Tapahtumat

Väitös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alalta, FM Tiina E. Laatikainen

Rakennetulla ympäristöllä keskeinen rooli ikääntyvien arkiliikkumisen ja terveyden edistämisessä.

Filosofian maisteri Tiina E. Laatikainen väittele 17.5.2019 kello 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella aiheesta Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Environments for Healthy and Active Ageing. Väitöksen ala on maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka.

Väestömme ikääntyy vauhdilla. Samanaikaisesti fyysinen inaktiivisuus, ylipaino sekä monet elintapasairaudet yleistyvät joka puolella maailmaa. Arkiliikkuminen on yksi keskeinen ikääntyvän väestön terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä tekijä. Lisäksi ympäristön on osoitettu olevan yhteydessä väestön terveyteen.

Väitöstyössä etsittiin ratkaisuja ikääntyvien ihmisten arkiliikkumiseen yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että rakennettu ympäristö voi tukea paatuneenkin sohvaperunan aktiivista arkiliikkumista, mikäli ympäristö suunnitellaan ikäystävällisin ja terveyttä edistävin kriteerein. Väitöstyössä osoitettiin rakennetun ympäristön olevan yhteydessä ikääntyvien arkiliikkumiseen huolimatta yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista. Tulosten mukaan sekä viher- että vesiympäristöt lähellä kotia ovat merkityksellisiä ympäristön laatutekijöitä ikääntyville. Rakennettu ympäristö näyttää olevan yhteydessä myös ikääntyvien kokemaan terveyteen.

Väitöstyössä selvitettiin myös osallistavan paikkatietomenetelmän soveltuvuutta ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että osallistavat paikkatietomenetelmät sopivat hyvin ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen ja tarjoavat ratkaisun alalla aiemmin kohdattuihin kontekstuaalisiin haasteisiin. Internet-pohjainen osallistava paikkatietomenetelmä soveltuu käytettäväksi myös ikääntyvien parissa, mutta tietyt kognitiiviset, motoriset ja sensoriset haasteet tulee ottaa huomioon.

Väitöstyö on tuottanut uutta kontekstin huomioivaa tietoa rakennetun ympäristön suhteesta ikääntyvien fyysiseen aktiivisuuteen ja arkiliikkumiseen sekä kuvauksia terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevista arkiympäristöistä. Väitöstyön tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti niin yhdyskuntasuunnittelun kuin terveyden edistämiseen keskittyvillä aloilla.

Vastaväittäjä: FT Erja Portegijs, Jyväskylän yliopisto

Valvoja: Professori Marketta Kyttä, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot; Tiina E. Laatikainen, puh. 050 313 8797, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu