Tapahtumat

Väitös rakennustekniikan alalta, Vincent Kuo, M.Sc. (Eng.)

Tekoäly avaa uusia ovia tekstimuotoisen datan hyödyntämiseen arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakennustekniikan alalla.
intelligent systems and knowledge management in civil engineering

Vincent Kuo, M.Sc. Eng, väittelee 22.3.2019 kello 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella, aiheesta Piilevä semanttinen analyysi rakennustekniikan tiedonhallinnassa. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Latent Semantic Analysis for Knowledge Management in Construction. Väitöksen ala on rakennustekniikka, älykkäät järjestelmät ja tiedonhallinta rakennustekniikassa.

Oletko kiinnostunut siitä, kuinka tekoälyn (AI) avulla on mahdollista muokata ja hallinnoida rakennussektorin tiedonhallintaa? Rakennusteollisuuden hajautuneisuus tarjoaa runsasti mahdollisuuksia tietotekniikan hyödyntämiseen alalla.

Väitöskirjassa tutkitaan sitä, kuinka tekstipohjainen tekoälytekniikka ja piilevä semanttinen analyysi tehostavat tiedonhallinnan käytäntöjä laaja-alaisissa kysymyksissä, kuten rakennettavuudessa, muutoksen hallinnassa sekä asiantuntijaosaamisen kartoituksessa rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Tutkimuksessa käydään läpi reaalimaailman tutkimuksia ja osoitetaan, että perinteisesti alakohtainen asiantuntijanäkemys voidaan tuottaa laskennallisesti rakennusalan saatavilla olevista tekstisisällöistä - passiivisesti tai aktiivisesti tuotetuista..

Väitöskirja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Voiko tiedonluomisteoria olla käyttökelpoinen digitalisaation aikakautena?
  • Miksi insinööritieteitä on vaikea hallita ja miten nämä vaikeudet voidaan välttää tekoälyn avulla?
  • Miten piilevän semantiikan analyysiä voidaan hyödyntää rakentamiseen liittyvien käytännön ongelmien ratkaisemisessa
  • Millaisia päätelmiä voidaan tehdä tietomallien soveltamisesta, ontologioista sekä järjestelmien yhteistoimivuudesta?

Väitöstyössä toteutetaan joitakin tekoälyn antamia lupauksia sekä tarkastellaan lukuisten esimerkkien avulla tekoälyn todellisia vaikutuksia rakentamisen tiedonhallintakäytäntöihin rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Vastaväittäjä: Professori Arto Kiviniemi, Liverpoolin yliopisto, UK

Valvoja: Professori Juha Paavola, Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos 

Vätöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8456-5

Väittelijän yhteystiedot: Vincent Kuo, VXT Research Oy, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu