Tapahtumat

Väitös rakennustekniikan alalta, M.Sc. Zhao Jianyu

Väitöskirjan nimi on: Rakentamisen tuotannon ohjaus reaaliaikaisen seurannan avulla.
Keltainen Aalto-kynä, kuvituskuva

Rakentamisen tuotantojohtamisen ongelmien paljastaminen ja arviointi reaaliaikaisen seurantajärjestelmän avulla.

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on parantaa rakentamisen tuotannon ohjausta arvioimalla työntekijöiden läsnäoloa työmaalla projekti- ja tehtävätasolla, tukien työn edistymisen seurantaa sekä työn virtauksen ja materiaalinhallintan käytäntöjen arvioimista.

Ensimmäiseksi, tässä väitöstyössä havainnollistettiin kuinka BLE-teknologiaan perustuva reaaliaikainen seurantajärjestelmä voidaan toteuttaa erityyppisten rakennushankkeiden sisävaiheissa: putkiremonteissa, asuntohankkeissa, sekä toimintatilahankkeissa. Työssä testattiin, kehitettiin ja pohdittiin seurantajärjestelmän tarkkuutta ja kattavuutta.

Lisäksi yhdyskäytävien sijaintiin perustuvaa heuristiikkaa kehitettiin parantamaan järjestelmän kattavuutta ja tarkkuutta. Toiseksi, työssä osoitettiin kuinka ehdotettu BLE-teknologiaan perustuva reaaliaikainen seurantajärjestelmä voidaan toteuttaa työmailla tehtävien alkamis- ja lopetusaikojen havaitsemiseksi, hyödyntäen tietoa tehtävien riippuvuuksista ja aikatauluista. Tulokset viittaavat siihen, että tehtävän suorittamiseen vaadittiin keskimäärin vain 34,42 % läsnäoloa ja että tehtävän aikataulua voitaisiin lyhentää jopa 66,17 % optimaalisella työn virtauksella, viitaten suureen parannuspotentiaaliin työn suunnittelussa ja ohjauksessa.

Kolmanneksi, työssä havainnollistettiin kuinka ehdotettua reaaliaikaista seurantajärjestelmää voitaisiin soveltaa materiaalitoimitusten ja työntekijöiden aikavastaavuustasojen automaattiseen havaitsemiseen ja analysointiin niiden keskeytymättömän läsnäolon perusteella. Tutkimuksessa kehitettiin uusia reaaliajassa mitattavia mittareita, jotka tarjosivat mahdollisuuksia parantaa materiaalien ja työn virtausta liittyen logistiikkaratkaisuihin.

Tutkimuksen näkökulmasta, työ mahdollistaa tuotantojohtamiseen tai digitalisaatioon liittyvien kehitystoimenpiteiden vaikutuksen mittauksen työntekijöiden ja materiaalien pitkäaikaiseen läsnäoloon pohjautuen. Käytännön näkökulmasta, läsnäolotietoa voidaan käyttää eri projektien tehokkuuden vertailuun. Projektijohtamisen näkökulmasta päivittäinen läsnäolon mittaaminen voisi auttaa tunnistamaan ongelmia jotka tällä hetkellä ovat johdolle tuntemattomia, tai korostaa ongelmien, kuten viivästymisten, vaikutusta tuottavuuteen.

Vastaväittäjä: PhD Jochen Teizer, Tanskan teknillinen yliopisto, Tanska

Valvoja: Professori Olli Seppänen, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Zhao Jianyu[email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella (sali U3, Otakaari 1).

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: