Tapahtumat

Väitös taidekasvatuksen alalta, TaM Marika Tervahartiala

Väitöskirjan nimi on: Tietämisen viivoilla. Piirros tietäjänä ja piirtäminen tutkimusmetodologiana
Press picture of the doctoral student

TaM Marika Tervahartiala väittelee 16.12.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, taiteen ja median laitoksella salissa AS1, Maarintie 8, Espoo, ja etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "Tietämisen viivoilla. Piirros tietäjänä ja piirtäminen
tutkimusmetodologiana".

Vastaväittäjä: Prof. Mirka Koro, Arizona State University, USA
Kustos: Prof. Anniina Suominen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen ja median laitos

Väitöstilaisuus järjestetään myös etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/67754267977
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Piirtäminen on tietämistä, mutta millaista tietämistä? Kuka piirtämisessä tietää, mitä ja miten?

Marika Tervahartialan taidekasvatuksen alan väitöstutkimus lähestyy kysymyksiä piirtämisen tietämisestä ja piirtämällä tietämisestä neljän tutkimusartikkelin näkökulmasta. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen piirrosta ei nähdä vain menetelmänä, vaan väitös luo ymmärrystä piirroksesta metodologiana.

Tutkimuksen tuloksena hahmottuu ihmistutkija-piirtäjän rinnalla piirtävä ja tutkiva abstrakti entiteetti Piirros. Sen sarjakuvamainen visuaalinen hahmo näyttäytyy yli neljässäsadassa viivapiirroksessa. Tutkijalle kuva kuvalta paljastuva Piirroksen olennoisuus vaatii piirtämisen tutkimuseettisten kysymysten, julkaisukäytäntöjen ja koko aiemman tietämyksen uudelleen tarkastelua. Piirtäminen on hidasta käsin tekemällä käsittämistä. Tutkimus kuvaa miten Piirros vaatii tutkija-tekijältä ja katsojalta arvottamatonta läsnäoloa epämukavuuden ja -varmuuden kohtaamista sekä jo tiedetystä irrottautumista.

Tervahartialan pitkäkestoinen ja piirrosaineistoltaan laaja (yli 1500 piirroskuvaa) tutkimus tarkastelee filosofisesti kuvan ja sanan suhdetta. Työn lopputulemana ovat kuvan ja sanan uutta ymmärrystä tuottavat sisällölliset ja julkaisumuotoon asti ulottuvat tasa-arvoiset yhteentulemiset. Väitöskirja-esineen erityinen muoto on yksi tutkimuksen käsinkosketeltavista tuloksista korttipakkamuotoisen osajulkaisun ohella.

Kirjan vasemmanpuoleiset kuvasivut ovat Piirroksen. Tutkimusteksti, joka haastaa perinteisen väitöskirjan rakenteen ja ulkoisen muodon, kulkee erillisillä oikeanpuoleisilla sivuilla. Tämä Piirroksen tietämisen tapaa kunnioittava julkaisumuoto tarjoaa lukijan osallisuutta ja toimijuutta korostavan tavan lähestyä tutkimusta, joka poikkeaa tavanomaisesta tiedejulkaisemisesta. Kuvien esiin piirtyvä ymmärrys kutsuu lukija-katsojan mukaan merkitysten rakentamiseen. Väitöksessä kehitetyt uudenlaiset taidelähtöiset julkaisutavat tekevät tutkimuksesta saavutettavaa tiedeyhteisön ulkopuolisille yleisöille.

Piirtäen tietäminen ja Piirroksen tietäminen purkavat ihmiskeskeistä ajattelua. Ne osoittavat taiteellisen tutkimuksen toisin tietämisen mahdollistuvan Piirroksessa, sen kautta ja avulla. Tarvitsemme tutkivan piirtämisen kaltaisia taiteellisen tietämisen tapoja ratkaistaksemme ihmiskunnan ongelmia, joihin perinteiset tietämisen tavat yksin eivät tarjoa vastauksia.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti

[email protected]

Puhelinnumero

+358443803532

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu