Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Meeri Mäkäräinen

Monipuolinen tunneilmaisu tuo elävyyttä virtuaalihahmolle
CS_defence_2 photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjassa "Blending and Exaggeration of Animated Facial Expressions of Emotion" tutkittiin sitä, miten virtuaalihahmojen tunneilmaisusta voidaan tehdä monipuolisempaa yhdistelemällä ja liioittelemalla niiden kasvonilmeitä.

Virtuaalihahmojen kasvonilmeisiin sisältyvät tavallisesti niin kutsutut perusilmeet ilo, suru, viha, pelko, yllätys ja inho. Uudella ihmiskasvojen lihaksiin perustuvalla menetelmällä perusilmeitä voidaan yhdistellä keskenään, ja näiden yhdistelmäilmeiden avulla voidaan ilmaista monipuolisempia tunteita, kuten häpeää, vahingoniloa tai järkytystä. Lisäksi kasvonilmeitä liioittelemalla voidaan tehostaa virtuaalihahmojen tunteiden ilmaisua, mutta liioittelun taso on suhteutettava hahmon realistisuuteen. Mitä pelkistetympi hahmo, sitä enemmän liioittelua tarvitaan saman tunteen ilmaisemiseksi.

Jos virtuaalihahmon eri ominaisuuksien välillä on epäsuhta, esimerkiksi epäluonnollisen paljon liioiteltu ilme realistisen hahmon kasvoilla, se voi saada hahmon näyttämään häiritsevällä tavalla oudolta. Tätä ilmiötä kutsutaan nimellä outo laakso. Aiemmin outo laakso -ilmiöön on ajateltu liittyvän ensisijaisesti kielteisiä tunteita, kuten pelkoa ja inhoa. Tämä väitöskirja nostaa outo laakso -ilmiöstä esille uuden puolen: joissain tapauksissa oudon näköiset hahmot koetaan pelottavan sijasta huvittavina. Niinpä outo laakso on tunnevaikutuksiltaan monipuolisempi ilmiö kuin aiemmin on ajateltu.

Vastaväittäjänä toimii professori Göte Nyman, Helsingin yliopisto

Kustos on professori Tapio Takala, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Meeri Mäkäräinen, Tietotekniikan laitos, p. 040 744 9563, [email protected]

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8813-6

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla Konemiehentie 2, Espoo.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: