Tapahtumat

Väitös sähkömekaniikan alalta, DI Brijesh Upadhaya

Väitöskirjan nimi on: Models of Magnetic Anisotropy for Non-oriented Silicon Steel Laminations of Electrical Machines

DI Brijesh Upadhaya väittelee 21.10.2022 klo 12 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, sähkötekniikan ja automaation laitoksella, salissa TU1, Maarintie 8, Espoo, sekä etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "Models of Magnetic Anisotropy for Non-oriented Silicon Steel Laminations of Electrical Machines".

Vastaväittäjät
Dr. Ir. François Henrotte, University of Liège, Belgia
Dr. Afef Kedous-Lebouc, Grenoble Electrical Engineering Laboratory G2Elab, Ranska

Kustos:
Prof. Anouar Belahcen
, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan ja automaation laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65202388248
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Sähkökoneen suunnittelu vaatii koneen tehohäviöiden tarkkaa mallintamista. Merkittävä osa häviöistä syntyy koneen rautaosissa, yleisimmin piiteräslevyissä. Piiteräksen magneettisen käytöksen mallintaminen onkin välttämätöntä entistä tehokkaampien ja kompaktimpien koneiden rakentamiseksi.

Piiteräslevyt ovat magneettisesti merkittävän anisotrooppisia, mitä ei kuitenkaan yleensä oteta suunnitteluprosessissa huomioon - sen sijaan numeeriset analyysityökalut olettavat rautaosat isotrooppisiksi. Levyjen isotrooppisuus voikin vaikuttaa magneettikentän käytökseen sekä lisätä rautahäviöitä. Anisotropian tarkka mallintaminen ja lisääminen suunnittelutyökaluihin on siten tarpeen.

Tämä työ esittelee erilaisia anisotrooppisia, numeeriseen laskentaan sopivia materiaalimalleja (anhystereettinen reluktiivisuus, Jiles-Atherton- ja energiapohjainen malli). Mallit verifioidaan mittaustulosten avulla. Lisäksi mallien soveltuvuutta sähkökoneen suunnitteluprosessiin demonstroidaan elementtimenetelmällä.

Väittelijän yhteystiedot:

Email [email protected]
Mobile +358468449020
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu