Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Eemeli Leppäaho

Useiden lähdeaineistojen mallintaminen lääkevaste- ja aivokuvantamiskokeissa
CS Building Aalto University

DI Eemeli Leppäaho väittelee perjantaina 12.10.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa F239a, Otakaari 3, Espoo. Väitöskirjassa ”Bayesian Multi-View Factor Models for Drug Response and Brain Imaging Studies” tutkittiin useiden toisiinsa liittyvien datalähteiden mallintamista. Sovelluksissa lääkevaste- ja aivokuvantamiskokeisiin näytettiin kehitettyjen mallien hyödyllisyys.

Nykyteknologia mahdollistaa laajojen aineistojen keräämisen useista toisiinsa liittyvistä datalähteistä. Väitöskirjassa tutkitaan, kuinka eri datalähteiden keskinäisiä suhteita voidaan mallintaa, jotta korkeaulotteisista mittauksista saataisiin ihmiselle tulkittavaa tietoa ja pystyttäisiin ennustamaan puuttuvia arvoja.

Väitöskirjassa laajennetaan perinteisiä dataa kuvaavia malleja useiden lähdeaineistojen analyysiin. Esiteltyjä koneoppimismalleja sovelletaan lääkevaste- ja aivokuvantamiskokeisiin, joissa käsitellään suuria määriä dataa monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. Kehitettyjen mallien avulla saadaan aiempaa tarkempia tuloksia useiden datalähteiden mallintamisessa molemmilla sovellusalueilla sekä simuloiduilla aineistoilla.

Väitöskirjan lääkevastesovelluksissa onnistuttiin assosioimaan samankaltaisia lääkkeitä niiden aiheuttamien vasteiden perusteella ja havaittiin tunnettuja syöpägeenejä, jotka olivat yhteydessä solujen lääkeherkkyyteen. Aivokuvantamisaineiston analyysissä eroteltiin aivoaktiivisuuden osatekijöitä ja tutkittiin perimän vaikutusta niihin. Lisäksi useiden koehenkilöiden mittauksia hyödynnettiin väitöskirjassa tavalla, joka sallii joustavasti myös koehenkilöiden välisiä eroavaisuuksia.

Vastaväittäjä: Dr. Irina Rish, T.J. Watson Research Center, Yhdysvallat

Kustos: professori Samuel Kaski, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8185-4

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu