Tapahtumat

Väitös maisema-arkkitehtuurin alalta: M.Sc. Outi Tahvonen

Väitöskirja tutkii kokonaisvaltaisen kaupunkivihreän rakentumista pientalopihojen valintoina. Tutkimuksessa pientaloalueet on käsitetty osaksi kaupunkivihreää ja niiden biofyysisten ominaisuuksien parantamismahdollisuuksia on tarkasteltu kestävän kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.
Väitöstiedotteet

M.Sc. Outi Tahvonen esittää tarkastettavaksi väitöskirjansaScalable green infrastructure and the water, vegetation and soil system. Scaling up from Finnish domestic gardens perjantaina 25.10.2019.

Vastaväittäjä: TkT dosentti Tapio Katko, Tampereen yliopisto

Kustos: Prof. Juanjo Galán Vivas, Aalto-yliopisto

Lisätietoa: 

Kaupunkisuunnittelu joutuu ratkomaan nykyisin moniulotteisia haasteita. Kaupunkivihreän osalta on siirryttävä kaavoitettujen viheralueiden määrittelystä vihreän infrastruktuurin (GI) käyttöön, sillä se toteutuu yhtäaikaisesti useissa eri mittakaavoissa ja koskee siten useita eri toimijoita. GI käsittää viheralueiden muodostaman verkoston lisäksi kaikki eri maankäyttöluokkien vihreät osat. GI:n ydinsysteemi yhdistää maan, veden ja kasvillisuuden. Kaupungistuminen ja siihen liittyvä läpäisemättömien pintojen lisääntyminen vähentävät auringonvalon ja sadeveden pääsyä maaperään. Tämä puolestaan vähentää maavaraisen kaupunkikasvillisuuden määrää ja toisaalta synnyttää tarpeen huleveden hallinnalle.

Tämä väitöskirja keskittyy yhden suomalaisen maankäyttöluokan, pientaloalueen (LDH), vihreään infrastruktuuriin ja sen skaalautuvuuteen. Tavoitteena on ollut tutkia yksityisten pientalopihojen roolia koko asuinalueen GI:ssa ja etsiä keinoja parantaa pientalopihojen merkitystä koko kaupungin kaupunkivihreässä ja siten ekosysteemipalvelujen syntymisessä. Pientaloalueilla on erityinen mahdollisuus tukea kaupunkivihreää ja ekologisten verkostojen yhteyksiä, koska näillä alueilla on muita maankäyttöluokkia enemmän läpäiseviä pintoja. Pientaloalueet muodostuvat kuitenkin lukuisista tontista, joilla jokaisella on eri omistaja ja heillä yksilölliset mieltymykset pihansa suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta. Näin ollen pientaloalueen kaupunkivihreän hallinnointi ei onnistu tavanomaisilla kaupunkisuunnittelun välineillä. Tämä väitöskirja tutki yksityisten pientalopihojen monitoiminnallisuutta kirjallisuuskatsauksella ja GI:n ydinsysteemiä biopidätysrakenteita vertailevalla koekentällä. Näiden perusteella tutkimus esittää veden ja kasvillisuuden integroivaa pihasuunnittelumallia, joka kehitettiin soveltamalla Research by Design -menetelmää.

Tulokset ovat hyödynnettävissä kaupunki- ja pihasuunnittelussa sekä viherrakentamisessa ja sen käyttämien tuotteiden kehittämisessä.  Kaupunkisuunnittelijoille tutkimus on muotoillut tarkistuslistan pihamittakaavan monitoiminnallisuuden tunnistamiseksi ja kriteerit skaalautuvan kaupunkivihreän suunnittelulle. Pihasuunnittelulle tämä väitöskirja ehdottaa kasvillisuuden ja huleveden integroivaa suunnitteluprosessia osana tavanomaista pihasuunnittelua. Lisäksi tulokset tarjoavat suomalaisiin viherrakentamiskäytäntöihin ja -materiaaleihin ehdotuksen biopidätyksen rakenteesta ja materiaaleista.

Skaalautuva GI edellyttää pientalopihoilla aiempaa parempaa kasvillisuuden ja huleveden integrointia sekä koko pihan tarkastelua GI:n ydinsysteemistä käsin. Tonttimittakaavassa tämä edellyttää suunnittelijoilta joustavaa ydinsysteemin tuntemusta ja kykyä sen soveltamiseen. Lisäksi ydinsysteemin muodostaa kaupungin ”harmaan” ja ”vihreän” osan välille jyrkän jaon sijasta monimuotoisen liukuman. Yksittäisistä pientalopihoista muodostuva alue voi parantaa kaupunkivihreää kortteli- ja naapurustomittakaavoissa ja siten koko kaupungin ekologisessa verkostossa.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen info-pisteen luona, Otaniementie 14, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Tilaisuuden yleisöetiketti ja pukukoodi (into.aalto.fi)

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu