Tapahtumat

Väitös taidekasvatuksen alalta: FM Mikko Snellman

Väitöstutkimus käsittelee nykytaiteen oppimisen mahdollisuuksia affektiivisen ja materiaalisen näkökulman kautta. Keskeisenä tutkimuslinjana toimii ajatus subjektiviteetista ekologiana.

FM Mikko Snellman esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Kaikuja pimeästä-hämärästä metsästä. Affekti nykytaiteen oppimisen äärellä ja subjektiviteetin ekologia(ssa) perjantaina 23. marraskuuta 2018.

Vastaväittäjä: prof. Eeva Anttila, Taideyliopisto

Kustos: prof. Helena Sederholm

Lisätietoa väitöksestä:

Kaikuja pimeästä-hämärästä metsästä kysyy, miten nykytaidetta voisi oppia ja opettaa sekä millaisen affektiivis-materiaalisen territorion se avaa. Tämä nomadinen ja taidelähtöinen tutkimus rakentuu pääosin eteläpohjalaisen kuvataidekoulun nykytaidetyöpajan kokemuksista oppilaiden, opettajan ja tutkijan näkökulmasta katsottuina.

Performanssin, ympäristötaiteen ja muunkin nykytaiteen oppiminen ja tekeminen vaatii heittäytymistä opettajalta ja oppilailta. On ajateltava uudelleen, jopa ihmisen subjektiviteettia. Mitä kaikkea meistä voikaan vielä tulla? Outouden kohtaaminen itsessä ja muissa vie pois turvallisesta, mutta avaa uusia mahdollisuuksia ja yhteyksiä. Hiljaisuus on tällöin yksi tehokas keino haastaa oppimisen ja opettamisen normalisoivaa, kontrolloitua tilaa. Toisia ”menetelmiä” voisivat olla on pimeän metsän maalausnäyttely tai performanssi kadulla. Näitä molempia kokeiltiin kuvataidekoulun työpajassa.

Affekti toimii omalakisesti yllättäen ja nyrjäyttäen tutun pois raiteiltaan. Se on kehollinen ja materiaalinen intensiteetti, joka vaikuttaa myös taiteessa. Nykytaide avoimena tilana ja eettis-esteettisenä toimintana yllyttää meitä kokeellisuuteen ja kokemuksellisuuteen, jotka tarjoavat syviä ja meitä uudistavia affektiivis-materiaalisia voimia.

Tutkimus haastaa perinteistä oppimista ja myös opettamista avaamalla uusia outouden tuntemuksia ja kokemuksia itsessä, toisissa ja ympäristössä. Tämä muutostila on myös vastapainoa yhteiskunnan kontrollointitarpeelle ja globaaleille uhkakuville.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksessa, Otaniementie 14, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: