lisäksi työssä esitellään tapoja, joilla etärenderöinti voidaan laajentaa myös virtuaalitodellisuuden sovelluksiin piilottamalla viive käyttäjältä. Tässä työssä esitettyjen tulosten avulla palveluntarjoaja pystyy paremmin suunnittelemaan järjestelmänsä arkkitehtuurin ja hajauttamisen tarjottavien sovellusten viiverajojen perusteella.

Vastaväittäjänä toimii professori Gwendal Simon, IMT Atlantique, Ranska

Kustos: professori Antti Ylä-Jääski, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Teemu Kämäräinen, tietotekniikan laitos, p. 040 7600 684, [email protected]

Elektroninen väitöskirja:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8767-2 

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä viimeistään kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla, Konemiehentie 2, Espoo

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: