Tapahtumat

Väitös tietoliikennetekniikan alalta, DI Risto Öörni

Väitöksen nimi on “Agile Evaluation Methods for Intelligent Transport Systems – Definitions of Agile Charasteristics and Assessment Criteria”
"Ketteriä arviointimenetelmiä älyliikenteen sovelluksille – arviointimenetelmän ketterät ominaisuudet ja ketteryyden mittarit"

Älykkään liikenteen sovellusten ja palveluiden onnistunut käyttöönotto edellyttää tietoa sovellusten vaikutuksista, teknisestä toimivuudesta sekä muista ominaisuuksista kuten yhteentoimivuudesta. Arviointiin käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, aika ja datan määrä ovat yleensä kuitenkin rajallisia. Arviointimenetelmien tulisi kyetä myös joustavasti mukautumaan arviointityön aikana tapahtuviin muutoksiin hankkeissa. Aikaisemmassa tutkimuksessa onkin tunnistettu tarve entistä ketterämpien arviointimenetelmien kehittämiselle.

Työssä määritellään ketteryyden osatekijät älyliikenteen sovellusten arviointiin käytettäville menetelmille, mittarit ketteryyden eri osatekijöille sekä ehdotetaan määritelmää ketterälle arviointimenetelmälle. Edellä mainitut tulokset validoitiin soveltamalla niitä seitsemään eri arviointimenetelmään työhön sisältyvässä seitsemässä eri tapausesimerkissä. Tapausesimerkkeihin sisältyi älykkään liikenteen sovellusten vaikutuksia, yhteiskuntataloudellisia hyötyjä, teknistä toimivuutta, eri järjestelmien yhteentoimivuutta sekä käyttäjien hyväksyntää käsitelleitä arviointitutkimuksia.

Vastaväittäjänä toimii professori Dago Antov, Tallinn University of Technology, Viro

Kustos on professori Jyri Hämäläinen,  Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos.

Väitöskirjan verkkosivu

Väittelijän yhteystiedot: Risto Öörni, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, PL 1000, 02044 VTT, p. +358 40 724 2614, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu